Turkey: Elektronik Para

Last Updated: 25 July 2016
Article by Deniz Yetimalar

Günümüzde elektronik ticaretin hızla gelişmesinin bir sonucu olarak alternatif ödeme yollarının ve elektronik parasal sistemlerin kullanılması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bilindiği üzere para, devletçe bastırılan, mal ve hizmet satın almaya yarayan ve herkes tarafından kabul gören bir değişim aracıdır. Elektronik ticaret kullanıcılarının internet ortamında yapacakları ödemelerde alternatif ödeme yöntemleri kullanmaya başlamasıyla ise elektronik para kavramı çok büyük önem kazanmıştır. Genel olarak nakit paraya bilgisayar ortamında karşılık gelen ve internette kullanılmak üzere geliştirilmiş bir parasal değer olarak açıklanabilecek elektronik para, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'da "elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değer" olarak tanımlanmaktadır. Kısaca elektronik para, internet üzerinden para transferini mümkün kılan her türlü ödeme sistemini ifade etmektedir.

Elektronik paranın ödeme aracı olarak kullanılmaya başlanması ile birlikte bu duruma bir hukuki altyapı geliştirmek ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu amaç doğrultusunda 27.06.2013 tarihinde 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ("Kanun") yayınlanmıştır. Kanun'un yayınlanmasından sonraki yıllarda çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle birlikte elektronik para, Türk mevzuatında kabul edilen ve uygulanan bir araç haline gelmiştir.

Özellikle Ödeme Hizmetleri Direktifi, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinde Mutabakatın Nihailiği Direktifi ve Elektronik Para Kuruluşlarının Kurulması, Faaliyetlerinin Sürdürülmesi, Denetimi Direktifi olmak üzere Avrupa Birliği mevzuatıyla da uyumlu olan bu düzenlemeler ile bankalar dışındaki kuruluşların da ödeme ve elektronik para hizmetlerinde bulunmasının önü açılmış ve bu sayede Paypal, Webmoney gibi Avrupa'da son derece yaygın olarak kullanılan ödeme sistemlerinin Türkiye'de de hukuken varlık göstermeleri mümkün olmuştur. Ancak Kanun, geleceğin parası olarak görülen Bitcoin'i elektronik para olarak tanımayıp, Türkiye'de kullanılmasına bugün için olanak sağlamamaktadır. Bunun sebebi Bitcoin'in hiçbir kuruluş tarafından ihraç edilmeyen, devlete veya herhangi bir resmi otoriteye bağlı olmayan, karşılığı için teminat gösterilmeyen ve kullanıcılarının anonim olduğu sanal bir ödeme aracı oluşudur. Kanun ise elektronik paranın mutlaka takip edilebilir olmasını, ihraç edecek şirketlerin mutlaka gerekli yerlerden lisans almasını, sıkı denetime tabi tutulmasını ve göndericilerin ve alıcıların kayıt altına alınmasını (anonim olmamalarını) zorunlu kılmıştır. Bunlara ek olarak Kanun açıkça elektronik paranın fon karşılığı ihraç edilmesi yani üretilen veya ihraç edilen elektronik paraların karşılığının teminat altına alınması gerektiğini öngörmekte olduğundan Bitcoin Kanun'un yaptığı elektronik para tanımına girememekte ve şu an için Türk piyasasında yasal varlık gösterememektedir.

Elektronik para kullanmak için öncelikle elektronik para satın alınmalıdır. Bunun için mevcut bankalara veya elektronik para hizmeti sunan bir kuruluşa kredi kartı ile havale, EFT yoluyla veya nakit olarak para yüklemesi yapmak gerekecektir. Bu işlem ile kişinin yüklediği meblağ değerinde elektronik para kişi için açılacak elektronik para hesabına yüklenmiş olacak ve böylece kişi internet ortamında yapacağı alışverişte, şayet kullandığı elektronik ticaret sitesi elektronik para kullanımına izin veriyorsa, vereceği bir siparişi hesabındaki elektronik para ile ödeyebilecektir.

Elektronik para kullanımı hem kullanıcı hem de elektronik ticaret faaliyetinde bulunan kişi/kuruluşlar için oldukça avantajlıdır. Bugün birçok internet kullanıcısı elektronik ortamda yapacağı ödemede paylaşacağı kredi kartı bilgilerinin internet sitesi yetkilileri tarafından görülebilir olması dolayısıyla kredi kartı bilgilerinin kopyalanabileceği ve bu şekilde başka kişilerce kullanılabileceğinden tedirgin olmakta ve bu sebeple internet üzerinden herhangi bir ödemede bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra internet sitelerine güvenen bir takım kullanıcılar ise bu internet sitelerinin hacklenmesi (sistemdeki gizli bilgilerin internet sitesi yetkilisi dışındaki kişilerce ele geçirilmesi) tehlikesinden endişe duyarak yine elektronik ticaret sitelerine ödeme yapmaktan çekinmektedirler. Bu durum elektronik ticaret sitelerinin daha fazla kullanıcıya hitap etmesinin önünde bir engel teşkil etmektedir. Oysa elektronik para kullanımı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde son derece sıkı denetime tabi olduğundan bu tarz riskler barındırmamaktadır. Örnek vermek gerekirse; elektronik para sistemlerindeki olası güvenlik açıklarının, bu açıklar üçüncü kişilerce bulunmadan önce tespit edilebilmesi ve düzeltilmesi için elektronik para sistemi sağlayıcılarına yılda en az bir defa "sızma testi" denilen bağımsız deneticilerce uygulanacak bir test yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca elektronik para uygulaması kullanıcıya, hesabındaki elektronik paranın kullanılacağı her işlemin kendisine gönderilecek SMS veya e-posta ile onaya tabi tutulmasını, kendisi onay vermedikçe söz konusu işlemin yapılmamasını talep imkânı vermekte ve bu şekilde kullanıcılara anlık olarak elektronik paralarına ilişkin talimatları kontrol etme olanağı tanımaktadır. Bu sayede kullanıcılar interneti, ödeme yapmak için son derece güvenli bir şekilde kullanabilmektedir, zira sistemin güvenli bir şekilde çalışıp çalışmadığını denetlemek üzere T.C. Merkez Bankası yetkilendirilmiştir. Elektronik paranın bu özelliği hem kullanıcıların daha güvenli alışveriş yapmasına olanak sağladığı, hem de bu sayede elektronik ticaret faaliyetinde bulunan internet sitelerinin kullanıcı sayılarının artmasına yol açtığı için iki tarafa da avantaj sağladığı görülmektedir.

Kanun yürürlüğe girmeden önce elektronik ödeme işlemleri sunan firmalar, elektronik ortamında fatura ödeme, para havalesi, fon transferi, internet üzerinden yapılan alışverişlerin, verilen siparişlerin ödemelerinin kabulü ve tahsili gibi işlemleri sadece bankalar ile işbirliği yaparak sürdürebiliyorlardı. Üstelik bu durum bir mevzuata tabi tutulmamıştı. Kanun'un yürürlüğe girmesiyle birlikte artık anonim şirketler, belli bir asgari sermayeye sahip olmaları ve sayılan bazı şartları haiz olmaları kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ("BDDK") lisans alarak ödeme sistemleri ve elektronik para hizmetleri sunabilecek ve faaliyetlerini bankalardan bağımsız şekilde yürütebileceklerdir. Kanun ayrıca bankalar dışında, sayılan nitelikleri yerine getirmiş elektronik para kuruluşlarına elektronik para ihraç etme yetkisi verilmesinin de önünü açmıştır.

Son olarak belirtmek gerekir ki bankalar ve ödeme hizmeti sağlamak için Kanun'da aranan şartlara sahip olup gerekli izinleri alan tüzel kişilerin elektronik ortamda bankayla işbirliği içinde olmadan ödeme hizmeti sağlayabilmeleri; bu şirketlerin banka adını kullanabileceği veya banka gibi faaliyet gösterdiği ya da banka adına işlem yaptığı kanısını uyandıracak ifadeler kullanabileceği anlamına gelmemektedir. Bu tür davranışlar Kanun ve ilgili mevzuatta yasaklanmaktadır. Bunun dışında bu şirketler kredi veremeyecek veya kullanıcılarına elektronik para üzerinden faiz veya benzeri getiri sağlayamayacaklardır.

Sonuç olarak Kanun ile birlikte, belli koşulları yerine getiren banka dışındaki tüzel kişiler ödeme hizmetleri ve elektronik para faaliyetlerinde bulunabilmesi mümkün olmuştur. Böylece Kanun öncesinde sadece bankalarla işbirliği halinde yapılabilecek işlemleri artık sayılan şartları haiz şirketler lisans alarak doğrudan kendileri yürütebileceklerinden bu sayede rekabetin gelişeceğini ve piyasada hareketliliğinin artacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Teknolojik gelişmelerin hızla arttığı ve artık her türlü faaliyetin internet ortamında verilecek sanal talimatlarla yerine getirilmeye başlandığı günümüzde, bu sistemin Avrupa Birliği mevzuatına paralel nitelikte bir hukuki altyapıya kavuşturulmasının, hem sistemin etkinliği hem de tüketicilerin ve elektronik ticaret şirketlerinin faaliyetleri açısından son derece olumlu bir gelişme niteliğinde olduğunun kabulü gerekmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions