ARTICLE
9 January 2020

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (IYS) Hakkında Kısa Değerlendirme

A
ASTEKINLEGAL

Contributor

ASTEKINLEGAL logo
ASTEKINLEGAL is an Ankara based law firm specialized in providing legal services to international and local clients in Turkey. Our office offers both consultancy and litigation services with its expertized lawyers. The main practice areas of the Office are Employment Law, Data Protection, Human Rights, Bussiness Crimes, Contract Law, Administrative and Tax Law, Intellectual Property and Internet Law.
04.01.2020 tarih ve 30998 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan yönetmelik ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış, Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluş aracılığıyla ...
Turkey Privacy
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

04.01.2020 tarih ve 30998 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan yönetmelik ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış, Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluş aracılığıyla ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yürütülmesine imkân tanıyan Ticari Elektronik İleti Yönetim Sisteminin "İYS" oluşturulması hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığınca, ticari elektronik ileti yönetim sisteminin oluşturulması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yetkilendirilmiş ve İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi kurulmuştur. Söz konusu yönetmeliğin bazı maddeleri yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş, bazı maddeleri ise 01.09.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti Yönetmeliğinin 5. Maddesine yapılan değişiklikle birlikte, (01.09.2020 tarihi itibaren) ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin İYS' ye kaydolması zorunlu hale gelmiştir. Bilindiği üzere, hizmet sağlayıcının, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği ticari elektronik iletiler için önceden (onay gerektirmeyen haller saklı kalmak kaydıyla) onay alması gerekmektedir. Yönetmelik değişikliği öncesinde, hizmet sağlayıcıları kendilerince ilgili onayları alıcılardan alabiliyorken, artık İYS üzerinden de onay almaları mümkün hale gelmiştir. Hizmet sağlayıcısı, ispat külfeti kendisine ait olmak üzere kendi imkânlarıyla onay alması durumunda ilgili onayı üç işgünü içerisinde İYS' ye kaydetmesi gerekecektir. İYS' ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz sayılacak, İYS üzerinden onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderimi yapılmayacaktır.

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti Yönetmeliğinin 6. Maddesine göre, esnaf ve tacir olan alıcılara önceden onay alınmaksızın ticari elektronik ileti gönderilmesi mümkün ise de, yönetmelik değişikliği ile birlikte hizmet sağlayıcılar esnaf ve tacir olan alıcıların elektronik iletişim adreslerini de İYS' ye kaydetmek, gönderim esnasında alıcıların ret hakkını kullanıp kullanmadığını kontrol etmek zorundadır.

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti Yönetmeliğinin 13. Maddesinde yapılan değişiklik ile hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı onay kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtlar ise kayıt tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklayacaktır. Yönetmelik Değişikliği öncesinde, onay ve diğer kayıtların saklama süresi 1 yıl olarak belirlenmişse de, 04.01.2020 tarihi itibariyle Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti Yönetmeliğinin 13. Maddesinde yapılan değişiklik ile hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı onay kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtlar ise kayıt tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklayacaktır.

Önceki yönetmelik döneminde de geçerli olduğu üzere, alıcı, vermiş olduğu onayı dilediği zamanda hiçbir gerekçe göstermeden geri alma/ileti almayı reddetme hakkına sahiptir. Yönetmelik değişikliği ile birlikte, alıcılar, İYS üzerinden de ret bildirimini gerçekleştirme imkânına sahip olacaktır. Ayrıca, hizmet sağlayıcı, (onay sürecindeki gibi) kendisine yapılan ret bildirimini üç işgünü içerisinde İYS' ye bildirmesi gerekecektir. 

01.06.2020 tarihine kadar, hizmet sağlayıcılar tarafından alınan mevcut onaylar İYS' ye aktarılacak olup, alıcılar da, hizmet sağlayıcılar tarafından kaydedilen onayları en geç 01.09.2020 tarihine kontrol etmesi gerekmektedir.

01.09.2020 tarihi itibariyle, aracı hizmet sağlayıcılar da, (elektronik posta yoluyla gönderilenler hariç) ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin sistemlerini İYS ile uyumlaştırmakla yükümlü olacak, bu kapsamda, aracı hizmet sağlayıcılar, İYS' ye kayıt olmayan hizmet sağlayıcılara ait (elektronik posta yoluyla gönderilenler hariç) ticari elektronik iletileri alıcılara göndermeyecektir. Yine, aracı hizmet sağlayıcılar, gönderilmesi istenen, (elektronik posta yoluyla gönderilenler hariç) ticari elektronik iletiler için alıcıya ait onayların bulunup bulunmadığını da İYS üzerinden kontrol edecek, alıcıların abonelik hattını kapatmaları halinde İYS' ye bildirmesi gerekecektir.

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti Yönetmeliğinin 14. Maddesinde yapılan değişiklikle birlikte, ticari elektronik iletilere ilişkin şikâyet başvuruları İYS üzerinden de yapılabilecektir. Şikâyet başvuru incelemeleri İYS üzerinden ön incelemeye tabi tutulacaktır.

04.01.2020 tarih ve 30998 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan yönetmelik ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle getirilen İleti Yönetim Sistemi (İYS),  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") bakımından da hizmet sağlayıcılarına bir takım yükümlülükler yüklemektedir. Yukarıda ifade edildiği üzere, hizmet sağlayıcılar, alıcılara ait elektronik iletişim adreslerini/bir takım kişisel verilerini İYS' ye aktarması veya kaydetmesi gerektiğinden, tüm bu işleme süreçleri veri koruma hukukuna uygun şekilde icra edilmesi lazım gelecektir. Ticari elektronik ileti onayları ve diğer kayıtların saklama sürelerindeki değişiklikler de yine veri koruma hukuku ekseninde (VERBİS ve imha süreçlerinde) irdelenmelidir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More