Contributor Page
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 3559900
Fax: +90 212 3559999
Sağlam Fikir Sok. Kelebek Çıkmazı No. 5, 34394,
Esentepe
Istanbul
Turkey
By Zeynep Merih Akalın
Bu ayın başında 46 devletin temsilcileri Singapur'da bir araya gelip Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları Hakkındaki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ("Singapur Sözleşmesi") imzaladılar.
By Pinar Bülent, Dilara Şengöz, Özge Gizem Yerlikaya
The new TCC, which entered into force back in 2012, put an end to the old-style internal and external audit procedures of capital companies and introduced a whole new external audit system that exceeds certain thresholds.
By Büşra Özden, Büşra Mollaahmetoğlu
Organized Industrial Zones Implementation Regulation entered into force on the date of its publication in the Official Gazette dated 2 February 2019 and numbered 30674 and repealed the previous regulation.
By Büşra Özden, Büşra Mollaahmetoğlu
The amendments made to the Law No. 4708 on Building Inspection and the Regulation on Implementation of Building Inspection to eliminate building inspection weaknesses caused by the close commercial ties ...
By Maral Anna Minasyan
The right to employment is provided for in Article 49(1) of the Constitution which defines that "Everyone has the right to earn a means of living by lawful work that he/she has chosen or accepted himself.
By Okan Demirkan, Cihan Mercan
In the 2000s, Turkey embarked on a liberalisation process in the energy sector and identified natural gas imports as one of the key areas within this process.
By Umut Kolcuoglu
İçinden geçmekte olduğumuz zorlu ekonomik süreçte, özellikle iflas erteleme kurumunun da kaldırılması ile birlikte, iflastan kurtulmak için tek hukuki çare olan konkordato kurumu ve uygulaması son derece önem kazandı.
By Okan Demirkan, Cihan Mercan
In the 2000s, Turkey embarked on a liberalisation process in the energy sector and identified natural gas imports as one of the key areas within this process.
By Umut Kolcuoglu
Geçtiğimiz günlerde şirketlerde teknik iflasın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yeni bir tebliğ yayımlandı. Tebliğ, sermayesini kaybetmiş veya borca batık durumdaki şirketlerin alması gereken tedbirleri ve izlemesi gereken yolları düzenliyor.
By Maral Anna Minasyan, Büşra Özden
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") 13 Eylül 2018 ("Yürürlük Tarihi") tarihinde yürürlüğe girdi.
By Maral Anna Minasyan, Büşra Özden
The Presidential Decree, amending Decree No. 32 on the Protection of the Value of Turkish Currency ...
By Başak İslim, Büşra Mollaahmetoğlu
As journalist Alain Vicky explains, "to understand Turkey's vigorous regional and global policy, one needs to look at the activity of the business sector" ...
By Başak İslim, Büşra Mollaahmetoğlu
Gazeteci Alain Vicky'nin dediği gibi, "Türkiye'nin hareketli bölgesel ve küresel politikasını anlamak için, ticaret sektörünün hareketliliğini gözlemlemek gerekecektir"
By Umut Kolcuoglu
Without doubt, such intervention should be limited, and the adaptation tool should not be used as escape route from burdensome debts.
By Büşra Özden
Therefore, the seasonal tourism accommodation offerings can be expanded to 12 months.
Contributor's Topics
More...