Zarówno polskie jak i miedzynarodowe instytucje powoli staraja sie wrócic do normalnego funkcjonowania. W dniu 15 maja 2020 r. zostala podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie dzialan oslonowych w zwiazku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 ( tzw. "tarcza 3.0").

Zgodnie z nowo przyjeta "tarcza" kolejny etap "odmrazania" gospodarki obejmie przywrócenie zwyklego biegu terminów w sprawach prowadzonych przed sadami powszechnymi, administracyjnymi, jak równiez przed Urzedem Patentowym. Terminy, których bieg zostal przerwany lub zawieszony na podstawie "tarczy 2.0" z dnia 31 marca 2020 r. (art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ust. 1) beda biec w nastepujacy sposób:

terminy, których bieg nie rozpoczal sie na podstawie art. 15zzs ust. 1 lub art. 15zzr ust. 1 ww. ustawy z dnia 31 marca 2020 r., rozpoczynaja bieg po uplywie 7 dni od dnia wejscia w zycie "tarczy 3.0", co oznacza, ze pierwszym dniem terminu bedzie 24 maja 2020 r.;

– terminy, których bieg ulegl zawieszeniu na mocy art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ust. 1 ww. ustawy z dnia 31 marca 2020 r biegna dalej po uplywie 7 dni od dnia wejscia w zycie "tarczy 3.0", co oznacza, ze terminy te beda biegly dalej liczac od 24 maja 2020 r.

Wznowione zostaly równiez rozprawy przed Kolegiami Orzekajacymi ds. Spornych UPRP. Rozprawy beda odbywaly sie z zachowaniem szczególnych srodków ostroznosci. Przewiduje sie m.in. prowadzenie rozpraw i posiedzen z wykorzystaniem srodków komunikacji "na odleglosc", przy czym ich wykorzystanie zalezy od mozliwosci technicznych.

Nalezy podkreslic, ze "tarcza 3.0" nie zmienia zapisów art. 31 j z "tarczy 2.0", który wskazywal, ze w okresie od 8 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. bieg terminu nie rozpoczyna sie, a rozpoczety przerywa sie w nastepujacych przypadkach:

– wniesienia sprzeciwu wobec zgloszenia znaku towarowego;

– zlozenia w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej tlumaczenia patentu europejskiego na jezyk polski, jak równiez tlumaczenia na jezyk polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego.

Aktualna pozostaje zatem norma, w swietle której terminy w tych sprawach biegna dopiero (na nowo) od dnia 1 lipca 2020 r. Nie zmienia to faktu, ze czynnosci podejmowane przed 01.07.2020 r. pozostaja wazne, a zatem - w celu unikniecia kumulacji spraw rozpatrywanych przed Urzedem Patentowym - rekomendujemy podejmowanie wszelkich dzialan w zainicjowanych postepowaniach na biezaco.

Zawieszone terminy zaczynaja takze biec w postepowaniach toczacych sie przed EUIPO. Z dniem 18 maja 2020 r. przywrócono bieg terminów we wszystkich sprawach, w których terminy uplywaly po dniu 9 marca 2020 r. EUIPO ma jednak na uwadze, ze niektóre podmioty moga wciaz borykac sie z utrudnieniami spowodowanymi epidemia CoVID-19, dlatego opublikowal szereg wskazówek i wyjasnien na swojej stronie internetowej

W EPO terminy urzedowe przypadajace po 15 marca 2020 r. sa nadal zawieszone do 2 czerwca br.

Powrót do normalnego dzialania dotyczy takze postepowan sadowych w sprawach dotyczacych naruszen praw wlasnosci intelektualnej. Poczawszy od 25 maja 2020r. w poszczególnych sadach stopniowo beda wyznaczane terminy rozpraw.

Mnogosc przepisów odnoszacych sie do biegu spraw sadowych i urzedowych moze wywolywac niepewnosc co do dalszego prowadzenia spraw dotyczacych ochrony wlasnosci intelektualnej. Dlatego w razie potrzeby specjalisci JWP udziela wyjasnien i pomoga okreslic wlasciwa droge postepowania.

W przypadku jakichkolwiek pytan pozostajemy do Panstwa dyspozycji np. w formie konsultacji online.

Originally published 25 maja 2020 .

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.