Hvad Er Immaterielle Rettigheder?

Patrade

Contributor

Vi har lavet en kort introduktion til begrebet immaterielle rettigheder. Læs med her.
Denmark Intellectual Property
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Vi har lavet en kort introduktion til begrebet immaterielle rettigheder. Læs med her.

Velkommen til 'Kort og godt om immaterielle rettigheder'. Siden er til dig, der ikke har det store forudgående kendskab til temaet.

Hvad er immaterielle rettigheder?

Immaterielle rettigheder er en samlende betegnelse for rettigheder, der beskytter virksomhedens immaterielle aktiver. Et immaterielt aktiv kan være virksomhedens brand eller et design, der er altså tale om noget, der ikke er håndgribeligt, men alligevel har en høj værdi.

Er immaterielle rettigheder det samme som IP-rettigheder?

Ofte benyttes forkortelsen IPR, som kommer fra det engelske Intellectual Property Rights, som direkte oversat ville lyde intellektuelle ejendomsrettigheder, eller intellektuel ejendom. For IPR er netop noget, man ejer, eller rettere sagt, noget man har eneretten til.

Hvilke immaterielle rettigheder findes der?

Der er forskellige rettighedsformer, som kan stå alene eller sameksistere med andre. Eksempelvis kan samme produkt være beskyttet både af et patent og et varemærke, måske ovenikøbet også en designrettighed. Hvilke rettigheder, der skal vælges hvornår og hvordan man bedst sammensætter virksomhedens portefølje, kan du læse mere om på siden om IP-strategi.

De mest almindelige rettigheder er:

  • Patent, der beskytter tekniske opfindelser (funktion).
  • Varemærke, der beskytter navne, logoer, og meget mere.
  • Design, der beskytter produkters udseende.

Hver rettighed kan kun opnås, hvis det, der søges beskyttet, opfylder en række krav. Dertil kommer, at rettighederne har forskellig levetid, og skal fornys med forskellige intervaller for fortsat at være gældende. Nogle rettigheder har desuden et udløb, andre varer for evigt (forudsat man betaler for fornyelse).

Hvad koster immaterielle rettigheder?

Der er stor forskel på prisen for de forskellige rettigheder. Der er både forskel på det gebyr, der skal betales til de udstedende myndigheder, og på den tid, der pågår til at lave selve ansøgningen. Prisen varierer også alt efter, hvor mange lande, men ønsker at dække.

Hvad er ophavsrettigheder?

Du har sikkert hørt om ophavsrettigheder, eller er stødt på symbolet ©, som er det symbol, der anvendes, fordi ophavsret er det samme som copyright. Der er det særlige ved ophavsrettigheder, at de ikke skal ansøges og registreres, beskyttelsen opstår ved frembringelse. Der er dog krav om værkshøjde, nyhedsværdi og originalitet.

Ophavsret gælder frem til 70 år efter ophavsmandens død. Ophavsret bruges til beskyttelse af litterære og kunstneriske værker.

Vi har samlet lidt mere information om ophavsret på denne side.

Skal vi hjælpe dig?

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores eksperter, hvis du har konkrete spørgsmål om IPR, vi er altid klar til at hjælpe og rådgive.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More