18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7143 sayılı torba kanun ile gayrimenkul sektörünü ve özellikle geliştiricileri ilgilendiren 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu'nda ("Kanun") önemli değişiklikler yapılmıştır.

Kanun'da yapılan değişikliklerden en önemlisi, yapı denetim şirketinin seçimine dair. 1 Ocak 2019'dan önce yapı sahipleri diledikleri yapı denetim şirketi ile sözleşme akdedebilmekteydi. 1 Ocak 2019'dan itibaren ise, yapı sahiplerinin sözleşme akdedecekleri yapı denetim şirketi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ("Bakanlık") tarafından yayımlanacak usul ve esaslara göre elektronik ortamda seçilecektir. Buna ek olarak, yeni akdedilecek yapı denetim hizmet sözleşmeleri ancak Bakanlıkça belirlenen hallerde feshedilebilecektir.

Bir diğer değişiklik ise, yapı denetimi hizmeti için yapı denetim kuruluşuna ödenecek hizmet bedeli hakkında yapılmıştır. 1 Ocak 2019 tarihinden önce, hizmet bedelinin, yapı yaklaşık maliyetinin %1,5'inden az olamayacağı ve bu bedelin, işin 2 seneden uzun ya da 2 seneden kısa sürmesi halinde artırılması ya da azaltılması öngörülmüştü. 1 Ocak 2019'dan itibaren ise, yapı denetim hizmet bedeli yapı yaklaşık maliyetinin %1,5'i olarak hesaplanacaktır. Ayrıca, hizmet bedelinin süreye bağlı olarak artması ve azalmasına ilişkin düzenleme de kaldırılmıştır.

1 Ocak 2019 tarihinden önce imzalanmış olan yapı denetim hizmet sözleşmeleri geçerli olup, bu işler için sözleşme hükümlerine göre işlemlere devam edilecektir.

Yukarıda bahsi geçen değişikliklerin detayları ise, Bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelik ile belirlenecektir.

Originally published December 28, 2018.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.