Netherlands: Fintech: Crowdfunding And The Need For International Regulations (Dutch)

Last Updated: 31 May 2019
Article by Angelina Bakker

Fintech: Crowdfunding en de noodzaak van internationale regulering

Investeerders steken steeds vaker geld in crowdfundingprojecten: in het eerste kwartaal van 2019 al meer dan €128 miljoen. Niet verrassend is dan ook de recente berichtgeving in de media dat er behoefte bestaat aan betere wetgeving voor (gebruikers van) crowdfundingplatforms. Reden genoeg om de eerste editie van Dentons' FinTech te wijden aan dit fenomeen.

Crowdfunding is het aantrekken van financiering (funding) van het publiek (crowd), in tegenstelling tot een individuele geldverstrekker. De financiering kan bedoeld zijn voor een goed doel (donation based) of het op de markt brengen van een bepaald product (zoals een boek, een film of muziekstuk) in ruil voor een exemplaar van het betreffende product (reward based). Dit zijn vrij onschuldige vormen van crowdfunding.

Daarnaast wordt crowdfunding ingezet voor de financiering van ondernemingen door het verstrekken van onderhandse leningen (loan based) of het aantrekken van vermogen door uitgifte van aandelen of obligaties (equity based). Dit laatste wordt ook wel crowdfinance genoemd. Crowdfinance maakte in Nederland zijn opmars tijdens de kredietcrisis in 2008. Sindsdien is het voor startende ondernemingen en het MKB een stuk moeilijker om een bankfinanciering te krijgen. Dat crowdfinance uitkomst biedt, is wel gebleken. Volgens de website crowdfundingcijfers.nl is sinds de opkomst van crowdfunding in Nederland al meer dan €780 miljoen opgehaald bij investeerders.

Crowdfundingactiviteiten vinden vaak plaats via een onlineplatform. De exploitant van het crowdfundingplatform ontvangt in dit geval een vergoeding voor het bijeenbrengen van geldvragers en geldgevers en het faciliteren van de inleg van de gelden. In het geval van crowdfinance de betaling van rente, dividenden en aflossingen. Exploitanten van, en dikwijls ook geldvragers op, loan en/of equity based crowdfundingplatforms zijn onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht (Wft). Of deze partijen vergunningsplichtig zijn onder de Wft moet per geval worden beoordeeld, net zoals de vraag of sprake kan zijn van een ontheffing of vrijstelling en dit ismoeilijk vooraf vast te stellen. De exploitant of geldvrager dient niet alleen wegwijs te worden in de regels van de Wft, maar krijgt ook te maken met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) die in de Wft is aangewezen als toezichthouder. De AFM gaat over het verlenen van vergunningen en ontheffingen en verbindt zélf ook regels aan verleende vergunningen en ontheffingen. Crowdfundingplatforms aan wie een vergunning of ontheffing is verleend, worden door de AFM ingeschreven in een openbaar register. De vergunning- of ontheffingshouder moet twee keer per jaar een monitoringformulier indienen bij de AFM.

Maar ook dan ben je er nog niet. De Wft kent aanverwante wet- en regelgeving die moet worden nageleefd, zoals het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo), Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (NRgfo), Wet op het consumentenkrediet (Wck) en Besluit Kredietvergoeding (Bk). Kortom, een aanbieder van of geldvrager op een crowdfundingplatform krijgt te maken met een veelvoud aan wet- en regelgeving én Wft-waakhond AFM. Er klinkt dan ook een steeds luidere roep om betere (overzichtelijkere) wetgeving omtrent crowdfunding.

Het exploiteren en gebruiken van een crowdfundingplatform wordt complexer bij grensoverschrijdende dienstverlening. Elk land kent namelijk eigen regelgeving op dit gebied. Het kan zo zijn dat het een crowdfundingplatform dat in Polen legitiem opereert, niet is toegestaan om diensten aan te bieden in Nederland. Om een oplossing te bieden voor deze situatie, is vorig jaar een voorstel voor een Europese Crowdfundingverordening ingediend. Deze 'Verordening voor Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen' (de ECSP Verordening) moet mogelijk maken dat crowdfundingplatforms onder één vergunning diensten kunnen aanbieden in de hele Europese Unie. De ECSP Verordening beoogt daarnaast de toegang tot financiering voor geldvragers te bevorderen en de risico's van crowdfunding voor geldgevers te verminderen.

De ECSP Verordening zal uitsluitend gelden voor loan en equity based crowdfundingsplatformen, en niet donation of reward based crowdfunding. Crowdfundingplatforms die een vergunning hebben zullen geen nieuwe vergunning hoeven aan te vragen mits zij zich uitsluitend op de Nederlandse markt blijven bewegen. Ook nieuwe crowdfundingplatforms zonder buitenlandse ambities zullen niet onderworpen zijn aan de ECSP Verordening. De ECSP Verordening zal als aanvullend recht gelden ten opzichte van de bestaande regelgeving van de lidstaten. Een lidstaat zal een crowdfundingplatform met een Europese vergunning niet mogen weigeren of aanvullende regels mogen opleggen.

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions