כתוצאה מן המגיפה העולמית בעקבות נגיף ה-19-COVID עסקים רבים הקטינו באופן דרסטי את כוח האדם הנמצא בפועל במקום העבודה על מנת לעמוד בהוראות תקנות החירום והנחיות משרד הבריאות. חלקים נרחבים מכוח האדם עובדים מהבית או ממקומות אחרים מחוץ למקום העבודה הקבוע.

בעוד ארגונים מיישמים תוכניות לרציפות עסקית, יש לזכור כי פעולות משפטיות רבות, אשר בדרך כלל נעשות באמצעות חתימה פיזית, יכולות להתבצע באמצעות חתימה אלקטרונית בהתאם לחוק הישראלי. כך, חברות יכולות להשתמש בחתימה אלקטרונית על מנת להמשיך בפעילות גם כאשר נושאי המשרה או העובדים אינם נמצאים באופן פיזי במקום העבודה.

השימוש בחתימה אלקטרונית בישראל מוסדר באמצעות חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001) להלן "חוק חתימה אלקטרונית"). בעוד החוק אינו חדש, הוא תוקן בשנת 2018 על מנת לאפשר שימוש נרחב יותר בחתימה אלקטרונית.

ישראל אימצה שיטה מדורגת בכל הנוגע לחתימה אלקטרונית, לפיה לכל סוג של חתימה ישנו משקל ראייתי שונה. חוק החתימה האלקטרונית קובע כי ישנם שלושה סוגים של חתימה דיגיטלית: (א) חתימה אלקטרונית (ב) חתימה אלקטרונית מאובטחת ו-(ג) חתימה אלקטרונית מאושרת.

חתימה אלקטרונית רגילה

חתימה אלקטרונית רגילה יכולה לשמש, באופן עקרוני, לחתימה על הסכמים. לנסיבות תהא השפעה ניכרת על המשקל הראייתי שלה. דוגמא אחת לחתימה אלקטרונית רגילה הנה קובץ PDF של חתימה בכתב יד אשר מצורפת להסכם. בהתחשב בנסיבות, חתימה רגילה יכולה להספיק למקרים הבאים:

  • כל הנוגע למשאבי אנוש – הסכמי העסקה, הסכמי שמירה על סודיות, הסכמי הסבת קניין רוחני ועוד
  • הסכמים מסחריים בין גופים עסקיים לרבות הסכמי סודיות, טפסי הזמנות, אישורי הזמנות, חשבוניות, הסכמי רכש, הסכמי הפצה, הסכמי שירותים ועוד
  • הסכמים עם צרכנים לרבות הסכמי פתיחת חשבון, תנאי מכר, הסכמי שירותים, טפסי הזמנות, אישורי הזמנות, עלונים לצרכן, תנאי שימוש ועוד
  • הסכמי רישיון והסבה בכל הנוגע לזכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, לרבות הסכמי רישיון תוכנה
  • רוב מסמכי התאגיד, לדוגמא החלטות הדירקטוריון של חברה

בעוד שבאופן תאורטי, ברוב המקרים, חתימה אלקטרונית רגילה היא מספקת למקרים המצוינים מעלה, אמינות החתימה עולה יחד עם דירוג סוגי החתימה. בנוסף, שותפים עסקיים יכולים לדרוש סוג חתימה אמין יותר כחלק מהמדיניות שלהם.

יש לציין כי נטל ההוכחה מועבר במידה מסוימת במקרים בהם חברות מסחריות מציעות טובין או שירותים בחוזים אחידים וסטנדרטיים והלקוח חותם באמצעות חתימה אלקטרונית. בהקשר זה, החברה המציעה את החוזה הסטנדרטי שלה לחתימה, היא הנושאת בנטל ההוכחה כי הלקוח אכן קשור לחתימה האלקטרונית המוצמדת אל החוזה.

חתימה אלקטרונית מאובטחת

חתימה אלקטרונית מאובטחת הינה חתימה אלקטרונית אשר מתקיימים בה כל התנאים הללו: (א) היא ייחודית לבעלים, (ב) היא מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימה, (ג) היא הופקה ב'אמצעי חתימה' – תוכנה או כרטיס חכם – ואמצעי חתימה זה בשליטה הבלעדית של בעל אמצעי החתימה ו-(ד) היא מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר החתימה. דוגמא לחתימה אלקטרונית מאובטחת היא חתימה באמצעות DocuSign או אמצעים דומים.

חתימה אלקטרונית מאובטחת קבילה בכל הליך משפטי כראיה לכאורה שהמסמך לא שונה לאחר החתימה וכי המסמך נחתם על ידי אמצעי חתימה המדובר. עם זאת, זו אינה ראיה לכאורה לזהות החותם.

מענקי אופציות, וכן המסמכים שצוינו למעלה במסגרת חתימה אלקטרונית רגילה, יכולים להיות חתומים על ידי חתימה אלקטרונית מאובטחת.

חתימה אלקטרונית מאושרת

סוג שלישי של חתימה אלקטרונית, חתימה אלקטרונית מאושרת, הינה חתימה אלקטרונית מאובטחת אשר לגביה הוצאה תעודה אלקטרונית על ידי ספק מוסמך. אך ורק חתימה אלקטרונית מאושרת הינה ראיה לכאורה לכך שהמסמך נתחם על ידי האדם המצוין כבעל החתימה האלקטרונית. נכון לעכשיו, שתי חברות בישראל הינן מוסמכות להוציא חתימות אלקטרוניות .(https://www.personalid.co.il/) PersonalID-ו) https://www.comsign.co.il/) Comsign – מאושר

בכל הנוגע לצוואות ומסמכים קשורים, במקרים בהם החוק מתיר חתימה אלקטרונית, רק חתימה אלקטרונית מאושרת תעמוד בדרישות החוק.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.