הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מסמך הכולל שאלות ותשובות בנושא הגנת הפרטיות המיועד לציבור, לגופים ציבוריים ולגורמים פרטיים ובראשם מעסיקים.

בנוסף, רשות להגנת הפרטיות הקימה קו חם לסיוע במתן פתרונות מעשיים, ישימים ומהירים בתחומי פרטיות, וצוות הרשות זמין בכל עת למתן פתרונות בנושאי פרטיות ועיצוב פתרונות תומכי פרטיות בכל נושא הרלוונטי לפעילות החירום בעת הזו. לפי דברי הרשות, פתרונות ישימים אלה יינתנו על ידי הרשות בלוחות זמנים קצרים ביותר כמתבקש בנסיבות.

ניתן לעמוד בקשר עם הרשות דרך עמוד הפייסבוק של הרשות ("הרשות להגנת הפרטיות") או באמצעות כתובת המייל ppa@justice.gov.il

ניתן לצפות במסמך בקישור https://www.gov.il/BlobFolder/reports/korona_privacy/he/PRIVACY_CORONA_QA.pdf :הבא

מעניין במיוחד השאלה והתשובה הבאה:

האם מעסיקים רשאים לדווח לעובדים או למבקרים במקום העבודה על כך שאחד העובדים עמו הם היו בקשר חלה בנגיף (או שיש חשש כי הוא נשא שלו)?

כן. ברמה העקרונית ועל יסוד הוראות סעיף 18 שפורטו קודם לכן, יידוע עובדים ו/או גורמים אחרים על חשש להידבקות של עובד עמו הם היו בקשר בתקופה הרלוונטית עשוי להיחשב מוצדק, כל עוד יידוע זה נעשה בתום לב. עם זאת, על מעסיקים להקפיד לדווח רק על המידע הרלוונטי בנסיבות העניין ולא להעביר מידע שאינו הכרחי לשם היידוע, כגון מידע אישי ופרטי אודות העובד. כך, ככל שאפשר לדווח על חשש להידבקות על יסוד הימצאות באזור ובזמן מסוימים בהם שהה העובד, תוך אי-אזכור פרטיו המזהים, על מעסיקים להקפיד שלא לדווח ולחשוף פרטים אלו. 4 כמו כן, על מעסיקים להקפיד ככל האפשר להעביר את המידע רק לגורמים הרלוונטיים. על מעסיקים לנסות ולהימנע מלחשוף ולפרסם מידע אודות עובדים בהקשר זה לכלל הציבור, אלא רק לגורמים הספציפיים אשר, למיטב ידיעת המעסיקים, היו בקשר עם העובד הרלוונטי. ככל שפרסום נקודתי שכזה אינו אפשרי, הרי שמעסיקים יהיו רשאים לפרסם את המידע במעגלי דיווח רחבים יותר.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.