Mondaq All Regions - Turkey: Corporate/Commercial Law
Gurpinar Law Firm
In terms of entrepreneurs who want to embark on Turkish commercial life, the first question that comes to mind is what the company type should be.
Acar & Ergonen Law Firm
The Law amending the Enforcement and Bankruptcy Law and Other Laws (the Amendment Law) was published in the Official Gazette on March 15, 2018 and entered into force on the same date.
Gurpinar Law Firm
In joint-stock companies, where management is in the hands of the majority shareholder
Gurpinar Law Firm
Yönetimin çoğunluk pay sahiplerinin elinde olduğu anonim şirketlerde, çoğunluk ile azlık ("azınlık") pay sahipleri arasında menfaat çatışmaları yaşanabilmekte, bunlar da şirketin yıpratılmasına neden olmaktadır.
Acar & Ergonen Law Firm
The Law amending Certain Laws to Improve the Investment Environment was published in the Official Gazette on March 10, 2018 with different enforcement dates for the various amendments.
Acar & Ergonen Law Firm
The remaining 75% must be paid within 24 months of the relevant registration date.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Unlike other countries, SPACs entered into Turkish legal system relatively late with the Communiqué on Common Principles Regarding Significant Transactions and Appraisal Right
Gurpinar Law Firm
Yazılı olarak yapılması zorunluluğu bulunmamakla birlikte ispat açısından mutlaka yazılı olarak yapılmalıdır.
Inanici - Tekcan Ortakligi
Ülkemizdeki bazı hisse devirleri idari kurumların özel izinlerini gerektirme ve/veya bu tür hisse devirlerine çeşitli kısıtlamalar uygulanmaktadır.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
By way of background, in January 2019, the Capital Markets Board ("CMB") had issued an announcement on its website on the Draft Communiqué on Equity Crowdfunding.
Gurpinar Law Firm
Aylık olarak yayınlanan hukuk bültenimizde şirketler için Pratik bilgiler, mevzuatımızda yapılan değişiklikler, mevcut içtihatlar ve sektörel düzenlemeler yer almaktadır
Kilinc Law & Consulting
As per the Turkish Commercial Code numbered 6102 ("TCC"), there are principal 5 (five) company types namely Joint Stock Company, Limited Liability Company, Collective Company, Commandite Company and Cooperative Company.
Aksan Law Firm
Yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ile hukukumuza kazandırılmış olan en önemli davalardan biri haklı nedenle fesih davasıdır.
Nazali
Bu makalenin içeriğini, muhasebe sistemleri, raporlama ve önemi, yönetimin karar alma unsurları, teknolojik gelişmelerin sistemler ve muhasebe mesleğine etkisi, sistem kurma ve verimlilik artışı konusunda algı ...
Erdem & Erdem Law
Spin-offs are fundamentally different in nature compared to acquisitions or mergers.
Nazali
Anonim şirket genel kurulu, yalnızca Kanun'da ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş hallerde şirket işlerine ilişkin kararları alan ve şirkette bulunması zorunlu olan bir organdır.
Erdem & Erdem Law
A contract of carriage may be defined as an agreement that is concluded between a carrier and a shipper for the carriage of goods by sea, in which a carrier, against the payment of freight, undertakes to deliver goods from one port to another.
Kavlak Law Firm
Aynı zamanda ana ve baba çocuğun mallarını "iyi bir yönetici gibi" yönetmekle yükümlüdür.
Kilinc Law & Consulting
To provide accurate information for investors operating in Turkey, public disclosure of the necessary information has a great importance for the continuation of the functioning ...
Nazali
Günümüze dek limited şirket ortaklarının ve müdürlerinin limited şirkete ilişkin borçlardan doğan sorumluluğu tartışma konusu olmuştur.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The DOJ has put forward a structure for the assessment of adequacy and coverage of the program's design in each company.
Eryurekli Attorney Partnership
This briefing note aims to explain the role of Takasbank acting as the central counterparty in the specified markets of Borsa Istanbul A.Ş. and guide the investment institutions trading in BIST ...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Unlike the former Turkish Commercial Code, the Turkish Commercial Code numbered 6102 ("TCC") implemented a provision that allows joint stock companies ("JSC") to acquire their own shares
Erdem & Erdem Law
If any debtor cannot pay its debts, its creditors may initiate enforcement proceedings through seizure.
Erdem & Erdem Law
The articles under the TCO, which regulate the rent laws, are of a protective nature in favor the lessees.
Nazali
Bilindiği üzere, 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ile anonim şirketlerin kuruluşu ve ortaklık yapısı ile ilgili birtakım değişikliklere gidilmiştir.
Erdem & Erdem Law
The Regulation provides for share transfer restrictions, and imposes administrative fines and other restrictive measures that are applicable for certain breaches under the Regulation.
Kilinc Law & Consulting
To provide accurate information for investors operating in Turkey, public disclosure of the necessary information has a great importance for the continuation of the functioning ...
Nazali
Özellikle çok uluslu şirketlerin globalleşmenin ve buna bağlı olarak hızla artan rekabetin etkisiyle başvurdukları yeni vergi planlaması yöntemleri, devletlerin vergi kayıplarının artmasına neden olmaktadır.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
On May 30, 2019, Ministry of Justice ("Ministry") prepared the judicial reform strategy document ("Strategy Document") which introduces comprehensive changes and improvements to the Turkish judicial system.
MGC Legal
İçtihadı Bileştirme kararlarının konularıyla sınırlı, sonuçlarıyla bağlayıcı bulunduğu tartışmasızdır.
Kilinc Law & Consulting
Turkey and Kuwait share deep historic and cultural connections.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter