Gemilerin Yurt Dışında Cebrî İcra Yoluyla Satışları ve Bunların Tanınmasına Dair Milletlerarası Sözleşmesi 15 Ülke Tarafından İmzalandı.

2022 Aralık ayında Birleşmiş Milletler Genel kurulu tarafından kabul edilen Gemilerin Yurt Dışında Cebrî İcra Yoluyla Satışları ve Bunların Tanınmasına Dair Milletlerarası Sözleşmesi (“Pekin Sözleşmesi”) (The United Nations (UN) Convention on the International Effects of Judicial Sales of Ships) 5 Eylül 2023 tarihinde Pekin'de düzenlenen bir törenle 15 ülke tarafından imzalandı.

Pekin Sözleşmesi, ülkelerin cebri satışı düzenleyen kendi iç hukuklarını korurken gemilerin cebri satışlarına uluslararası etki kazandırmak için uyumlaştırılmış bir rejim tayin eden bir sözleşmedir. Bu hususu düzenlemesi ile Pekin Sözleşmesi deniz ticareti alanında önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor. Alanında önemli bir uyumlaştırma getiren sözleşme, Cebri satış yoluyla satılan gemilerin alıcılarının yine de alacaklıların cebri satıştan önce ortaya çıkan talepleriyle karşı karşıya kalabilmesi ve geminin bu alacaklılar tarafından tutuklanması olasılığına ek olarak, iyi niyetli alıcıların, geminin sicilden silinmesi ve daha sonra geminin başka bir yargı alanında yeniden tescil edilmesi konusunda da zorluklarla karşılaşabilmesi gibi durumları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

UNCITRAL'e (The United Nations Commission on International Trade Law) göre Gemilerin tutuklanmasında uluslararası seviyede uyumlaştırma çabalarından sonuç alınmış olsa da gemilerin cebri icra yoluyla satışına ilişkin daha az yol kat edilmiş durumda. Ayrıca, Metne göre Sözleşme yalnızca taraf devletleri bağlayan, UNCITRAL'in tanımına göre “kapalı” bir sözleşme durumunda.

Yazının başında da belirtildiği gibi Deniz Ticaretini yakinen ilgilendiren bu önemli Sözleşme 5 Eylül tarihinde 15 devlet tarafından imzalandı. Bu vesileyle sözleşmeye taraf olan ilk devletler bu 15 devlet oldu. Bu devletler arasında Çin, Suudi Arabistan, İsviçre ve Singapur gibi ülkeler bulunuyor.

Sözleşmenin Gemi alım-satımlarında önemli bir rol oynayacağını düşünen Singapur Denizcilik ve Liman Müdürlüğü Başkanı Eng Dih Teo'ya göre: “Ticari faydaların ötesinde, çeşitli devletler tarafından müzakere edilen sözleşmenin imzalanması, ülkelerin ortak bir sorunu ele almak üzere kolektif olarak ortak bir çerçeve oluşturmak için bir araya gelmesiyle çok taraflılığın iyi bir yansımasıdır,”

Sözleşmenin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.