Contributor Page
Deliveli Turkmen Attorney Partnership
 
Email  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 329 7920
Fax: +90 212 329 7979
Buyukdere Cad. Meydan Sok.
Spring Giz Plaza No: 5 Kat: 13
Istanbul
Maslak 34398
Turkey
By Alican Solmaz
Türkiye, Avrupa ile stratejik ve ekonomik olarak önemli olan bölgelerin arasında bulunmaktadır. Bu stratejik konum ile Türkiye, tüketici piyasaları ve kaynak ülkeler arasında bir enerji köprüsü oluşturmaktadır.
By Alican Solmaz
Turkey is at the crossroads of Europe and strategically and economically important regions. Given its strategic location, it constitutes an energy link between the consumer markets and source countries.