Men heeft er zin an in Den Haag. Diverse wetsvoorstellen zijn begin juni ter consultatie gelegd, zo ook een wetsvoorstel dat het beslag- en executierecht in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering herziet. In uw praktijk zult u ook geregeld te maken krijgen met beslagleggingen en het is dan goed te weten wat er in de toekomst mogelijk gaat veranderen. In deze bijdrage geef ik de kern weer.

In het regeerakkoord 2017-2021 is de basis gelegd voor dit wetsvoorstel en aangekondigd dat er een programma komt ter verbetering van het procesrecht. Herziening van het beslag- en executierecht is onderdeel van dat programma.

Uit de toelichting volgt dat er 3 uitgangspunten zijn:

  • Het bestaansminimum van schuldenaren dient geborgd te zijn;
  • Beslaglegging en executie dienen zo effectief en efficiënt mogelijk plaats te vinden;
  • Indien beslaglegging dient ter verhaal, mag het niet louter worden ingezet als pressiemiddel.

Deze uitgangpunten leiden kort gezegd tot de volgende wijzigingen:

  • Er wordt een beslagvrij bedrag ingevoerd bij beslag op een bankrekening en het beslagverbod op roerende zaken wordt gemoderniseerd;
  • De termijn voor het afgeven van een derde verklaring als bedoeld in artikel 476a Rv (door een bank of werkgever) wordt ingekort en de aankondiging van een veiling mag voortaan via een algemeen toegankelijke website in plaats van publicatie in een dagblad dan wel door middel van biljetten;
  • Beslag en executie dienen achterwege te blijven indien de kosten de baten overstijgen.

Het wetsvoorstel regelt overigens nog meer, zoals aanpassing van gebruikte terminologie en uitbreiding van het takenpakket van de kantonrechter. Interessant is ook dat de toelichting van het wetsvoorstel uitgebreid stilstaat bij de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds mei jl. de gemoederen behoorlijk bezighoudt.

Ter voorbereiding van dit wetsvoorstel zijn er twee expertmeetings gehouden met onder meer vertegenwoordigers van de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de Orde van Advocaten (NOvA) en de Raad voor de Rechtspraak.

De insteek is dat het wetsvoorstel beslaglegging en executie effectiever en efficiënter maakt. Dit moet resulteren in minder kosten voor de schuldeiser (welke rekening vaak wordt doorgelegd aan de schuldenaar). Daarnaast wordt dus de schuldenaar beschermd met een bestaansminimum. De consultatieperiode sluit 20 juli 2018. We kijken met belangstelling uit naar het commentaar op de wet.

Nog een paar praktische zaken. Het wetsvoorstel met toelichting is te vinden op www.overheid.nl. Het wetsvoorstel, de memorie van toelichting alsmede een vragenlijst van het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) zijn via deze link na te lezen.

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.