İlk grup veri sorumluları için VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yaklaşık 45 iş günü gibi bir süre kaldı.  (Son tarih: 30.09.2019)

Eğer sicile kayıt yükümlülüğünden muaf tutulan veri sorumlularından değilseniz, en geç bu süre içinde, başvurularınızı gecikmeden Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun ("Kurum") "VERBİS" internet sayfasından (https://verbis.kvkk.gov.tr/) veya e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirilebilir.  Bu arada Kurum'dan bu sürelerin uzatılacağına dair henüz gelen bir bilgi veya açıklamanın olmadığını da hatırlatalım.

Süre kimler için doluyor?

30 Eylül 2019'a kadar,

  • Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları veya
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının

veri sorumluları siciline kayıt olması gerekiyor. Kayıt yükümlülüğüne dair düzenleme ve istisnalara dair detaylar için daha önce yayınlanan veri-sorumlulari-siciline-ilk-kayit/ blog yazımıza bakabilirsiniz.

Kayıt yükümlülüğünü yerine getirmek için son günü beklememelisiniz!

Veri sorumlusu sayısının çokluğu ve VERBİS'in yeni bir bilişim sistemi olduğu göz önüne alındığında olası sistem çökmesi sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle, eğer yapmadıysanız, gerekli ön hazırlıkları yapıp en kısa süre içinde başvurularınızı tamamlamanızı öneriyoruz. Kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmek için Kurum'un yayınlamış olduğu Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kılavuzu'ndan yararlanabilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, veri sorumlularının 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası ile karşılaşması sözkonusu olabilir. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ("Kurul") "telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebileceği" de unutulmamalıdır. Böyle bir durumda da Kurul'un kararlarının yerine getirilmemesi halinde ise, 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası sözkonusu olabilir.

Dolayısıyla VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğü olan veri sorumlularının hiç vakit kaybetmeden harekete geçmelerini öneririz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.