Turkey: 2019: Uluslararası Spor Tahkim Yargılaması için Hızlı Bir Başlangıç, CAS ve Spor Tahkim Kodu'nda Yapılan Son Değişiklikler

Last Updated: 10 January 2019
Article by Abdulkadir Guzeloglu and Tarik Kurban

Kod kapsamında gerçekleştirilen bu değişiklikler ile iki birimli CAS yapısı, yeni bir birim kurulmasıyla üç birimli hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra üç yeni komisyon kurulmuş ve Uluslararası Spor Tahkim Konseyi'nin ("ICAS") uhdesindeki birtakım görevler bu komisyonlara devredilmiştir.

Diğer taraftan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ("AİHM") tarafından 02 Ekim 2018 tarihinde duyurulan Pechstein & Mutu v/ İsviçre davasının kararıyla ilgili olarak; CAS'ın adil yargılanma hakkı çerçevesinde kamuoyuna açık duruşma gerçekleştirilmesi vurgusuna istinaden, CAS yargılaması duruşma usulüne ilişkin birtakım değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Yeni Yargılama Birimi: Anti-Doping Birimi

Kod kapsamında yapılan değişikliklerle, CAS bünyesinde İlk Derece Tahkim Divanı ("Ordinary Arbitration Division") ve Temyiz Tahkim Divanı'nın ("Appeals Arbitration Division") yanı sıra Anti-Doping Divanı'nın ("Anti-Doping Division") kurulduğu ifade edilmektedir. Böylelikle iki birimden oluşan CAS yapısı, Anti-Doping Biriminin kurulmasıyla birlikte, üç birimli yapıya dönüştürülmüştür.

Kod'un S20 numaralı maddesi Anti Doping Divanının görevini tanımlamaktadır. Buna göre Anti Doping Divanı, dopingle ilişkili ihtilafların çözümünde ilk derece makamı veya tek yetkili makam olarak çözmeye yetkili Panellerden oluşmaktadır. Anti Doping Divanı, Başkanın veya vekilinin aracılığıyla Madde A1 ve devamındaki Usul Kurallarına uygun olarak işlemlerin hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi ile ilgili diğer bütün işlevleri yerine getirmekle görevli kılınmaktadır.

Anti Doping Divanının Başkanı ve vekilinin atanmasına ilişkin yetkinin, tıpkı diğer birimlerin başkanlarının ve vekillerinin atanmasında olduğu gibi, ICAS'da olduğu Kod tarafından ifade edilmektedir.

Yeni İdari Komisyonlar: CAS Üyelik Komisyonu, Adli Yardım Komisyonu ve Hakem İtiraz Komisyonu

Kod'da gerçekleştirilen değişikliklerle ICAS tarafından yürütülen idari görevlerin bir kısmı yeni kalıcı komisyonlara devredilmektedir. Bunlar CAS Üyelik Komisyonu, Adli Yardım Komisyonu ve Hakem İtiraz Komisyonu'dur. Kodun S6-3 maddesinde bu komisyonların üyelerinin ICAS tarafından atanacağı belirtilmektedir. Bu komisyonların denetimleri de yine ICAS tarafından gerçekleştirileceği Kod ile yapılan değişiklikte yer almaktadır.

CAS Üyelik Komisyonu (CAS Membership Commission)

CAS üyelik komisyonu, S4-d veya S4-e maddeleri uyarınca atanan iki üye ve üç bölüm başkanından oluşmaktadır. CAS Üyelik Komisyonu, yeni CAS hakemlerinin ve arabulucularının ICAS'a aday gösterilmesini teklif etmekten sorumludur. Ayrıca hakemlerin ve arabulucuların CAS listelerinden çıkarılmasını önerme yetkisine sahiptirler.

Böylelikle hakem seçimlerinde ICAS'in sahip olduğu otoritenin hafifletilmesi hedeflenmiştir.

