Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul"), 4 farklı veri sorumlusu grubu için veri sorumluları siciline ("Sicil") kayıt yükümlülüğü tarihlerini ve Sicil'e kayıttan istisna tutulan veri sorumlularına dair ek kararlarını Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde 18 Ağustos 2018 tarihinde 2018/88 Sayılı Karar ile açıkladı.

Buna göre, yabancı veri sorumluluları için ve çalışan sayısı 50'in üzerinde olan veya yıllık malil bilanço toplamı 25 milyon TL'yi aşan şirketler için kayıt yükümlülüğü 1 Ekim 2018 itibariyle başlıyor. Kurul bu veri sorumlularına Sicil'e kayıtlarını tamamlamaları için 12 aylık bir süre tanıdı. Hatırlarsanız, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile, kanunun yürürlüğe girdiği 7 Nisan 2016 tarihinde ortaya çıkan yükümlülükten yaklaşık 20 ay sonra ilk defa Sicil'e kayıt yükümlülüğünün usul ve esaslarının düzenlendiği Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmişti. Ancak bu yönetmelikle birlikte de herhangi bir tarih öngörülmemişti. Kurul böylece, ilgili kararında konuya aydınlık getirdi ve dört farklı veri sorumlusu kategorisi için farklı kayıt yükümlülüğü tarihleri ve kayıt süreleri belirledi:

Veri Sorumlularına dair Kriter Kayıt yükümlülüğü başlangıç tarih Son gün

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan veri sorumluları

01.10.2018 30.09.2019

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

01.10.2018 30.09.2019

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

01.01.2019 31.03.2020
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 30.06.2020

Bu arada, Kurul'un yine Sicil'e kayıt ile ilgili 2018/68, 2018/75 ve 2018/87 sayılı üç ayrı kararı da aynı gün Resmî Gazete'de yayımlandı. Bu kararlar Sicil'e kayıt yükümlülüğüne yeni istisnalar getirdiğinden özellikle önemli.

Bu çerçevede, aşağıdaki veri sorumlularının Sicil'e kayıt yükümlülükleri ortadan kalkıyor:

  • Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayan ve yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları
  • Arabulucular
  • 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri

Hatırlarsanız, Kurul'un 15 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/32 sayılı Kararı ile herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler, noterler, dernek, vakıf ve sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler, siyasi partiler, avukatlar ve serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerin Sicil'e kayıtla yükümlü olmadıkları açıklanmıştı. Yaklaşık üç ay sonra yeni istisnaların açıklanmış olması da, Kurul'un bu konudaki geri bildirimleri hassasiyetle incelediği ve duruma göre yeni istisnalar belirleyebilme ihtimali olduğunu gösteriyor.

Kurul tarafından yayımlanan bu kararlar bir çok veri sorumlusunu biraz olsun rahatlatabilir. Sicil'e kayıt için birçok veri sorumlusu için bir yıl, bazıları için ise daha uzun süreler belirlendi. Bu süreler, zamanlı ve etkin çalışmak kaydıyla gerekli hazırlıkları tamamlamak için çok yeterli.

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan veri sorumlularının da kayıt yükümlülüğünden ari tutulması küçük ölçekli şirketlere nefes aldırıyor. Ancak mevzuatta yükümlülük açısından ufak farklar olsa da, Sicil'e kayıt yükümlülüğünden muaf tutulmanın, veri sorumluları açısından Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamı dışında olma anlamına gelmeyeceğinin, istisna tutulan veri sorumlularının mevzuat çerçevesindeki yükümlülüklerinin aynen devam ettiğinin de altını çizmek gerekir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.