Turkey: Salih Dursun'un Kırmızı Kartı: Gerçekten Yeni Bir Sayfa mı?

Last Updated: 30 September 2016
Article by Abdulkadir Guzeloglu
Most Read Contributor in Turkey, November 2017

Hakem Deniz Ateş Bitnel'in elinden aldığı kırmızı kartı, hakeme gösteren ve dışarı çıkmasını işaret eden Salih Dursun, Türk ve dünya medyasında gündeme geldi. Herşey bir yana bu davranış köklü bir hukuki düzenlemenin başlangıcı olabilir mi?

Ülkemizde sporun, özellikle de futbolun ne kadar ilgi gördüğünün ve oluşturduğu kamuoyunun ülke gündemine etkisinin göz ardı edilecek zayıflıkta olmadığını çeşitli gelişmelerle tecrübe etmek hiç de zor bir uğraş değildir. Bunun son ve belki de şu ana dek en olağandışı örneği; Spor Toto Süper Lig'in 22.haftasında oynanan ve Galatasaray'ın galibiyeti ile sonuçlanan müsabakada Trabzonspor oyuncusu Salih Dursun'un hakem Deniz Ateş Bitnel'e, hakemin verdiği penaltı kararından sonra elinden aldığı kırmızı kartı göstermesi olayında yaşanmıştır.

Gerçekten de oyuncunun bu davranışı bir anda ülke gündemine oturmuş ve ulusal ve uluslararası toplumun birçok kesiminde çeşitli tepkileri beraberinde getirmiştir. Bunların arasında dikkat çekenleri; Bursaspor Kulübü'nün oyuncuyu Anadolu'nun sembolü ve kendilerinin evladı olarak ilan etmesi, Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon milletvekili Haluk Pekşen'in futbolcunun davranışının salt hakeme değil Türkiye'deki spor federasyonlarına yöneldiğini belirtmesi, Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon milletvekillerinin ise Türk futbolunun 'temizlenmesi' gerektiğinin altını çizmeleri, Yomra ilçesi Belediye Meclisi'nin Salih Dursun'un adını bir caddeye vermesi, Maçka ilçesinde bir parka oyuncunun heykelinin yapılacağının ilçe belediyesi tarafından açıklanması, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın oyuncunun hareketini 'değişimin sembolü' olarak nitelendirmesi ve nihayet Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın sunduğu birtakım öneriler olarak uzun bir listede vermek mümkündür. Konuyla ilgili '7 kişiye karşı 12 kişi oynamak adaletsizlikti, kırmızı kartı 11 kişi kalmaları için çıkardım' şeklinde bir açıklama yapan Salih Dursun ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza ve 13 bin Türk Lirası cezaya çarptırıldı.

Fakat, yapılan açıklamalar arasında en önemlisi Türkiye Futbol Federasyonu ('TFF') Başkanı Yıldırım Demirören'e aittir. 'Merkez Hakem Kurulu'nun Genel Kurul'un özgür iradesiyle ve üyelerin oylarıyla seçilmesinin hakem ataması ve uygulamalarıyla ilgili gereksiz soru işaretlerini ortadan kaldıracağını düşünüyoruz. Yani artık kurulları Federasyon atamayacak. Futbol ailesinin üyeleri seçecek... Üstelik bu sistem sadece Merkez Hakem Kurulu ile sınırlı kalmayıp Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulları için de uygulanmaya müsaittir....' ifadelerini kullanan Başkan Demirören'in verdiği bilgilerin yüksek bir önemi haiz olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki sınırsız sayıda paydaşa sahip futbol endüstrisinin, gelişen bir pazar olan Türkiye'de, yargısal faaliyette bulunan Court of Arbitraton for Sports gibi söz sahibi makamların dahi müdahale etmekten kaçındığı ve doktrindeki baskın görüşe göre salt oyun kurallarını temsil eden kurallar bütünü olan lex ludica'nın Türk futbolunda hakemler vasıtasıyla uygulanmasına Federasyon üyelerinin katkısının daha belirleyici olacağının altı çizilmektedir.

