21 Temmuz 2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nun 51/1 maddesinde amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına ilişkin olarak düzenlenen ve vade bitiminden itibaren her ay için ayrı ayrı uygulanacak olan gecikme zammı oranı, aylık %1,6'dan %2,5'a çıkartılmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararı'nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.