Rekabet Hukuku Ekseninde Yapay Zeka: 2023'te Neler Oldu?

GE
Gunay Erdogan Attorneys-at-Law

Contributor

Gunay Erdogan Attorneys-at-Law is a full-service law firm with offices located in Istanbul and Ankara. Our firm was established in 2020 by the partners who bring unique and extensive experience in their fields. Our team of 20 highly skilled lawyers provide legal services in English, Turkish, French and German. We are committed to utilizing legal technologies to optimize the legal services, enabling us to provide cutting-edge legal service that meets the 4.0 standards of legal service.
Yapay zeka ("AI"), günümüzde teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde, ekonomi üzerinde derin ve geniş kapsamlı etkiler bırakarak, rekabet dinamiklerini kökünden değiştirme potansiyeline sahip bir alan olarak öne çıkmaktadır.
Turkey Antitrust/Competition Law
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Yapay zeka ("AI"), günümüzde teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde, ekonomi üzerinde derin ve geniş kapsamlı etkiler bırakarak, rekabet dinamiklerini kökünden değiştirme potansiyeline sahip bir alan olarak öne çıkmaktadır. Bu gelişmeler, AI teknolojilerinin, özellikle generatif yapay zeka uygulamalarının, pazar yapıları ve rekabet koşulları üzerindeki etkisini daha yakından incelemeyi gerektirmektedir. Rekabet hukuku kapsamında, yapay zekanın yarattığı yenilikçilik fırsatları ve potansiyel rekabet karşıtı davranışlar, düzenleyici kurumlar ve politika yapıcılar tarafından git gide daha yoğun bir şekilde ele alınmaktadır. Bu bağlamda, AI'nin rekabet üzerindeki etkilerini anlamak, adil ve yenilikçi bir pazar ortamını koruyabilmek için kritik bir öneme sahiptir. Rekabet hukuku, bu yeni teknolojik ilerlemeler karşısında, hem tüketici refahını hem de inovasyonu destekleyecek şekilde evrilmekte ve adapte olmaktadır.

2023 yılında rekabet hukuku bağlamında yapay zeka alanında gerçekleşen gelişmeler aşağıda sıralanmaktadır:

 • 29 Haziran 2023: ABD Federal Ticaret Komisyonu, generatif yapay zekanın rekabet hukuku endişelerini artırdığına dair bir makale yayımladı.
 • 18 Eylül 2023: Birleşik Krallık'ta yapay zekanın temel modelleri ve rekabet hukuku konulu rapor yayımlandı.
 • 6 Kasım 2023: Portekiz Rekabet Otoritesi yapay zekanın rekabet üzerindeki etkilerini incelediği raporu yayımladı.
 • 15 Kasım 2023: Alman Rekabet Otoritesi Microsoft ve OpenAI İş Birliğini Rekabet Hukuku Perspektifinden İnceledi.
 • 8 Aralık 2023: Hindistan Rekabet Otoritesi, yapay zeka ve rekabet endişeleri üzerine kapsamlı bir inceleme başlattığını duyurdu.

Bu gelişmelerin her biri aşağıda ayrı ayrı başlıklar altında ele alınmaktadır.

29 Haziran 2023: ABD Federal Ticaret Komisyonu, generatif yapay zekanın rekabet hukuku endişelerini artırdığına dair bir makale yayımladı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun ("FTC") teknoloji blogunda 29 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan bir makalede, generatif yapay zeka ("genAI") teknolojilerinin hızla gelişimi ve bu gelişimin rekabet üzerindeki potansiyel etkileri ele alınmaktadır.

Makalede FTC, açık ve adil rekabeti koruma amacıyla genAI'nin temel yapı taşları ve bu alanın karşılaştığı potansiyel rekabet endişelerini incelemektedir.

Makaleye göre, genAI, mevcut verileri analiz etmek veya manipüle etmek yerine, yeni içerik üretebilen AI kategorisidir. Geliştirilmesinde çeşitli adımlardan (ön eğitim, ince ayar ve özelleştirme) oluşan bir geliştirme süreci kullanmaktadır. Büyük dil modelleri ("LLMs"), genAI'nin yaygın bir türünü temsil etmektedir.

GenAI'nın Temel Yapı Taşları ve Rekabet Endişeleri

Veri: GenAI modelleri, özellikle ön eğitim adımında, büyük veri kümeleri gerektirmektedir. Yeni piyasa girişimcileri için büyük ve çeşitli veri kümeleri toplamak, mevcut şirketlere kıyasla daha zor olabilmektedir. Kontrol edilen veri, yeni girişimcilerin piyasaya girişini veya genişlemesini engelleyebilmektedir.

Yetenek: GenAI modeli geliştirmek, özel yetenek setlerine sahip bir mühendislik ve araştırma işgücü gerektirmektedir. Yetenekli bireylerin serbestçe hareket etmesine izin vermek, rekabetçi ve yenilikçi bir pazarı desteklemek için kritiktir.

Bilgisayımsal Kaynaklar: GenAI sistemleri, özellikle yeni bir model oluşturulurken, önemli hesaplama kaynakları gerektirir. Hesaplama kaynaklarına erişim, yeni girişimciler için bir engel teşkil edebilir. Özellikle bulut hizmetleri, birkaç firma tarafından sağlanmakta olup rekabet karşıtı uygulamalara yol açabilecektir.

Açık Kaynak Ekosistemi: Açık kaynak ekosistemi, genAI gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Açık kaynak modelleri, piyasa dinamiklerini değiştirmektedir. Öte yandan, bu sistemler yanlış ve kötü amaçlı kullanımlara da açıktır. Firmalar, başlangıçta açık kaynak kullanarak rekabeti uzun vadede baltalayabilecektir.

Rekabet Üzerine Olası Etkiler

 • Anahtar girdileri veya bitişik pazarları kontrol eden mevcut şirketler, rekabeti engelleyici haksız yöntemler kullanabilecektir.
 • Pazar liderleri, yeni genAI uygulamalarını mevcut temel ürünlerle bağlayarak rekabeti bozabilecektir.
 • Ağ ve platform etkileri, bir firmanın güçlü pozisyonunu sürdürmesine veya pazar gücünü konsolide etmesine yardımcı olabilecektir.
 • Özellikle bulut hizmetlerinde platform etkileri, müşterileri kilit altına alma girişimlerinde önemli bir rol oynayabilecektir.

FTC, makalede genAI'nin gelişimi ve rekabet konularını yakından takip ettiğini ortaya koymakta, adil rekabeti ve yenilikçiliği desteklemek amacıyla hukuki araçlarını kullanmaya devam edeceğini belirtmektedir. Teknoloji hızla evrimleşse de, FTC'nin amacı, yeni işletmelerin rekabete katılabilmesini, araştırmacıların teknolojinin durumunu en iyi ilerletebilecekleri işlerde özgürce çalışabilmelerini ve girişimcilerin yenilik yapmaya devam edebilmelerini sağlamak olan canlı bir pazarı desteklemektir. GenAI çevresinde gelişen rekabet riskleri karşısında, FTC tarafından, Rekabet Bürosu'nun Teknoloji Ofisi ile yakın iş birliği içinde, rekabeti bozan haksız yöntemlerin tespit edileceği ve FTC'nin elindeki tüm araçlarla bu riskler ile mücadele edileceği ortaya konulmuştur.

18 Eylül 2023: Birleşik Krallık'ta yapay zekanın temel modelleri ve rekabet hukuku konulu rapor yayımlandı.

Birleşik Krallık Rekabet ve Pazarlar Otoritesi ("CMA") tarafından 18 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan "AI Foundation Models: Initial Report", temel model teknolojilerinin (Foundation Models - "FM") hızla gelişen yapısını ve bu modellerin rekabet ile tüketici koruması üzerindeki muhtemel etkilerini derinlemesine incelemektedir. FM'ler, büyük, makine öğrenimi modelleri olup bunlar geniş veri kümeleri üzerinde eğitilmektedir.

OpenAI tarafından 2018'de piyasaya sürülen ilk halka açık FM'den bu yana, tahminlere göre yaklaşık 160 FM geliştirilip yayımlanmıştır. FM'lerin, yakın gelecekte birçok endüstriyi ve günlük yaşamımızı dönüştürme potansiyeline sahip olduğu belirtilmektedir. Bu dönüşüm hızlı bir şekilde gerçekleşebilir ve rekabet ile tüketiciler üzerinde önemli etkilere sahip olabilecektir.

Yenilikçi ürün ve hizmetler, bilgiye daha kolay erişim, çeşitli idari görevlerde yardım, potansiyel bilimsel ve sağlık gelişmeleri gibi FM'lerin sunduğu avantajlar, hem insanlar hem de işletmeler için önemli fırsatlar sunmaktadır. FM'lerin etkisi, daha geniş bir firma yelpazesinin başarılı bir şekilde rekabet etmesine olanak tanıyabilir ve mevcut piyasa liderlerine meydan okuyabilir. Canlı bir rekabet ve yenilik ortamı, artan verimlilik ve ekonomik büyüme yoluyla ekonomiye genel olarak fayda sağlayabilecektir.

CMA, rekabetin FM'lerin sunabileceği tam faydaların görülmesi için kesinlikle hayati olduğunu vurgulamaktadır. Eğer rekabet zayıfsa, hem insanlar hem de işletmeler, hemen ve uzun vadede zarar görebilecektir. CMA, etkili bir rekabetin yanı sıra, güvenlik, veri koruma ve fikri mülkiyet hakları gibi diğer hususların da iyi piyasa sonuçlarını sağlamak için önemli olduğunu kabul etmektedir. FM'lerin geliştirilmesi ve kullanımı boyunca rekabet ve tüketici korumanın etkili bir güç olarak kalmasını sağlamak amacıyla, CMA mevcut tüketici ve rekabet yasalarına uyumun yanı sıra, bir dizi rehber ilke önermektedir. Bu ilkeler, insanlar, işletmeler ve ekonomi için en iyi sonuçları destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. CMA, bu ilkeler üzerine ve rapor genelinde görüş almak için önemli bir etkileşim programı başlatmıştır. Bu süreç, Birleşik Krallık, ABD ve diğer yerlerde önümüzdeki aylarda gerçekleşecek ve tüketici grupları, sivil toplum temsilcileri, önde gelen FM geliştiricileri (Google, Meta, OpenAI, Microsoft, NVIDIA ve Anthropic gibi), FM'leri büyük ölçekte kullanmaya başlayan firmalar, yenilikçiler, meydan okuyucular, yeni girişimciler, akademisyenler, diğer uzmanlar, hükümet yetkilileri ve hem içerideki hem de uluslararası düzeydeki diğer düzenleyici kurumlar ile görüşmeler içerecektir. Bu görüş alışverişi, Birleşik Krallık'taki Dijital Regülatörler İşbirliği Forumu ve uluslararası düzeydeki muadilleri ile iş birliği içinde gerçekleştirilecektir.

CMA'nın bu iş birlikçi yaklaşımı, yeni teknolojinin maksimum potansiyelini gerçekleştirmeyi amaçlamakta; ancak gerektiğinde müdahale etmeye de hazır olduğunu belirtmektedir. İlkelerin ve raporun geneline yönelik geri bildirimlerin alınması, hem firmaların bu ilkeleri uygulayarak en iyi sonuçları elde etmelerine yardımcı olacak hem de insanlar, işletmeler ve ekonomi için en iyi sonuçların desteklenmesine olanak tanıyacaktır. CMA, bu ilkelerin ve raporun piyasadaki son gelişmeleri yansıtacak şekilde erken 2024'te bir güncelleme yayımlamayı planlamaktadır.

Bu bağlamda, Birleşik Krallık'taki gelişmeler, genAI'nin rekabet hukuku alanında nasıl bir yol izlemesi gerektiğine dair önemli bir örnek teşkil etmektedir. CMA'nın belirlediği ilkeler ve öneriler, temel model teknolojilerinin gelişimi ve kullanımıyla ilgili olarak rekabetin ve tüketici korumanın önemini vurgulamakta, aynı zamanda bu yeni teknolojinin getirdiği potansiyelden en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak için iş birliğine dayalı bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeve, gelecekteki düzenlemeler ve politikalar için bir temel oluşturabilecek, aynı zamanda diğer ülkeler ve düzenleyici kurumlar için de bir referans noktası sağlayabilecek bir yaklaşımı temsil etmektedir.

