Ukraine: Kyiv Tax Newsletter (Ukrainian)- Jnauary 2017

Last Updated: 18 January 2017
Article by Igor Davydenko and Tetiana Gryn

Мінімальний прожитковий дохід та мінімальна заробітна плата

21 грудня 2016 року Верховна Рада прийняла Закон Про державний бюджет України на 2017 рік № 1801-VIII (надалі Закон про державний бюджет). Закон про державний бюджет вводить новий прожитковий мінімум та мінімальну заробітну плату, які набувають чинності з 1 січня 2017 року:

 • мінімальний прожитковий мінімум встановлений на рівні: з 1 січня 2017 року 1 544 гривні; з 1 травня 2017 року 1 624 гривні; з 1 грудня 2017 року 1 700 гривень;
 • мінімальний прожитковий мінімум для працездатної особи: з 1 січня 2017 року 1 600 гривень, з 1 травня 2017 року 1 684 гривні, з 1 грудня 2017 року 1 762 гривні;
 • мінімальна заробітна плата встановлена на рівні: з 1 січня 2017 року 3 200 гривень; погодинно: 19,34 гривень.

Зміни до податкового кодексу

21 грудня 2016 року Верховна Рада прийняла Закон № 1797-VIII Про зміни до Податкового кодексу стосовно покращення податкового середовища в Україні (надалі Закон про зміни до Податкового кодексу). Закон про зміни до Податкового кодексу вводить такі новації до податку на прибуток підприємств (включно з податком на репатріацію доходів), податку на додану вартість та інших податків. Зміни набули чинності з 1 січня 2017 року. Основні зміни такі.

Загальні

 • Додані певні визначення, такі як великі платники податків, інвестиційний дохід, електронний кабінет, пасивний дохід, тощо.
 • Зміни вимагають створення онлайн рахунків платників податків до 2018 року, нововведення націлене на відслідковування позиції платників податків у реальному часі та підтримку зв'язку з податковими органами.
 • Зміни встановлюють пріоритет узагальнюючих податкових консультацій, наданих Міністерством фінансів над індивідуальними податковими консультаціями, наданими податковими органами платникам податків.
 • Функція податкових перевірок передана від місцевих до обласних податкових органів.
 • Податкові зміни вводять відповідальність податкових органів за прийняття незаконних рішень, тощо.

Трансфертне ціноутворення

 • Вартісний критерій за контрольованими операціями збільшено: сума річного доходу платника податку має перевищувати 150 мільйонів гривень; обсяг комерційних транзакцій з кожним контрагентом має перевищувати 10 мільйонів гривень на рік;
 • Розширена кількість критеріїв для визначення контрольованих операцій із включенням наступних пунктів:
 • зовнішньоекономічні операції з продажу/придбання товарів/послуг через закордонного комісіонера/агента;
 • операції з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток підприємств, або звільнені від нього та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм закордонних контрагентів має бути визначений Кабінетом міністрів України (надалі КМУ), тощо.
 • Інші зміни стосуються інформації про визначення діапазону цін (рентабельності) для контрольованих операцій; правил застосування конкретного методу; правил групування контрольованих операцій для цілей підтвердження комерційної взаємодії з контрагентом на підставі обраного принципу групування; збільшення переліку супровідної документації з трансферного ціноутворення, а саме: інформації про структуру пов'язаних сторін включно з інформацією про дочірні підприємства, опис транзакцій, копії контрактів тощо.
 • Зміни стосовно відповідальності за порушення законодавства про трансферне ціноутворення:
 • неподання звіту про контрольовані операції 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового року (далі прожиткового мінімуму);
 • невключення операції до звіту про контрольовані операції 1% від суми незадекларованої операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму;
 • неподання документації про трансферне ціноутворення 3% від суми контрольованих операцій, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму;
 • несвоєчасне подання звіту про контрольовані операції 1 розмір прожиткового мінімуму для кожного календарного дня затримки подання звіту, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму;
 • неподання звіту про контрольовані операції/уточнюючого звіту та/або документації з трансфертного ціноутворення протягом 30 календарних днів після спливу строку для сплати штрафу 5 розмірів прожиткового мінімуму за кожний календарний день;
 • несвоєчасне подання документації про трансферне ціноутворення 2 розміри прожиткового мінімуму за кожний календарний день затримки подання, але не більше 200 розмірів прожиткових мінімумів;
 • несвоєчасне подання звіту про контрольовані операції (у разі подання уточнюючого звіту) 1 розмір прожиткового мінімуму за кожний календарний день затримки, але не більше 300 прожиткових мінімумів, тощо.

