Son Gelişme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ("Bakanlık") Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı'na gönderdiği 17 Eylül 2021 tarihli ve "İşyerlerinde COVID-19 Tedbirleri" konulu yazısında ("Yazı") Bakanlık, işyerindeki COVID-19 tedbirlerine uymayan işçiler hakkında işverenlerce yapılabilecek olan işlemleri açıklamıştır.

Yazı Neleri Düzenliyor?

Bakanlık, 3 Eylül 2021 tarihinde yayınladığı duyuruyla aşı yaptırmamış işçilerin işverenleri tarafından ayrıca bilgilendirilmesi gerektiğini ve söz konusu işçilerden zorunlu olarak PCR testi istenebileceğini ifade etmişti. Yazı'da ise Bakanlık, yazılı olarak bilgilendirilmiş olmasına rağmen aşı yaptırmayan veya PCR testi ibraz etmeyen işçiler hakkında 4857 sayılı İş Kanunu'nun iş sözleşmesinin feshi, geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi, telafi çalışması ve uzaktan çalışma hükümleri doğrultusunda işlem yapılabileceğini düşündüğünü belirtmiştir. Bununla birlikte Bakanlık, işverenlerce feshin son çare olması ilkesinin göz önünde bulundurulması ve işçilerin işlerini korumak için azami özenin gösterilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Sonuç

İşyerlerindeki COVID-19 tedbirlerine uymayan işçiler hakkında yapılacak işlemlerin işverenlerce her olay özelinde değerlendirilmesi ve feshin yalnızca son çare olarak uygulanması gerekecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.