6 Kasım 2023: Portekiz Rekabet Otoritesi yapay zekanın rekabet üzerindeki etkilerini incelediği raporu yayımladı.

Portekiz Rekabet Kurumu (Autoridade da Concorrência - "AdC"), 6 Kasım 2023 tarihinde "Rekabet ve Generatif Yapay Zeka Üzerine Sorunlar Raporu" (Issues Paper: Competition and Generative Artificial Intelligence) başlıklı bir rapor yayımlamıştır. AdC, genAI sektöründeki rekabet risklerine karşı uyarılarda bulunarak, tanımlanan riskler gerçekleştiğinde tüketicilerin yararına Portekiz'de rekabet kanununun teşvik edilmesi ve uygulanmasını garanti etmek için müdahale etmekten çekinmeyeceğini belirtmiştir. Bu uyarı, AdC'nin rekabet ve genAI üzerine yaptığı analizin bir sonucu olarak Sorunlar Raporu'nun yayımlanmasını takip etmektedir.

GenAI, metin veya video gibi yeni içerik üretimini sağlayarak, tipik olarak yalnızca insanlara atfedilen yetenekleri sergileyebilir. Bu yapay zeka teknolojisi, çeşitli hizmetler halka açık hale getirildiğinden bu yana milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmıştır (örneğin, ChatGPT, Stable Diffusion veya Copilot) ve yenilik için sayısız fırsat sunma potansiyeline sahiptir. Örneğin, Portekiz de dahil olmak üzere dört ülkede yapılan bir Euroconsumers anketine göre, 18-34 yaş arasındaki katılımcıların %75'i ve 55-74 yaş grubundaki katılımcıların %29'u ChatGPT'yi zaten denediklerini belirtmiştir. GenAI'nin ekonomi üzerinde önemli ve yaygın bir etkisi olabilir. On yıl içinde genAI'nin dünya GSYİH'sinin %7'sine kadar katkıda bulunabileceği ve müşteri hizmetleri, eğitim, bilimsel araştırma, ilaç keşfi ve eğlence gibi çoğu işletmede yer alabileceği öngörülmektedir.

GenAI modelleri, büyük veri hacimleri, hesaplama gücü ve uzmanlık gibi bir dizi temel gereksinime ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, bir genAI temel modelini geliştirmeyi ve eğitmeyi amaçlayan bir şirket, bu kaynaklara erişim sağlamak zorundadır. Bir şirket bu kaynaklardan herhangi birini kontrol ediyorsa, piyasa darboğazlarını istismar ederek rekabeti bozma yeteneği ve teşviki olabilecektir. Tüketicilere sunulan genAI hizmetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için temel modellere erişim de kritik öneme sahiptir. Temel modelin türü, boyutu ve hızı ile temel modele erişim hızı, genAI hizmet sağlayıcılarının birbirleriyle rekabet etme yeteneğinde belirleyici özelliklerdir.

GenAI, dijital sektörde zaten tanımlanmış olan rekabet zorluklarının simgesel bir örneğidir. Bulut bilişim, donanım ve genAI modeli piyasalarında rakip dışlama stratejileri riskleri bulunmaktadır. Şirketlerin davranışlarının rekabeti haksız yere bozmadığından emin olmak, genAI'nın tam inovasyon potansiyelini tehlikeye atmamak için önemlidir. Aksine, inovasyon, yarışabilirlik ve rekabet ortamı, şirketlerin, start-up'ların dahil, piyasaya girmesini ve tüketicilere yeni hizmetler sunmasını sağlayarak tüketiciler ve ekonomi için faydalar sunmaktadır.

