Ændring i boafgiftsloven vedtaget: Fra 2027 bliver det billigere for søskende at arve hinanden

Tidligere i år skrev vi om en eventuel ændring i boafgiftsloven, hvor regeringen sammen med flere politiske partier foreslog ændringer i personskatten...
Denmark Tax
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Tidligere i år skrev vi om en eventuel ændring i boafgiftsloven, hvor regeringen sammen med flere politiske partier foreslog ændringer i personskatten, herunder boafgiften. Målet var at gøre det billigere for søskende at arve hinanden. Nu er lovforslaget blevet endeligt vedtaget den 16. maj 2024, hvilket betyder, at det fra 2027 bliver billigere for søskende at arve hinanden. Læs mere om de nye regler herunder.

Fjernelse af tillægsboafgiften fra 2027

Ifølge den nye aftale, som træder i kraft den 1. januar 2027, vil søskende ikke længere skulle betale tillægsboafgiften på 25 %. De vil kun skulle betale 15 % af arven ud over det gradvist stigende bundfradrag, der forventes at være 375.000 kr. i 2029. Det er værd at bemærke, at afgiftsnedsættelsen kun gælder for søskende og ikke for nevøer og niecer.

Det kan derfor være relevant at ændre eksisterende testamenter, især hvis de er oprettet til fordel for nevøer og niecer i stedet for søskende, eller hvis du har oprettet testamente til fordel for dine søskende og en almenvelgørende organisation for at spare afgift.

Gældende boafgift (indtil den 31. december 2026)

Arvinger skal betale boafgift ved arv, med undtagelse af ægtefæller og velgørende organisationer. For nære familiemedlemmer som børn, stedbørn, børnebørn og forældre pålægges en boafgift på 15 %. Fjernere familiemedlemmer, herunder søskende, skal betale en tillægsboafgift på 25 %, hvilket resulterer i en samlet afgift på cirka 36,25 % for søskende. Denne afgift gælder kun for det arvede beløb, der overstiger bundfradraget, som i 2024 er på 333.100 kr.

Gennemgå, vurder og revidér dit eksisterende testamente

Med den nye ændring i boafgiftsloven anbefaler vi, at du gennemgår dit nuværende testamente. Det kan være nødvendigt at vurdere og revidere testamentet for at sikre, at det er i overensstemmelse med de nye regler.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More