Податок на прибуток підприємств

 • Зміни збільшують кількість критеріїв для оподаткування неприбуткових організацій та змінюють правила оподаткування сільськогосподарських виробників, страхових компаній.
 • Певні зміни мають відношення до звітності щодо оподаткування цінних паперів
 • Зміни стосуються правил амортизації невиробничих активів; збільшення/зменшення фінансових результатів внаслідок операцій з формування резервів за сумнівною заборгованістю; правил тонкої капіталізації (податкові коригування повинні застосовуватися тільки до операцій з пов'язаними контрагентами-нерезидентами).
 • Зміни стосуються певних коригувань фінансового результату:
 • Фінансовий результат має бути скоригований на різницю між контрактними цінами та цінами, що сформовані за принципом витягнутої руки за результатами податкового (звітного) року.
 • Фінансовий результат має бути скоригований на 30%, якщо товари (роботи, послуги) були придбані: (i) у неприбуткових організацій (з певними обмеженнями), нерезидентів, зареєстрованих у країнах, включених у перелік КМУ для цілей трансфертного ціноутворення (за виключенням операцій, які не є контрольованими або контрольованих операцій, що відповідають принципу витягнутої руки).
 • Фінансовий результат коригується на суму роялті, що перевищує 4% фінансового результату за попередній рік, за виключенням випадку, коли роялті сплачується за неконтрольованою операцією, яка здійснюється за принципом витягнутої руки.
 • Зміни, які стосуються звільнення від сплати податку на репатріацію: доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери за: доходи нерезидентів у вигляді відсотків, що сплачуються кредиторам, іноземним контрагентам за позиками або фінансовими кредитами, залученими шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі; знижена ставка 5% застосовується до відсотків за кредитами від кваліфікованих кредиторів, тощо.

Податок на дохід фізичних осіб

 • Зміни розширюють визначення додаткових благ (виплачений борг за іпотечним кредитом для фізичної особи); доходу, що не підлягає оподаткуванню, отриманому від державних цінних паперів та деяких інших видів доходу.
 • Зміни, що встановлюють ставку податку на доходи фізичних осіб на рівні 18% (далі ПДФО) для пасивних доходів фізичних осіб (з певними обмеженнями), 9% для дивідендів, що сплачуються нерезидентами (та неплатниками податку на прибуток підприємств), тощо.
 • Зміни звільняють від оподаткування ПДФО витрати для відряджень за кордон в межах 80 євро.
 • Зміни вимагають, що у випадку здійснення операцій з відчуження рухомого майна за посередництвом юридичної особи, представництва нерезидента чи фізичної особи - підприємця, такі посередники повинні виконувати функції податкового агенту, відповідального за подання інформації податковим органам про суму доходу та суму податку тощо.
 • Податок на додану вартість
 • Зміни передбачають,що Міністерство фінансів буде органом, уповноваженим вести реєстр платників ПДВ.
 • Зміни дозволяють зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунки коригування до податкових накладних, складених до 1 лютого 2015 року та деякі інші розрахунки коригування.
 • Зміни звільняють від ПДВ операції відступлення права вимоги та переходу права власності на об'єкт фінансового лізингу.
 • Введені зміни дозволяють покупцю включати до податкового кредиту суми ПДВ за податковими накладними та розрахунками коригування, складеними продавцем протягом 365 днів (до змін розрахунки коригування могли реєструватися не пізніше 180 днів) з моменту складення такої податкової накладної чи розрахунку коригування.
 • Зміни дозволяють перенесення сум від'ємного значення податкового кредиту, підтвердженого перевіркою податкового органу до податкової звітності правонаступників у результаті реорганізації.
 • Зміни встановлюють що повернення суми бюджетного відшкодування має здійснюватися на підставі даних Реєстру про відшкодування бюджетних коштів.
 • До форми податкової накладної додається код товару за УКРЗЕД, та вноситься запис без ПДВ у разі звільнення від оподаткування ПДВ.
 • Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 липня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
 • Зміни, що стосуються порядку видачі та реєстрації електронних податкових накладних.
 • Зміни, що стосуються скасування спеціального режиму ПДВ для виробників сільськогосподарської продукції з 1 січня 2017 року. Виробники сільськогосподарської продукції повинні зареєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 січня 2017року.
 • Зміни встановлюють податкові канікули для платників податку на прибуток з річним доходом, що не перевищує трьох мільйонів гривень до 31 грудня 2021 року і т.д.

Акцизний збір

20 грудня 2016 року Верховна Рада прийняла Закон № 1791-VIII Про зміни до податкового кодексу стосовно забезпечення бюджетних надходжень (далі Закон про бюджетні надходження). Додатково до змін, встановлених Законом про Зміни до податкового кодексу, певні зміни, що стосуються акцизу, рентних платежів, екологічного податку були введені Законом про бюджетні надходження.

 • Зміни збільшують ставки акцизу у 2017 році на алкоголь, алкогольні напої, тютюнові вироби, та окремі види пального. Певні зміні стосуються адміністрування акцизу.
 • Зміни звільнюють від акцизу роздрібну торгівлю пальним.

Рентні платежі

 • Зміни збільшують у 2017 році рентні платежі щодо використання надр, води, радіочастотних ресурсів тощо.
 • Нові зміни, серед іншого, змінюють ставку рентної плати за видобуток нафти наступним чином:
 • нафта, видобута приватним чи державним підприємством з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5 000 метрів 29% для будь-якого підприємства;
 • з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5 000 метрів 14%, тощо.

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
Events from this Firm
22 Nov 2017, Seminar, Budapest, Hungary

Join Dentons Employment group for a breakfast seminar to discuss the underused potential of the new Hungarian labor code. In the first half of the seminar, Mrton Kertsz, head of our Employment practice in Budapest, will speak about the practical experience of the new Labor Code (Act I. of 2012).

23 Nov 2017, Seminar, London, UK

The UK is one of Europefs largest investors in China, and is one of the largest destinations in Europe for Chinafs outward investment. Post Brexit, the UK is set to continue to be an important market for Silk Road investment (also known as the Belt and Road initiative), cementing London's position as the world's financial centre.

28 Nov 2017, Conference, Munich, Germany

On 28 May 2017, interested students, legal clerks and fully qualified lawyers will have the opportunity to meet Dentons at the JURAcon career fair in Munich.

 
Some comments from our readers
The articles are extremely timely and highly applicable
I often find critical information not available elsewhere
As in-house counsel, Mondaqs service is of great value

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think youve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Check to state you have read and
agree to our Terms and Conditions

Terms & Conditions and Privacy Statement

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

Use of www.mondaq.com

You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.coms content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltds services and products.

Disclaimer

Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

Registration

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here .

If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq by clicking here .

Information Collection and Use

We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) meaning more free content for registered users.

We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with no disclosure in the subject heading

Mondaq News Alerts

In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

Cookies

A cookie is a small text file written to a users hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

Log Files

We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

Links

This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

Surveys & Contests

From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

Mail-A-Friend

If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friends name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

Emails

From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

*** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

Security

This website takes every reasonable precaution to protect our users information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

Correcting/Updating Personal Information

If a users personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that users personal data provided to us. This can usually be done at the Your Profile page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

Notification of Changes

If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

How to contact Mondaq

You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.