Öneriye ilişkin düşüncelerimizin ilk kısmını yansıtmadan önce, Merkez Hakem Kurulu ('MHK') hakkında geçerli olan ilgili düzenlemeleri yansıtmakta fayda vardır. TFF Statüsü Madde 42 aşağıdaki gibidir;

'' 1. TFF'deki yan kurullar şunlardır:

a) Merkez Hakem Kurulu,

(...)

2. Yönetim Kurulu, işbu Statü'de aksine hüküm bulunmadığı müddetçe tüm yan kurulların üye sayısını, çalışma usul ve esaslarını kurulun göreceği hizmetin nitelik ve özelliklerini göz önünde bulundurarak belirler.

3. Her bir yan kurul başkanı kendi kurulunu temsil eder. Yan kurullar Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ilgili talimatlar doğrultusunda çalışırlar.

4. Her bir yan kurul başkanı toplantı tarihlerinin belirlenmesi, konularıyla ilgili görevlerin yapılması ve bunların Yönetim Kuruluna rapor edilmesini Genel Sekreter vasıtasıyla yapar.

5. Bu kurulların görüş, öneri ve raporları istişari nitelikte olup, mahiyetine göre Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulunca onanmadıkça uygulanamaz.

6. Her bir yan kurul, Yönetim Kuruluna konularıyla ilgili talimatlarda değişiklik teklifinde bulunabilir.

7. Yan kurulların görev süresi, Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlıdır.''

Madde 43 ise tamamen MHK'ya adanmıştır;

'' 1.Merkez Hakem Kurulu bir başkan ile sekiz (8) üyeden oluşur.

2.(...)

3.Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi atanamaz.

4.Merkez Hakem Kurulu, TFF yetkisi dâhilinde üye kulüpler arasında oynanacak her türlü resmi veya özel müsabakaya hakem ve gözlemci atamak ... ''

Statünün 87.maddesinin 2.fıkrası da MHK'nın görev süresine tekrar vurgu yaparken, MHK üyelerinin atanmaları gereken süre zarfını belirlemiştir: ''Merkez Hakem Kurulu, Temsilciler Kurulu ve bu Statü gereğince kurulmasına karar verilen diğer kurullar, işbu Statünün yürürlüğe girmesinden en geç kırk beş (45) gün içinde TFF Yönetim Kurulu tarafından atanır. Bu kurulların süresi TFF Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlıdır.''

MHK talimatının seçilmiş maddelerine bakıldığında, MHK'nın ve organlarının lex ludica uygulaması anlamında temel makam olduğunu yansıtan aşağıdaki resim ortaya çıkmaktadır.

''MADDE 3 - MHK'NIN YAPILANMASI

a) MHK, TFF Başkanı'nın teklifi ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanan bir başkan ile sekiz (8) üyeden oluşur.

b) (...)

MADDE 4- MHK'NIN ÇALIŞMA İLKELERİ

...

b) Kararlar salt çoğunluk ile alınır. Oyların eşitliği halinde MHK Başkanı'nın oyu iki oy sayılır. BHK başkanları, kendi bölgeleriyle ilgili dosyalarda, oy veremezler.

MADDE 5- MHK'NİN GÖREV VE YETKİLERİ

a) FIFA, UEFA veya TFF tarafından organize edilen veya izin verilen her türlü futbol, futsal, plaj futbolu ve HiF müsabakaları için ilgili statü ve talimatlar uyarınca gerekli hakem, yardımcı hakem, gerektiğinde dördüncü hakem ile ilave yardımcı hakemleri, gözlemci ve mentörleri doğrudan veya ilgili kurullar aracılığıyla atamak,

(...)

