Ηδυστυχώς παρούσα ακόμη πανδημία, παρά την αναστάτωση που προκάλεσε στην κοινωνική ζωή και τους κλυδωνισμούς, τις αρρυθμίες και τα προβλήματα που επέφερε στη λειτουργία των επιχειρήσεων και των οικονομιών διεθνώς, δεν υπήρξε ικανή να οδηγήσει σε μείζονα κρίση με δομικά καταστροφικές συνέπειες. Τα μέτρα που ελήφθησαν σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων αλλά και Ευρωπαϊκών οργάνων για την προστασία πολιτών και επιχειρήσεων, ήταν, επί το πλείστον, θετικά και αποφασιστικά, αποσοβώντας την κατάρρευση και θέτοντας ισχυρές βάσεις για την επόμενη μέρα. Η Κύπρος, στο κατώφλι του 2022 και έχοντας αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις του προηγούμενου διαστήματος, βρίσκεται ενώπιον ευκαιριών, η αξιοποίηση των οποίων θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον.

Ο αγώνας για την ανάδειξη της Κύπρου ως επιχειρηματικού κέντρου στην ευρύτερη περιοχή, δεν υπήρξε εύκολος ούτε ανέφελος. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, οι αρμόδιοι παράγοντες έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό των σχετικών πολιτικών όπως π.χ. η εξαγγελία του νέου επενδυτικού προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για ένα μέλλον με διαφανείς και προσγειωμένες επιλογές και ενισχύει την αισιοδοξία, ότι με την αξιοποίησή του θα επιτευχθούν υψηλές επιδόσεις, μεταξύ άλλων, στους τομείς της προσέλκυσης ταλέντων και υψηλής τεχνολογίας.

Η Κύπρος αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική ως υποψήφια χώρα εγκατάστασης στους σχεδιασμούς των τεχνολογικών πολυεθνικών επιχειρήσεων. Στρατηγικά τοποθετημένη στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, προσφέρει στις διεθνείς επιχειρήσεις ευρεία πρόσβαση στις αγορές, θεσμικό πλαίσιο φιλικό στις επιχειρήσεις, καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, χαμηλά λειτουργικά κόστη και σειρά κινήτρων, συμπεριλαμβανομένου ενός ανταγωνιστικού καθεστώτος IP. Η εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων αυτών, παράλληλα με την ισχυρή δικτύωση και την εθνική και επιχειρηματική εξωστρέφεια αποτελούν πρόκριμα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων με παγκόσμια εμβέλεια.

Αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική ως υποψήφια χώρα εγκατάστασης στους σχεδιασμούς των τεχνολογικών πολυεθνικών επιχειρήσεων

Τα προσφάτως εξαγγελθέντα μέτρα θα βελτιώσουν την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και θα προσφέρουν τη δυνατότητα στις Κυπριακές επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους, αποκτώντας πρόσβαση σε στελεχιακό δυναμικό με σημαντικά υψηλότερες δυνατότητες. Έτσι, παραμένω αισιόδοξος και εκτιμώ ότι με τη βοήθεια των μεταρρυθμίσεων, η οικονομία θα εισέλθει σε νέα περίοδο σταθερής και ισχυρής ανάκαμψης

Λαμβάνοντας υπόψιν τις τάσεις στον εργασιακό τομέα, διαφαίνεται, ότι η εξ αποστάσεως και η ευέλικτη εργασία έχουν περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης καθώς διαπιστώνεται οτι ανταποκρίνονται στις ανάγκες εργαζομένων και εργοδοτών. Αυτή η εξέλιξη δείχνει να ακολουθεί και να ενισχύει ένα ισχυρό ρεύμα που επιβάλλει αναθεώρηση εταιρικών και οικονομικών στρατηγικών υπό το πρίσμα της τεχνολογικής προόδου και ειδικότερα της αξιοποίησης λύσεων που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία

Εκτιμώ ακόμη, ότι ο άνεμος τεχνολογικής καινοτομίας που πνέει ήδη στη χώρα, θα επηρεάσει επιτέλους και τον χώρο της Δικαιοσύνης, και ότι η επι μακρόν αναμενόμενη ψηφιοποίησή της θα επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στον τρόπο που λειτουργεί σήμερα, προς όφελος πολιτών, κράτους και οικονομίας

Στην παρούσα φάση, μια άλλη ισχυρή (διεθνή) πρόκληση, συνιστά η εμφάνιση ενός ανησυχητικού πληθωριστικού κύματος, απότοκου των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης και των αναταράξεων που αυτή προκάλεσε στις ισορροπίες διαμόρφωσης των τιμών. Σ αυτό οι κυβερνήσεις οφείλουν να απαντήσουν εγκαίρως, με μέτρα στήριξης των πιο ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων και των κλάδων της οικονομίας που πλήττονται περισσότερο αλλά και με κατάλληλους χειρισμούς για την αποφυγή δημιουργίας ενός φαύλου οικονομικού κύκλου.

Επιπλέον, θα ήθελα να επισημάνω πόσο σημαντική θα καταστεί στο προσεχές μέλλον η συνεκτίμηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων στη λειτουργία των επιχειρήσεων (αλλιώς, πολιτικές ESG). Ήδη διαπιστώνεται η προτίμηση των πελατών προς εταιρείες που επιδεικνύουν έμπρακτη σχετική ευαισθησία και συμμετέχουν στην υποστήριξη ενός φάσματος πρωτοβουλιών με πρόσημο κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης.

Ως εταιρεία Ηλίας Νεοκλέους κ ΣΙΑ ΔΕΠΕ αισθανόμαστε υπερήφανοι, διότι παρά τη δυσμενή συγκυρία, διατηρήσαμε υψηλό το επίπεδο των υπηρεσιών μας και αταλάντευτη την προσήλωση στις αρχές και τους στόχους μας, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια των ανθρώπων μας. Έτσι θα πορευτούμε και στο μέλλον. Είμαστε επίσης υπερήφανοι διότι είμαστε πρωτοπόροι στην υιοθέτηση πολιτικών ESG αλλά και υψηλών τεχνολογικών προτύπων. Παράδειγμα η πλατφόρμα Neolaw.ai, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που θα αποτελέσει τομή στην παροχή νομικών υπηρεσιών. Αυτές τις ημέρες παρέχουμε ευρύτερη πρόσβαση στο σύστημα αυτό και φιλοδοξούμε να καταστεί άμεσα ένα αποτελεσματικό βοήθημα για δικηγόρους και όχι μόνο, στην Κύπρο αλλά και διεθνώς.

Όπως προανέφερα, η πανδημία συνεχίζει να είναι παρούσα και οι μεταλλάξεις του ιού παρατείνουν την ανασφάλεια, καθιστώντας επιτακτική την εγρήγορση σε όλα τα επίπεδα. Θα ήθελα, ωστόσο, να κλείσω με την γενικότερη, αισιόδοξη διαπίστωση, ότι οι δυσκολίες που ήδη βιώσαμε, μας έκαναν ως άτομα, ως επιχειρηματικούς οργανισμούς και ως κοινωνία να σεβαστούμε περισσότερο την κοινή λογική και να εκτιμήσουμε την αξία των δώρων της επιστήμης στην ανθρωπότητα. Η αποδοχή του ορθού λόγου, που αποτελεί τη βάση όλων των επιτευγμάτων, η ενίσχυση της επιστημονικής άποψης και η αγνόηση σκοταδιστικών και ανορθολογικών θεωριών και μηνυμάτων, συνιστούν απαραίτητες προϋποθέσεις προόδου και ευημερίας σε όλους τους τομείς.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.