Current filters:  
Turkey
Turkey
CottGroup
Social Security Agreement between the Republic of Turkey and Kyrgyz Republic that was signed on 9 April 2018, has been approved by Turkey President.
Gun + Partners
What are the principal sources of law and regulation relating to patents and patent litigation?
Kilic Cayli & Partners
01.07.2020 Tarihinden itibaren 50 çalışan sayısından daha az kişi ile az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren işletmeler ile kamu kurumlarında iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma...
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Covid-19 salgını ve ilgili tedbirler dünya çapında günlük yaşantının ve iş hayatının akışını ciddi şekilde değiştirmeye devam ederken, salgının hukukun çok çeşitli alanlarında da yansımaları oluyor.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Yetkili makamlarca salgına karşı her gün yeni tedbirler alınırken, bu defa da salgın ve ilgili uygulamalar karşısında güç durumda kalan şirketlerin iş hukuku alanındaki seçeneklerine bakalım.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Şirketler, ticari faaliyetlerini sürdürmek ve nakit yönetimini sağlayabilmek için çeşitli finansman kaynaklarına ihtiyaç duyuyor.
Ersoy Bilgehan
As our readers will recall from earlier articles on the short-term working subsidy and the prohibition on termination of employment contracts, the government has previously introduced certain...
ASY Legal
As a result of technological innovation and the exponential increase in online content marketing, commercial electronic messages (CEMs) are being used by ...
Esin Attorney Partnership
COVID-19 salgınına ilişkin olarak devlet tarafından alınan önlemler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı 29 Haziran 2020 tarihli konuşmasında kısa çalışma...
Esin Attorney Partnership
Within the scope of governmental measures in response to the COVID-19 pandemic, the President of the Turkish Republic delivered a speech on June 29, 2020 announcing the extension...
Gun + Partners
With two very recent Presidential Decrees published in the Official Gazette dated 30 June 2020 and numbered 31171, the terms of termination prohibition and unilateral...
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Türkiye'nin, enerji kaynaklarına sahip ülkeler ile yüksek enerji talebine sahip ülkeler arasındaki stratejik konumu itibariyle, bir enerji geçiş ülkesi olduğuna ve ülkemizin kısa ve orta vadede özellikle doğal gaz ticareti ...
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
İlkini yayınladığımız bu bültende 2020'nin ilk çeyreğini geride bırakırken, Türkiye'de rekabet hukuku alanında dikkat çeken gelişmelere ve Rekabet Kurulu'nun (Kurul) bu dönemde aldığı bazı öne çıkan kararlara yer vereceğiz.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
As we leave behind the first quarter of 2020, we are publishing this quarterly bulletin for the first time, where we will summarize the developments in the area of Competition Law in Turkey and highlight recent notable decisions ...
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
COVID-19 tedbirleri kapsamında hazırlanan 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ...
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
COVID-19 tedbirleri kapsamında hazırlanan 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ...
Esin Attorney Partnership
3 Temmuz 2020 Cuma günü 14:00 ila 15:30 arasında Zoom aracılığıyla gerçekleştireceğimiz #EvdenHukuk Webinar serimizin yeni toplantısında sizi aramızda görmek isteriz.
Esin Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum"), 26 Haziran 2020 tarihli duyurusunda, aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken dikkat edilmesi gereken hususları duyurdu.
Esin Attorney Partnership
On June 26, 2020, the Personal Data Protection Authority ("DPA") issued an announcement regarding the notice requirement.
Kavlak Law Firm
Kısa sürede dünya üzerinde büyük etkisi olan korona virüs salgın hastalığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020'de salgın olarak
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media