ARTICLE
1 November 2018

Legal Alert On The Law Of Ukraine "On Limited And Additional Liability Companies" (Ukrainian)

D
Dentons

Contributor

17 червня 2018 року набув чинності Закон України "Про товариства з обмеженою та додатков
Ukraine Corporate/Commercial Law
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

17 червня 2018 року набув чинності Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” (надалі - “Закон про ТОВ”), із встановленням періоду часу для внесення змін ТОВ у свої статути з метою забезпечення їх відповідності вимогам Закону про ТОВ, що спливає 17 червня 2019 року. До моменту внесення змін, положення статутів ТОВ, які не відповідають Закону про ТОВ, є чинними в частині, що відповідає законодавству України станом на 17 червня 2018 року.

ТОВ повинні дотримуватись імперативних норм Закону про ТОВ з 17 червня 2018 року, незалежно від внесення відповідних змін до їх статутів з метою виконання вимог Закону про ТОВ. 

Пороговий показник значного правочину

Відповідно до частини 2 Статті 44 Закону про ТОВ, Загальні збори учасників ТОВ  зобов’язані надавати попередню згоду на вчинення значних правочинів, тобто правочинів, предметом яких є майно, роботи або послуги вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу. Це положення є імперативним і має обов’язкову силу для всіх ТОВ з 17 червня 2018 року.

Деяким ТОВ, які не внесли відповідні зміни до своїх статутів, невідомо про імперативний характер зазначеного положення, тому вони не отримують таку попередню згоду. Згідно із частиною 1 Статті 46 Закону про ТОВ, відповідні договори, укладені за відсутності вказаної попередньої згоди загальних зборів учасників, набувають чинності тільки за умови його подальшого схвалення загальними зборами учасників, однак, у разі такого подальшого схвалення, такі договори вважатимуться чинними з моменту їх укладання.

ТОВ як контрагент

Враховуючи відсутність роз’яснень стосовно цього питання, ми вважаємо розумним, як пересторогу, звернутися до ТОВ - контрагента із проханням забезпечити прийняття його загальними зборами рішення про надання згоди, незалежно від того, чи є перевищеним пороговий показник щодо  50% вартості чистих активів станом на кінець попереднього кварталу, принаймні, для найважливіших господарських угод. Такий підхід здається більш ефективним, з точки зору часу, ніж звернення із проханням надати інформацію і документи бухгалтерського характеру до ТОВ - контрагента та проведення їх аналізу на предмет необхідності приймати загальними зборами контрагента  рішення про надання згоди.

З метою забезпечення надання попередньої/подальшої згоди  ” належним чином, процедура скликання загальних зборів повинна бути дотримана, і це означає, що вимагається направлення попереднього (за 30 днів) повідомлення про збори всім учасникам ТОВ, і лише ТОВ з одним учасником звільнені від дотримання вказаної процедури скликання.

About Dentons

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More