MADDE 8 - PROFESYONEL MÜSABAKA İCRA KURULU ( PMİK )

a) Profesyonel lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa müsabakalarına hakem, gözlemci ve mentör atamalarını yapmak üzere, MHK Başkanı ve iki üyeden oluşturulur.

b) PMİK üyeleri, MHK Başkanı'nın teklifi ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. MHK Başkanı, bu kurulun doğal başkanıdır.

(...)''

Bu liste; kulüplerin futbol hakemlerinin maç yönetimlerinden yakınmaları ve öne çıkan aktörlerin hakemleri başka kulüplerin veya kişilerin çıkarlarını korumakla itham etmeleri gibi Türk futbolunun kronik sayılabilecek problemlerinin, Federasyon Başkanı'nın işaret ettiği hukuki zeminini oluşturmaktadır. Fakat, düşünüldüğünde, Genel Kurul'un, MHK ile ilgili halihazırdaki düzenin değiştirilmediği varsayımında, sayısı yaklaşık 300'e yaklaşan delegesi vasıtasıyla, MHK Başkanı ve kurulun 8 üyesini 'kronik problemleri' ortadan kaldıracak biçimde etkin olarak seçmesinin kolaylıkla gerçekleşeceğini söylemek pek kolay değildir. Nitekim ulusal ve gerektiği zaman uluslararası görevleri yerine getirmekle mükellef, faal hakemliği atama tarihinden en az bir yıl veya öncesinde bırakmış olan futbol hakemleri arasından atanacak üyelerle müteşekkil bu kurulu, tüm delegeleri kucaklayıcı bir biçimde oluşturmak TFF Statüsünde belirtilen sürede mümkün olmayabilir. Dolayısıyla, Demirören'in bahsettiği düzenlemeleri hayata geçirmeden önce, güncel metinler kaynaklı gerçekleşmesi muhtemel tıkanmaların önüne geçmek için;

 • MHK'nın üye sayısının artırılması,
 • Üyelerin göreve geldiklerinde beyan edecekleri ve görevlerini yerine getirirken bağımsız oldukları teyit eden bir beyannameyi akıllarda kuşku bırakmayacak berraklıkta detaylıca oluşturmaları,
 • Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyeleri, —ki MHK Başkanı bu kurulun doğal başkanıdır, için şart koşulduğu üzere hizmet sözleşmesi ve benzeri TFF'ye bağımlı bir ilişki ihdas eden düzenlemelerin kaldırılması,
 • Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Gümüşdağ'ın da belirttiği üzere hakemlerin performans değerlendirmelerinin profesyonel denetim kuruluşlarınca da akredite edilmesi ve tutarsızlıkların incelenmesi,
 • MHK'nin kendi başkanını üyeleri arasından kendi seçmesi,
 • MHK'nin görev süresinin TFF Yönetim Kurulu'nun süresi ile sınırlı olmaması,
 • PMİK üyesi veya değil, hiçbir MHK ve PMİK üyesine huzur hakkı ödenmemesi,
 • Hakem olmayan ve MHK'ya atanabilecek 3 'spor insanı'nın yerine, hakemlik mesleğini şartları taşımak suretiyle bırakmış 3 kişinin atanması,

daha da çeşitlendirilebilecek öneriler sunulabilir.

Tüm bunlar bir yana, Başkan Demirören'in MHK için öngörülen sistemin Tahkim Kurulu için de uygulanabileceğinden bahsetmesi, tahkim hukukuna ve spor tahkim yargılamasına hakim olan ilkeler çerçevesinde bir an önce değerlendirilmelidir. Bu aslında bir değerlendirmeden öte bir görev niteliğini taşımaktadır zira ülkemizde var olan spor yargısı algısını uluslararası standartlara bir an önce biraz daha yakınlaştırmak gerekmektedir.

