Προσωρινός υπολογισμός και υποβολή φορολογίας Κυπριακής Εταιρείας για το έτος 2018 – πληρωμή μέσω διαδικτύου

Σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους της Κύπρου, οι Κυπριακές εταιρείες έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν υπολογισμό φορολογίας βασιζόμενες στα εκτιμώμενα εισοδήματα του έτους 2018

Ο υπολογισμός της προσωρινής φορολογίας καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, πριν ή κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 • 31 Ιουλίου 2018
 • 31 Δεκεμβρίου 2018

Επιπλέον 10% επιβάρυνση επιβάλλεται στη διαφορά μεταξύ του φόρου, όπως θα καθοριστεί τελικά στη σχετική ετήσια έκθεση (οικονομικές καταστάσεις) και της προσωρινής φορολογίας όταν η προσωρινή φορολογία όπως υπολογίστηκε είναι μικρότερη από το 75% του φορολογητέου εισοδήματος, όπως τελικά θα καθοριστεί στις οικονομικές καταστάσεις

Αναθεωρημένος υπολογισμός της προσωρινής φορολογίας μπορεί να υποβληθεί στο τμήμα Φορολογίας της Κύπρου πριν ή μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018

Κυπριακές εταιρείες ή πρόσωπα που καταβάλλουν το φόρο μετά τις ημερομηνίες που καθορίζει ο νόμος υπόκεινται σε περαιτέρω πρόστιμα και τόκους

Αν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, δεν υπάρχει φορολογητέο εισόδημα ούτε οφειλόμενος φόρος, η εταιρεία δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση υπολογισμού προσωρινής φορολογίας

Η διευθέτηση της καταβολής του φόρου μέσω της ιστοσελίδας της JCCSmart

Διαδικτυακή πύλη για πληρωμή του φόρου για το έτος 2018

Η διευθέτηση της πληρωμής του φόρου γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της JCCSmart ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://www.jccsmart.com/

Ακολουθήστε τις πιο κάτω οδηγίες για να πληρώσετε το φόρο μέσω της ιστοσελίδας της JCCSmart

Οδηγίες για πληρωμή του φόρου έτους 2018 μέσω διαδικτύου:

 1. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.jccsmart.com/
 2. Εάν ήδη έχετε λογαριασμό με την JCCSmart αγνοήστε τα στάδια 3 και 4 και προχωρήστε στο στάδιο 5. Εάν όχι, ακολουθείστε τα στάδια 3 και 4 ώστε να δημιουργήσετε ένα
 3. Κάντε κλικ και καταχωρήστε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στα πεδία που εμφανίζονται και στην συνέχεια κάντε κλικ για να εγγραφείτε. Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί
 4. Στην συνέχεια επαναλάβατε την διαδικασία από το στάδιο 1
 5. Καταχωρήστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον κωδικό σας για να ενταχθείτε στο σύστημα
 6. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του τμήματος φορολογίας
 7. Βρείτε τον τίτλο "(0200) 2018 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. MONO 1η ΔΟΣΗ" και στην συνέχεια κάντε κλικ "Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού "
 8. Στην συνέχεια καταχωρίστε τα σχετικά στοιχεία όπως ΑΦΤ (π.χ. Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας της κυπριακής εταιρείας) όνομα φορολογούμενου κλπ συμπεριλαμβανομένου του εκτιμώμενου φορολογητέου εισοδήματος έτους 2018, του εκτιμώμενου πληρωτέου φόρου και της εκτιμώμενης πληρωτέας δόσης
 9. Στην συνέχεια καταχωρήστε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας σύμφωνα με τα σχετικά πεδία που εμφανίζονται για ολοκλήρωση της συναλλαγής

www.pkf-cyprus-nicosia.com.cy/

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.