Ратифіковано Конвенцію MLI

28 лютого 2019 року Верховна Рада ратифікувала Багатосторонню конвенцію щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (далі – Багатостороння конвенція).

Ратифікація Багатосторонньої конвенції означає, що  Україна виконує крок 6 та крок 14 Плану дій BEPS та тим самим вносить зміни до чинних міждержавних угод про уникнення подвійного оподаткування. Багатостороння конвенція містить положення, які обов'язкові для виконання кожною державою, яка її підписала, та містить перелік факультативних норм, застосування яких до кожної окремої угоди буде залежати від рішення кожної з держав.

Україна планує застосовувати до своїх угод про уникнення подвійного оподаткування з іншими країнами такі обов'язкові положення:

 1. Кожна угода доповнюється преамбулою, в якій угода не повинна розповсюджуватись на осіб, які використовують такі угоди для ухилення від оподаткування (стаття 6 Багатосторонньої конвенції).
 2. Обмеження можливості застосування пільгових положень угод, якщо основною метою є отримання таких пільг, так званий Тест основної мети (стаття 7 Багатосторонньої конвенції).
 3. Встановлення можливості платника податків самостійно ініціювати процедуру взаємного узгодження (стаття 16 Багатосторонньої конвенції). Положення надає можливість особі подати заяву до компетентного органу будь-якої з Договірних Держав, та встановлено строк подання заяви (протягом трьох років після встановлення факту оподаткування, яке не відповідає положенням угоди). Досягнута домовленість буде виконуватись незалежно від будь-яких строків, передбачених національним законодавством Договірних Держав.

Україна також планує застосовувати до таких угод наступні положення Багатосторонньої конвенції:

 1. До оподаткування доходів від відчуження акцій або прав участі суб'єктів господарювання, вартість яких одержується переважно з нерухомого майна (стаття 9 Багатосторонньої конвенції) застосовується норма про оподаткування зазначеного доходу за місцем знаходження нерухомості, за умови, що володіння цими акціями або правами участі виконувалось хоча б в одному з 365 днів, що передують угоді, а також застосовується до акцій або прав участі у партнерстві або трасті.
 2. Протидія ухиленню від сплати податків постійними представництвами, розташованими у третіх юрисдикціях (стаття 10 Багатосторонньої конвенції) шляхом незастосування переваг (звільнень), передбачених угодами, стосовно порядку оподаткування постійного представництва, розташованого в третій юрисдикції, якщо ставка податку в цій юрисдикції нижче 60% від податку, який було б стягнено в першій згаданій державі.
 3. Протидія штучному уникненню статусу постійного представництва щодо:
 • агентських домовленостей та подібних стратегій (стаття 12 Багатосторонньої конвенції) шляхом посилення норм щодо застосування договорів комісій передбачає  створення постійного представництва у випадках, коли діяльність здійснюється агентом, який систематично укладає контракти від імені підприємства або грає основну роль в їх укладенні;
 • виключень, передбачених для окремих видів діяльності (стаття 13 Багатосторонньої конвенції), через звуження визначення поняття «підготовча та допоміжна діяльність»;
 • розділення контрактів (стаття 14 Багатосторонньої конвенції) шляхом заборони поділу контрактів за часом.

Багатостороння конвенція не змінює тексту міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування, а застосовується разом з чинними договорами, модифікуючи їх положення.

Перелік міжнародних двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування, до яких будуть застосовуватись положення Багатосторонньої конвенції кожна держава формує сама. Зміни можуть бути внесені лише до угод з тими державами, які зі свого боку також побажають унести зміни до угод з Україною, а також якщо перелік та зміст зазначених змін буде погоджений обома державами.

Для України Багатостороння конвенція набере чинності у перший день місяця після закінчення періоду в три календарні місяці, що починаються з дати здачі на зберігання Україною своєї ратифікаційної грамоти до ОЕСР.

Якщо група компаній має угоди / структури в Україні та інших юрисдикціях, до яких застосовуються ті чи інші переваги угод про уникнення подвійного оподаткування, та здійснює виплати в такі юрисдикції із застосуванням зазначених переваг:

 1. Потрібно проаналізувати структуру на предмет, чи існує ризик того, що основною метою угоди / структури є отримання пільг застосування пільгових положень угод та у разі, якщо такий ризик виявлено, -  підтвердити правило «ділової мети операції», довести, що угода, яка породжує право застосування податкової пільги, має реальну економічну (ділову) ціль. Якщо «ділову мету операції» не доведено і існують підстави вважати, що отримання такої вигоди було однією з основних цілей створення структури / здійснення операції, податкові пільги за угодами про уникнення подвійного оподаткування не можуть бути надані і існує ризик оскарження їх з боку податкових органів та донарахування податкових зобов'язань.
 2. Потрібно перевірити угоди / структури стосовно оподаткування доходів від відчуження акцій або прав участі суб'єктів господарювання, вартість яких одержується переважно з нерухомого майна (стаття 9 Конвенції) та визначити місце оподаткування зазначеного доходу.
 3. Потрібно перевірити угоди / структури стосовно оподаткування доходів за місцем існування постійного представництва.

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.