Rekabet otoritelerinin dijital sektörde birikmiş deneyimleri ve rekabet riskleri göz önünde bulundurulduğunda, genAI bağlamında rekabet savunmasının odaklanması gereken bazı temel unsurlar belirlenebilir:

 • Veriye erişim
 • Bulut bilişime veya özel donanıma erişim
 • GenAI temel modellerine erişim

Portekiz Rekabet Otoritesi, yetki alanı çerçevesinde ve uluslararası iş birliği bağlamında, genAI gelişmeleri konusunda dikkatli olmayı sürdürecek ve tespit edilen riskler gerçekleştiğinde, tüketicilerin yararına Portekiz'de rekabet kanununun teşvik edilmesi ve uygulanmasını garanti etmek için müdahale etmekten çekinmeyeceğini bu rapor ile ortaya koymuştur.

Portekiz'de genAI'nın gelişimi ve rekabet üzerindeki etkileri, dijital dönüşüm sürecindeki kritik konulardan birini oluşturmaktadır. AdC'nin bu proaktif yaklaşımı, sektördeki rekabeti ve inovasyonu sağlama konusunda önemli bir adımı temsil etmektedir. Bu, özellikle veriye, bulut bilişime ve özel donanıma, ayrıca genAI temel modellerine erişim gibi temel kaynakların kontrolü konusunda, piyasadaki potansiyel engelleri ve darboğazları belirleme ve bunlara müdahale etme ihtiyacını vurgulamaktadır. Bu durum, hem yerel hem de uluslararası düzeyde, genAI'nın sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması için bir çerçeve sunmaktadır.

Portekiz'deki bu gelişmeler, genAI ve rekabet hukukunun kesiştiği noktada, özellikle dijital dönüşümün hızlandığı bu dönemde, diğer ülkeler için de önemli dersler ve stratejiler sunmaktadır. AdC'nin analizi ve önerileri, sektördeki aktörlerin ve düzenleyicilerin, yenilikçi teknolojilerin gelişimini desteklerken adil ve rekabetçi bir piyasa ortamını nasıl teşvik edebileceklerine dair önemli bir rehber oluşturmaktadır.

15 Kasım 2023: Alman Rekabet Otoritesi Microsoft ve OpenAI İş Birliğini Rekabet Hukuku Perspektifinden İnceledi.

15 Kasım 2023 tarihinde, Almanya'nın rekabet otoritesi Bundeskartellamt, Microsoft ve OpenAI arasındaki ortaklığın birleşme kontrolü kapsamında bildirim yükümlülüğüne tabi olup olmadığını incelediği kararı yayımlamıştır. Sektör odak noktası dijital ekonomi olarak belirlenmiş olup, dosya numarası B6 – 34/23 olarak kaydedildi. Karar 25 Eylül 2023 tarihinde alınmıştır.

Yapay zeka, en azından OpenAI'nin büyük dil modeli GPT-3 üzerinde çalışan ChatGPT uygulamasını Kasım 2022'de ücretsiz olarak kamuoyuna duyurmasından bu yana, bilişim teknolojilerinin ana konularından biri haline gelmiltir. Bu nedenle, dünya çapındaki rekabet otoriteleri de bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Microsoft'un Ocak 2023'te basında yer alan haberlere göre OpenAI'ye 10 milyar ABD doları yatırım yapmak istediği bildirildikten sonra, Bundeskartellamt şirketten bu proje hakkında daha fazla bilgi istemiştir, nitekim bu işlem daha önce birleşme kontrolü kapsamında otoriteye bildirilmemiştir. Microsoft daha sonra bir dizi belge sunmuş ve Bundeskartellamt ile yapılan yazılı ve sözlü görüşmelerde projeye dair ayrıntıları paylaşmıştır.

Bundeskartellamt'ın hukuki değerlendirmesi, özellikle proje hakkındaki sorulara odaklanmıştır:

 • Projenin yasal olarak tanımlandığı şekilde bir birleşme teşkil edip etmediği,
 • Microsoft'un OpenAI üzerinde önemli bir rekabetçi etkiye sahip olup olmadığı,
 • İşlem değeri eşiğine ilişkin eşiklerin aşılıp aşılmadığı, özellikle OpenAI'nin Almanya'da önemli faaliyetlere sahip olup olmadığı.

Microsoft'un OpenAI üzerinde önemli bir rekabetçi etki kazandığına dair soruya gelince, otorite, şirketin zaten 2019'da OpenAI'ye bir milyar ABD doları yatırım yaptığını ve karşılığında özel haklar aldığını tespit etmiştir. Bu yatırım ise, Microsoft'un OpenAI tarafından geliştirilen teknolojilere erişim sağlamasına olanak tanıyan daha geniş bir ortaklığın zaten bir parçasıdır. İşbirlikleri ilerledikçe, her iki şirket de 2021'de ortaklıklarını daha da derinleştirmiştir. Son olarak, Ocak 2023'te Microsoft, OpenAI'ye yeniden büyük bir yatırım yapmaya karar verdi. Bu süreçte, iş birlikleri için sözleşmeli temel, her iki tarafın çıkarları doğrultusunda daha da geliştirilmiştir.

OpenAI'nin Almanya'da önemli faaliyetlere sahip olup olmadığına dair gereksinime gelince, otorite, ChatGPT'nin kamuoyuna ücretsiz olarak sunulmasının ardından, şirketin tekliflerinin kısa süre içinde dünya çapında ayda 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını tespit etmiştir. Ayrıca, Almanya'da ChatGPT, Ocak 2023 itibarıyla o kadar çok kullanıcıya ulaşmıştır ki, Bundeskartellamt ve Avusturya Rekabet Otoritesi tarafından yayımlanan işlem değeri eşiklerine ilişkin ortak yönergeye göre, bu Almanya'da önemli faaliyetlerin bir örneğini teşkil etmiştir. Ancak, bu durumdan önce, kullanıcı sayısı hem Almanya'da hem de dünya çapında oldukça düşüktür.

Bu bulgulara dayanarak, Bundeskartellamt sonunda Microsoft ve OpenAI'ye, iki şirketin daha önceki iş birliğinin, izinsiz bir birleşme uygulama yasağını ihlal ettiği görüşünde olmadığını bildirmiştir. Bundeskartellamt, Microsoft'un 2019'da, veya en geç 2021'de ortaklık derinleştirildiğinde, Alman yasaları altında bir bildirim yükümlülüğünün doğmasına yeterli olacak şekilde OpenAI üzerindeki etkisini zaten güvence altına aldığını varsaymaktadır (Alman Rekabet Kanunu'nun 37(1) no 4 maddesi). Ancak, o zamanlar OpenAI'nin Almanya'daki faaliyetleri, işlem değeri eşiğiyle ilgili gereksinimleri (35(1a) no 4 maddesi) karşılayacak kadar önemli değildir. Şirketin faaliyetleri, 2023'ün başlarında gereksinimleri karşılayacak kadar önemli hale geldiğinde, iş birliğinin sözleşmesel ve ekonomik koşulları daha da geliştirilmiştir. Ancak, bu noktada Bundeskartellamt'ın tespitlerine göre, Microsoft'un mevcut önemli rekabetçi etkisi daha da güçlendirilmemiştir.

Bundeskartellamt'ın değerlendirmelerine göre Microsoft, gelecekte OpenAI üzerindeki etkisini artırırsa, şirketlerin bir bildirim yükümlülüğüne tabi olup olmadığının yeniden incelenmesi gerekecektir. Microsoft ve OpenAI arasındaki ortaklık, tüm piyasa ortamında gözlemlenebilen bir eğilimi gözler önüne sermektedir; bu da hem büyük teknoloji şirketleri hem de yenilikçi start-up'ların yetenekli AI geliştirmeye ve bunu ticari olarak kullanılabilir bir ürün haline getirmeye çalıştığını göstermektedir. Bu, modelleri geliştirmek için uzman bilgisi, onları eğitmek için büyük miktarda veri ve hem modelleri eğitmek hem de uygulamaları çalıştırmak için geniş hesaplama kapasiteleri gerektirmektedir. Hesaplama kapasiteleri, çoğunlukla büyük bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları tarafından sağlanabilecektir. Microsoft ve OpenAI arasındaki iş birliğinden ayrı olarak, örneğin Amazon, Alphabet/Google ve Anthropic arasında veya en son olarak SAP, Bosch ve Schwarz grubunun Alman start-up'ı Aleph Alpha'ya yaptığı yatırımlar da dahil olmak üzere diğer iş birliği projeleri de otoriteye raporlanmıştır. Ayrıca, Alphabet/Google ve Meta da kendi AI modellerini ve bunlara dayanan uygulamaları zaten geliştirmektedir.

Sonuç olarak; yürüttüğü bildirim yükümlülüğü incelemesinde, Bundeskartellamt, Microsoft'un OpenAI ile olan iş birliğinin Alman yoğunlaşma düzenlemeleri kapsamında bir bildirim yükümlülüğünü tetiklemediği sonucuna varmıştır.

8 Aralık 2023: Hindistan Rekabet Otoritesi, yapay zeka ve rekabet endişeleri üzerine kapsamlı bir inceleme başlattığını duyurdu.

8 Aralık 2023 tarihinde, Hindistan Rekabet Komisyonu ("CCI") Başkanı Ravneet Kaur, yapay zeka üzerine bir çalışma yapacaklarını duyurdu. Bu çalışma, ekonominin çeşitli sektörlerinde bu teknolojinin artan kullanımı göz önünde bulundurularak, antitröst (rekabet karşıtı) endişeleri daha iyi anlamak amacıyla gerçekleştirilecek. Başkan Kaur, başkentteki bir endüstri etkinliğinde yaptığı açıklamada, "Bu çalışmada, dinamikleri daha iyi anlamaya çalışacağız. Desteklemek istediğimiz yapay zeka türünü ve hangisinin yeniliği boğduğunu ayırt edebileceğiz" dedi.

CCI'nın yapacağı bu çalışma, yapay zekanın farklı türlerinin ekonomi üzerindeki etkilerini, özellikle rekabet ve yenilikçilik üzerindeki potansiyel olumlu ve olumsuz yönlerini derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Kaur'un belirttiği gibi, çalışma, yeniliği destekleyen ve teşvik eden yapay zeka uygulamaları ile yeniliği boğan ve rekabeti sınırlayan uygulamalar arasında bir ayrım yapmayı hedeflemektedir. Bu, rekabet politikalarının ve düzenlemelerinin, yapay zekanın sağlıklı bir şekilde gelişimini destekleyecek şekilde şekillendirilmesine yardımcı olacaktır.

Hindistan'da yapay zekanın giderek artan kullanımı, eğitimden sağlığa, tarımdan finans sektörüne kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunmaktadır. Ancak bu hızlı gelişim, rekabet üzerindeki etkileri ve potansiyel rekabet karşıtı davranışları da beraberinde getirmektedir. CCI'nin bu alanda yapacağı çalışma, rekabet hukuku çerçevesinin, yapay zekanın getirdiği yenilikçilik fırsatlarını desteklerken aynı zamanda tüketici haklarını ve adil rekabeti koruyacak şekilde nasıl evrilebileceğine dair önemli içgörüler sağlayabilmektedir.

Hindistan Rekabet Otoritesi tarafından gerçekleştirilecek olan yapay zeka çalışması, teknolojinin rekabet üzerindeki etkilerini anlamada kritik bir adım olacaktır. Bu çalışma, hem politika yapıcılar hem de endüstri liderleri için değerli bir kaynak oluşturarak, Hindistan'da yapay zeka uygulamalarının sağlıklı ve adil bir rekabet ortamında gelişimini sağlama yolunda önemli bir referans noktası haline gelebilir. Bu süreç, Hindistan'ın, yapay zekanın getirdiği yenilikçi potansiyeli maksimize ederken, rekabeti ve tüketici refahını koruma konusundaki küresel çabalarına katkıda bulunacak önemli bir adımı temsil etmektedir.

Yukarıda rekabet hukuku ekseninde 2023 yılındaki ana gelişmeleri ele aldık. Bu gelişmeler, 2024 yılında da hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılındaki gelişmeleri ayrı bir yazıda ele alacağız. Bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türk Rekabet Kurumunun da benzer bir çalışma yürütüp yürütmeyeceğini dikkatle takip ediyoruz. Bu yönde bir gelişme olması halinde, ilgili duyuruyu ve bir rapor yayımlanması halinde rapora dair değerlendirmelerimizi da aktarıyor olacağız.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More