Adli Yardım Komisyonu (Legal Aid Commission)

Adli Yardım Komisyonu, ICAS Başkanının başkanlığında ve Kod'un S4-d maddesine göre ataması gerçekleştirilecek dört ICAS üyesi tarafından oluşmaktadır. Adli Yardım Komisyonunun, Adli Yardım Kılavuzunda ("Guidelines on Legal Aid") belirtilmiş bulunan fonksiyonları yerine getirmekle yükümlü olduğu ifade edilmektedir.

Hakem İtiraz Komisyonu (Challenge Commission)

Hakem İtiraz Komisyonu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ("IOC") ("International Olympic Committee"), Uluslararası Spor Federasyonları ("International Sports Federations") ("IFs"), ve Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği ("Association of the National Olympic Committees") ("ANOC") üyeleri ve adayları harici seçilen bir Hakem İtiraz Komisyonu Başkanı ve üç birim başkanı tarafından oluşmaktadır. Kod ile Komisyon Başkanının, kendi komisyonu ile ilgili işlerde re'sen diskalifiye olacağı belirtilmektedir.

Hakem İtiraz Komisyonu, görevlerini Kodun R34 ve R35 numaralı maddeleri uyarınca yerine getirmekle yükümlüdür.

Kodun R34 numaralı maddesi, bir hakemin tarafsız ve bağımsızlığına ilişkin şüphelerin varlığı halinde hakeme itiraz edilebileceğini belirtmektedir. Değişiklik ile birlikte hakemlere ilişkin yapılan bu itirazların öncelikle Hakem İtiraz Komisyonu tarafından inceleneceği belirtilmektedir. Hakem İtiraz Komisyonu bu itirazı ICAS'a gönderme yetkisine sahiptir.

Kodun R35 numaralı maddesi ise hakemin görevini yapmaktan imtina etmesi, görevini yerine getirmemesi veya Koda uygun olarak ve makul bir süre içerisinde ifa etmemesi halinde Hakem İtiraz Komisyonu tarafından görevden alınabileceğini düzenlemektedir. Kodun önceki hali uyarınca bu denetim ve gerektiğinde hakemlerin görevden alınması ICAS tarafından yapılmaktaydı.

Diğer taraftan, Kararlara karşı temyiz süresinin, kararın aslının tebligatı ile değil, kararın posta veya kurye vasıtasıyla gönderilmesi ile başlayacağı belirtilmektedir.

Kodun R65 numaralı maddesinde gerçekleştirilen değişiklik uyarınca ise, Uluslararası federasyonlar tarafından verilmiş olunan ve ekonomik nitelikteki bir anlaşmazlığın sonucu olarak uygulanan yaptırımlarla ilgili kararların itirazının CAS nezdinde gerçekleştirilemeyeceği belirtilmektedir.

Yukarıda bahsedilen AİHM kararının CAS yargılamasına belki de en önemli etkilerinden bir tanesi temyiz tahkimi yargılamaları üzerinde müşahede edilmektedir. R57 numaralı maddede gerçekleştirilen değişiklik uyarınca; yargılama tarafları aksini kararlaştırmadıkça kamuya kapalı gerçekleştirilen duruşmalar; disiplin ile ilgili bir soruşturmanın yapılması halinde, yargılama sürecine taraf olan gerçek kişinin talebi üzerine, kamuoyuna açık olarak yapılabilecektir. Kamuya açık yargılama gerçekleştirilmesi talebi; ahlak, kamu düzeni, ulusal güvenlik başlıklarında yapılan değerlendirmeler, bunların yanı sıra reşit olmayanların veya tarafların özel hayatların mahremiyetinin korunması gerektiği hallerde, kamuya açık yargılamanın adaletin gerçek anlamda tecellisine halel getirmesi halinde, yargılamanın yalnızca hukuki meselelerle ilgili olması veya ilk derece mahkemesinde yapılan yargılamanın zaten kamuya açık olması hallerinde reddedilebilecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions