7165 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("7165 sayılı Kanun") 28.02.2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 7165 sayılı Kanun ile, diğerleri yanı sıra, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nda ("İcra ve İflas Kanunu") da bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişikliklere göre, 28.02.2019 tarihinden sonra bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen ve miktar veya değeri 58.800,- Türk Lirası'nı geçen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilecektir. Öte yandan, 02.12.2016 tarihinden 28.02.2019 tarihine kadar verilen nihai kararlar bakımından temyiz yoluna başvurma sınırının 40.000,- Türk Lirası olarak uygulanmaya devam edecektir. Yapılan değişiklikler ile İcra ve İflas Kanunu'nun istinaf ve temyiz yoluna ilişkin düzenlemeleri içeren hükümlerindeki parasal sınırların uygulamasında hükmün verildiği tarihteki miktarın esas alınacağı kararlaştırılmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.