Belirtmek gerekir ki Türkiye, bilinen hukuk sistemleri arasında, Anayasasının 59.maddesinin 3.fıkrası vasıtasıyla, sportif uyuşmazlıklar için tahkimi zorunlu kılan nadir ülkelerden bir tanesidir. Bu durumun ortaya çıkardığı görüntünün değerlendirilmesi bir yana, TFF Statüsü ve Tahkim Kurulu Talimatı çerçevesinde, Demirören tarafından önerilen düzenlemelerin verimli şekilde uygulanması için aşağıdaki değişiklerin yapılması teklif edilmelidir:

 • Hem Statü hem de Talimat için ortak olan, Tahkim Kurulu'nun görev süresini Federasyon Yönetim Kurulu'nun görev süresinin geleceğine bağlayan hüküm ortadan kaldırılmalı ve Genel Kurul'un kararlaştıracağı bir görev süresini belirten ortak bir düzenleme oluşturulmalıdır.
 • Gerekçeli kararın, dakikaların önem arz ettiği spor yargılamasında, 3 ay gibi uzun bir süre yerine, 2 haftalık bir zaman zarfında üretilmesi daha makul olabilecektir.
 • Tahkim Kurulu üyelerinin Talimat uyarınca huzur hakkı almalarını düzenleyen hüküm kaldırılmalı ve Federasyon ile tam anlamıyla bağımsız bir yargısal faaliyet üstlenmesi gereken Kurul üyelerinin mali bağı ortadan kaldırılmalıdır. Gerçekten de bu anlayış dünyada hem kurumsal hem de ad-hoc tahkim kuralları tarafından kabul edilen, tahkim yargılamasının olmazsa olmaz kaidelerinden biridir.
 • Tarafsızlık kuralı ile eşdeğer önemi haiz olan bağımsızlık kurumunun da Tahkim Kurulu bünyesinde yaşatılması gerekmekte ve bunun önündeki engeller ortadan kaldırılmalıdır. Öyle ki Kurul'un atanmasında Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun rolleri ortadan kaldırılmalıdır. Bunun yerine Demirören'in önerisinden biraz farklı olarak, Genel Kurul delegelerinin aktif olarak Türk futbolunda yer alan tüzel ve özel kişiliği haiz, muhtemel bir yargılamanın tarafı olacak paydaşların, tahkim yargılaması usulünde taraflara tanınan serbestinin çizgisinde, Kurul üyelerini kendilerinin seçmeleri daha verimli olabilecektir. Tabii ki, bu önerinin gerçekçi olması için, sayısı bir hayli olan aktif delegelerin sayısı hatırlanarak, tahkim kurulu üyelerinin sayısının tek sayı olarak muhafaza edilerek makul biçimde artırılması düşünülebilir. Önemle altı çizilmesi gereken konu, bu üyelerden beklenen, salt tarafından seçildikleri delegelerin haklarının yılmaz koruyucusu olmamaları, aksine yargılamanın usul ve esaslarına uygulanacak hukuk kurallarını hakkıyla yerine getirerek adalet dağıtmalarıdır.
 • Ayrıca Tahkim Kurulu üyelerinin seçildikleri andan itibaren, milletlerarası tahkime benzer bir şekilde olmak üzere, bağımsızlık ve tarafsızlıklarını teyit eden, yargılamaya muhatap olacak potansiyel taraflarla ilgili, detaylıca bir beyanat vermeleri, bu beyanatı görev süresince güncellemeleri gerekliliği düzenlenmelidir. Kurul üyelerinin bağımsızlık ve tarafsızlıklarını korumaları açısından beyanatlarını açıklayıcı şekilde belirtmelerinin gelenekselleşen kaygıların ortadan kaldırılmasında büyük etkisi olacağı öngörülebilir.

Tabii ki Türk futbolunda oyun kurallarının doğru uygulanması ve yargısal faaliyetlerin yerine getirilmesi hakkındaki öneriler kısa bir yazıya sığdırılamaz. Sürdürülebilir bir gelecek için hukuki düzenlemelerin çok sesli bir ortamda dile getirilip oluşturulması, bundan sonra da güncel tutularak beslenmesi gerekmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions