Sermaye Piyasası Kurulu (”SPK”) 19 Ocak 2023 tarihli haftalık bülteninde birincil halka arzlara ilişkin alınan ilke kararını (“İlke Kararı”) duyurdu. Söz konusu karar ile halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arzı işlemlerine yönelik çeşitli belirlemeler dikkat çekmektedir.

Aşağıda ilgili İlke Kararını sizin için özetledik:

Kurumsal Yatırımcı Belirlemesinde Değişiklikler Getirildi:

Söz konusu İlke Kararı ile:

  • Serbest ve/veya unvanında özel ibaresi yer alan yatırım fonlarının kurumsal yatırımcı kapsamında sayılabilmesi (i) yatırımcı sayısının 50'den az olmaması ve (ii) herhangi bir yatırımcının toplam fon katılma payı sayısının %20'sinden fazlasına sahip olmaması koşulların bir arada sağlanması gerektiğine karar verilmiştir.
  • Portföy yönetim şirketlerinin bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzaladıkları müşterileri adına ilettikleri taleplerin kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiştir.
  • Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası veya öz sermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşların kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilmemesine karar verilmiştir.

Birincil Halka Arzlarda Borsada Satış Yöntemine İlişkin Eşik Değer Artırıldı:

Kurulun 2021 yılındaki ilke kararı uyarınca birincil halka arz işlemlerinde, halka arz edilen payların piyasa değerinin 100.000.000 TL ve altında olması halinde “Borsa'da Satış” yöntemi uygulanmaktaydı. Yeni ilke kararı ile bu eşik değerin 250.000.000 TL olarak revize edildiği duyuruldu.

Daha fazla bilgi için Sermaye Piyasası Ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.