Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun, katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesi suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması amacıyla hazırlanmış olan Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar 7 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Destek Kapsamı

Karara göre söz konusu desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş olan, ihracatçı birliğine üye şirketler ile Türkiye'de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonlarının yararlandırılması öngörülmektedir.

Kararda söz konusu desteğe ilişkin tutarın, katılımcıların stand alanlarının metrekare cinsinden büyüklükleri dikkate alınmak suretiyle hesaplanacağı belirtilmektedir. Metrekareye esas tutarın, her fuar için ayrı ayrı belirleneceği ancak bunun yanında bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlarda, ülke veya sektör bazında da belirleme yapılabileceği düzenlenmektedir.

Ekonomi Bakanlığınca  görevlendirilen organizatörlerin, yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik olarak Türk ihraç ürünlerinin, sektörlerin, katılımcıların veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetlerinden Bakanlıkça yayımlanacak olan Genelge'de belirlenenlere ilişkin yapmış oldukları harcamaların %75 oranında destekleneceği hüküm altına alınmaktadır. Ancak destek tutarına üst sınır konularak, söz konusu yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 320.000 Türk Lirasını, sektörel nitelikli olması halinde ise 500.000 Türk Lirasını geçemeyeceği belirtilmektedir.

Ayrıca sektörel nitelikli fuarlarda, Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, yukarıda belirtilmiş olan 500.000 Türk Lirası destek tutarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların %75'i 320.000 Türk Lirasını geçmemek üzere destekleneceği de belirtilmektedir. Böylelikle sektörel nitelikteki fuarlarda sadece fuar esnasında yapılan harcamaların değil, aynı zamanda yurt dışı fuar organizasyonunun, fuar konusu sektörlerin, Türk ihraç ürünlerinin veya katılımcıların tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri, etkinlik ve trend alanı gibi proje kapsamında yapılacak harcamalar için  de ayrıca bir destek tutarı öngörülmüş olmaktadır.  

Destek Üst Limitleri

Katılımcılara fuar bazında ödenecek destek tutarlarının üst limitlerinin, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 50.000 Türk Lirasını; sektörel nitelikli olması halinde 75.000 Türk Lirasını; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen prestijli fuarlardan biri olması halinde ise 250.000 Türk Lirasını geçemeyeceği belirtilmektedir.

Bu üst limitlerin yanında desteğe esas tutarın, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50'sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70'ini geçemeyeceği ve katılımcıların Bakanlıkça belirlenen prestijli fuar katılımı desteğinden bir takvim yılı içinde en fazla 2 (iki) defa yararlanabileceği de hüküm altına alınmaktadır.

Ayrıca yukarıda yer alan söz konusu destek üst limitlerinin her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncelleneceği de kararda yer alan bir başka hükümdür. Kararda ayrıca destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik istenen bilgi, belge ve uygulamaya dair diğer hususların Bakanlıkça düzenlenecek olan Genelge ile belirleneceği düzenlenmektedir. Bunların yanında kararın yürürlüğe 01/07/2017 tarihinde gireceği ve bu tarihten önce başlayan fuarlara ve gerçekleştirilen katılımlara ilişkin başvurularda, bu kararın uygulanmayacağı belirtilmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.