נכון ליום שישי בערב החזיקו החתמים הזרים בהזמנות לאג"ח החדשות בהיקף של כ-3.5 מיליארד דולר, בעוד שהיקף ההנפקה עצמו יעמוד על 2.25 מיליארד דולר

הנפקת איגרות החוב החדשות של השותפות דלק קידוחים בחו"ל אמורה לצאת לדרך רק ביום שלישי, אולם כבר בסוף השבוע נרשמו לה ביקושים חזקים שמעידים על הצלחתה הצפויה. נכון ליום שישי בערב החזיקו החתמים הזרים ג'יי.פי מורגן ו-HSBC בהזמנות לאג"ח החדשות של דלק קידוחים בהיקף של כ-3.5 מיליארד דולר, בעוד שהיקף ההנפקה עצמו יהיה נמוך יותר, ויעמוד על 2.25 מיליארד דולר.

לדברי מקורבים לנושא, החתמים הזרים צפויים לקבל מחר הזמנות מלקוחות גדולים נוספים, שיגדילו את היקף הביקוש מחו"ל ליותר מ-4 מיליארד דולר. נוסף על כך, צפויים המשקיעים להזרים היום ומחר ביקושים של קרוב ל-1 מיליארד דולר, כך שבסך הכול צפוי היקף הביקוש הכולל לנוע סביב 5 מיליארד דולר.

ההנפקה כוללת ארבע סדרות של איגרות חוב לפירעון בשנים 2023, 2025, 2027 ו-2030. כל סדרה תעמוד על היקף מינימלי של 500 מיליון דולר, ועשויה לגדול במקצת בהתאם לפילוח הביקושים.

את ההנפקה מובילים כאמור החתמים הזרים ג'יי.פי מורגן ו-HSBC, ולצדם מרכזות את ההזמנות בישראל שלוש חברות חיתום מקומיות: לידר, ברק קפיטל ו-ווליו בייס. ארבע סדרות האג"ח החדשות יובטחו בשעבוד על זכויותיה של דלק קידוחים במאגר הגז לוויתן, ולכן זכו לשם לוויתן בונד.

בתגובה לדיווחים בנושא, נרשמו היום עליות שערים חדות בניירות הערך של השותפות השונות במאגר לוויתן. יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים ורציו עלו ב-8% וב-10%, בהתאמה, ואילו אג"ח א' של דלק קידוחים עלתה בכ-2%, והשלימה זינוק של כ-17% מתחילת חודש יוני. זינוק זה הפחית את התשואה השנתית לפדיון הגלומה באג"ח א' של דלק קידוחים ל-8.3%.

לקראת ההנפקה קיבלה דלק קידוחים דירוג בינלאומי מקדמי של BB מחברת הדירוג הבריטית פיץ' לגיוס של עד 2.5 מיליארד דולר. עם זאת, לדברי אותם מקורבים לא צפויה לפי שעה הרחבה של ההנפקה להיקף המקסימלי, וזאת בגלל מטרתה של דלק קידוחים להשיג את התמחור המיטבי עבורה.

עוד בנושא שוק ההון

 

האג"ח החדשות יובטחו בשעבוד על מלוא הזכויות של דלק קידוחים בפרויקט הגז לוויתן, לרבות ההחזקה ב-45.34% ממניות לוויתן, ההכנסות מחוזי מכירת הגז, הסכם התפעול המשותף, חלק בנכסי הפרויקט ועוד. לאחר השלמת ההנפקה ייסחרו איגרות החוב בין הברוקרים בחו"ל וכן במערכת "הרצף המוסדי" של הבורסה לני"ע בת"א.

כספי ההנפקה ישמשו בעיקר לפירעון הלוואות והתחייבויות פיננסיות לבנקים ולמלווים האחרים, בהיקף כולל של 2.16 מיליארד דולר (קרן וריבית). עוד 100 מיליון דולר ישמשו למימון של רכישות עצמיות של איגרות חוב מהסדרות האחרות, כאשר 50 מיליון דולר יוקצו לרכישה עצמית של איגרות חוב מסדרה א' הלא מובטחת, ואילו 50 מיליון דולר יוקצו לרכישה עצמית של אג"ח תמר בונד.

החדשות הטובות על ההצלחה הצפויה בהנפקת לוויתן בונד השפיעו לטובה גם על קבוצת דלק, שמחזיקה בכ-55% מיה"ש דלק קידוחים. מניית קבוצת דלק עלתה היום בכ-3% למחיר של 78 אגורות, המשקף לחברה שווי של כ-1 מיליארד שקל.

עד יום שלישי אמורה קבוצת דלק להשלים גיוס של 163 מיליון שקל בהנפקת מניות, שאותו התחייבה לבצע במסגרת ההסכם עם מחזיקי האג"ח שלה. היום פרסמה החברה את דוח הצעת המדף, שלפיו יתבצע הגיוס באמצעות הנפקה של 2.2 מיליון מניות, ועוד ארבע סדרות שונות של אופציות הניתנות למימוש למניות.

עוד עולה מהצעת המדף, כי בין 50% ל-75% מתמורת ההנפקה תשמש לפירעון החובות לבנקים, וזאת על בסיס השינויים שבוצעו בשטרי הנאמנות של איגרות החוב של קבוצת דלק. יתרת החוב לבנקים עומד כיום על 392 מיליון שקל, כאשר לטובתם משועבדות 432.49 מיליון יחידות השתתפות של דלק קידוחים בשווי של 1.93 מיליארד שקל.

למחזיקי האג"ח חייבת קבוצת דלק 5.89 מיליארד שקל, במונחי קרן. לטובתם משועבדים כיום 130.73 מיליון יחידות השתתפות של דלק קידוחים בשווי של 583 מיליון שקל. במסגרת ההסדר מחויבת קבוצת דלק להשלים עד סוף אוקטובר את פירעון מלוא החוב לבנקים, ולהגדיל את יחידות ההשתתפות המשועבדות למחזיקי האג"ח ל-40% מדלק קידוחים.

נושאים הקשורים לכתבה

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.