כפי שציינו בעדכון מיום 20 באפריל, הרשות לחדשנות ("הרשות") מגיבה למצב הייחודי שנוצר בשל מגיפת הקורונה בכל העולם. הרשות פרסמה מסלול מהיר לאישור מענקים תחת מסלול המו"פ הקיים ("המסלול המהיר") על מנת לעזור לחברות חדשניות עם runway short .המסלול המהיר הוא פתרון זמני למשבר הכלכלי הנוכחי ויהיה פתוח לרישום רק עד ה-15 בספטמבר, 2020.

במסגרת המסלול המהיר, הרשות תסייע לחברות טכנולוגיה חדשניות שנמצאות בשלבי הצמיחה המוקדמים או בשלב המו"פ. על המבקשים להדגים כי יש להם סיכוי טוב לשרוד את המשבר הכלכלי, כאשר כרגע הם נתקלים בבעיות נזילות (כלומר, short runway,(ואשר הם מניחים כי בעיות אלו לא יארכו יותר מ-12 חודשים ממועד הגשת הבקשה.

ה-short runway של החברה יחושב באופן הבא: סכום יתרת המזומנים (בניכוי התחייבויות שוטפות) בתוספת צפי תקבולים שוטפים מהכנסות והשקעות מחולקים בתזרים ההוצאות החודשי (burn rate (של החברה. הרשות מספקת מחשבון המסייע לחברות בביצוע חישובים אלה.

חברות יכולות להגיש בקשה למענק לכיסוי של 50%-20% מהוצאות המו"פ שלהן של עד 15 מיליון שקלים. חברות הממוקמות באזורי פריפריה בישראל זכאיות לתמיכה של 10% נוספים וחברות הממוקמות בסמוך לרצועת עזה זכאיות לתמיכה של 25% נוספים.

אחד היתרונות העיקריים במסגרת המסלול המהיר הוא שהרשות מתעתדת לדון בבקשות במהירות, כאשר ועדת המחקר תתכנס אחת לשבוע, עם החלטות סופיות מובטחות תוך 4 שבועות מיום הגשת הבקשה. יתרון חשוב נוסף הוא שהרשות תשלם 50% מסכום המענק שאושר ברגע שהחברה תוכיח שקיבלה את המימון המשלים ממשקיעיה.

חברות אינן יכולות להגיש בקשות תחת המסלול המהיר אם הגישו בקשה למימון מהרשות במהלך הרבעון הראשון של 2020 תחת מסלולים מסוימים (מסלול מו"פ, מסלול חברות מתחילות או מסלול מו"פ גנרי לחברות גדולות) או אם הגישו בקשות לתמיכה בפעילות מו"פ בשנת 2020 תחת אותם המסלולים. כמו כן, החברות צריכות להכין מאזן בוחן או תזרים מזומנים, כולל תיאור הוצאות השכר לתקופה של שלושה חודשים, טרם הגשת הבקשה.

החובות הרגילות במסגרת חוק עידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית ומסלול מו"פ יחולו על המענקים במסגרת המסלול המהיר, לרבות, ללא הגבלה, החובה להחזיר את המענק באמצעות תשלום תמלוגים והגבלות העברת הידע או ייצור מחוץ לישראל.

חברות שמעוניינות מוזמנות להירשם לוובינר של הרשות בנושא זה שייערך ב-27.4.2020 יכולות להירשם כאן.

Originally published 26 April, 2020

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.