Turkey: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan Facebook'a İkinci Kez Milyonluk Ceza!

Last Updated: 7 October 2019
Article by Selin Ozbek Cittone, Batuhan Aytaç and Gulcin Gumus

Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul"), Facebook hakkındaki 18.09.2019 tarihli ve 2019/269 sayılı kararını 3 Ekim 2019 tarihinde yayınladı. Böylece Facebook hakkında ikinci kez kişisel verilerin güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun ("Kanun") 18 (1) (b) hükmü uyarınca yeni bir idari para cezasına hükmedilmiş oldu. Üstelik bu sefer de bir önceki cezaya benzer olarak, toplam 1.600.000 TL tutarında ciddi bir idari para cezası kesildi.

Kurul'un, 11 Nisan 2019 tarihli, veri ihlalinden, 7 milyona yakın kullanıcının etkilendiğinin tespit edildiği ilk Facebook kararında özetle,

 • Facebook kullanıcı fotoğraflarına erişmek için üçüncü taraf uygulamalara izin veren bir fotoğraf API hatası keşfedildiği,
 • Hatanın 12 gün boyunca devam ettiği,
 • Söz konusu üçüncü taraf uygulamaların yalnızca zaman çizelgesinde yer alan fotoğraflara erişmesi gerekirken, paylaşılmayıp taslak halinde bulunan fotoğraflara dahi erişimin gerçekleşmiş olduğu,
 • Facebook'un kendi platformundaki veri akışını kontrol etme noktasında sıkıntılar yaşandığı,
 • Facebook'un ilgili kişilerin uygulamada paylaşmaya izin verecekleri kişisel verilerinin neler olması gerektiği ve yükleme aşamasında gizlilik ayarlarıyla ilgili seçimlere imkan sağlamayarak, kişisel verilerin bu şekilde işlenmesini açık rızaya dayandırdığı,
 • İhlalden 3 ay sonra Kuruma bildirim yapıldığı,

belirtilerek, Kanun madde 18 (1) (b) hükmü uyarınca, Facebook'a veri sorumlusu olarak veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari ve tedbirleri almaması (m.12/1) gerekçesiyle 1.100.000 TL ve en kısa sürede bildirimde bulunma yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi gerekçesiyle (m.12/5) 550.000 TL idari para cezası kesilmişti.

18 Eylül 2019'da alınan ikinci Facebook ihlal kararı ise, iki temel gerekçeye dayanıyor: Kurul, ilk olarak Facebook'un Kanun'un 12. maddesinde belirtilen veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirlerin alınmasında kusurunun bulunduğunu tespit ediyor. İkinci olarak ise Facebook'un ihlali tespit etmesine rağmen bunu Kuruma bildirmemiş olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla kararın, veri sorumluları tarafından, hem veri ihlalinin gerçekleşme şekli hem de bunun bildirim süresi olmak üzere farklı açılardan büyük bir önemle ele alınmasında fayda var.

Bu yazıda da, kararı detaylarıyla ele aldıktan sonra, çıkarılması gereken sonuçları değerlendirerek özellikle veri sorumlularının dikkat etmeleri gereken noktalara dikkat çekmek istiyoruz:

1 Karara konu veri ihlali nasıl gerçekleşti?

İhlal, Facebook sisteminin üç ayrı özelliğinde bulunan hataların birbiriyle etkileşimi sırasında gerçekleşmiştir: "Başkasının Gözünden Gör" modu "Doğum Günü Kutlayıcı" ve "Video Yükleyici" özellikleri arasındaki etkileşim halinde görüntülenen erişim jetonları (Access token) aracılığıyla kişinin profilinin görüntülenmesine ve burada yer alan verilere ulaşılmasına neden olmuştur.

Başkasının Gözünden Gör, kullanıcıların, kendi profillerinin başkaları tarafından nasıl görüntülendiğini görebilmesini sağlayan bir gizlilik özelliği olan Facebook'a ait bir ara yüzdür. Bu ara yüz yalnızca profil görüntülemek üzere tasarlanmış olmasına rağmen, bir yanlışlık sonucu, spesifik olarak kişilerin, arkadaşlarının doğum günlerini kutlamalarını sağlayan Doğum Günü Kutlayıcı versiyonu üzerinden, kişilerin Facebook'a içerik yüklemesini sağlayan bir kutucuk aracılığıyla Başkasının Gözünden Gör ara yüzüne video yüklenmesi imkânı tanınmıştır. Söz konusu Video Yükleyicisi, ilk defa yayınlandığında barındırdığı hata sebebiyle uygulamaya 2017 Temmuz tarihinde tekrar konulan versiyon olup, bu kez, hatalı bir şekilde Facebook uygulamasının izlerini taşıyan bir erişim jetonu oluşturmuştur. Tam da bu noktada Video Yükleyicisi, Başkasının Gözünden Gör ekranı üzerinde görüntülendiğinde, görüntüleyene değil; görüntülenen kullanıcıya ait bir erişim jetonu oluşturmakta ve bu jeton suretiyle oluşan açık, Facebook'un kendi kodu üzerinde meydana geldikten bir süre sonra erişim jetonlarına yetkisiz erişilmesine neden olan saldırılar gerçekleşmiştir. Böylece birbirinden farklı üç hatanın bir araya gelmesiyle kullanıcıların profillerinde yer alan bilgilere ulaşılması suretiyle veri ihlali yaşanmıştır.

2 Facebook, söz konusu güvenlik ve gizlilik açığını daha öncesinde giderebilir miydi?

Kurul'un incelemede bulunurken ilk olarak bu açığın boyutuna ve veri sorumlusu tarafından uygulamaya konulmadan önce giderilip giderilemeyeceği üzerinde durduğunu görüyoruz. Başkasının Gözünden Gör ara yüzünde gelen ekranda, arkadaşlarına doğum günü gönderme opsiyonu verilmekte, bu opsiyon video yükleyici ile beraber kullanıldığında ise saldırganların kişisel verilere hukuka aykırı bir şekilde erişmesine imkan tanıyan söz konusu erişim jetonu üretilmektedir.

Kurul, bu şekilde gerçekleşen açıkları, uygulamaya konulacak özelliklerin test aşamasında tespit edilerek giderilebilecek nitelikte bulmuştur. Buradan da veri sorumlusunun, Kanun'un 12. maddesinde belirtilen "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek" ile ilgili teknik ve idari tedbirleri alma noktasında kusurlu olduğu tespitine ulaşmıştır.

Öyleyse, bir veri ihlalinde, veri sorumlusunun söz konusu ihlali daha önceden tespit ederek giderip gideremeyeceğinin büyük önem taşıdığını anlıyoruz. Bu bağlamda uygulamaları, araçları veya yeni özellikleri kullanıma açmadan önce veri sorumlusunun mutlaka yeterli düzeyde test yapmasının beklendiği aşikâr. Testlerin ne kadarının yeterli olacağı da önemli elbette. Her ne kadar test aşamalarında tüm sorunlar ortaya çıkmayabilirse de, Facebook gibi iş modeli veri işleme üzerinde kurulmuş ve çok büyük miktarda kişisel veri işleyen veri sorumlularının veri güvenliği açısından standart bir yazılım geliştiricisinden daha ağır yükümlükler altında olacağını dikkate almak gerekiyor.

Giderilebilecek bir açığı gideremeyen veri sorumlusu, alması gereken teknik ve idari tedbirler bakımından kusurlu bulunabilir.

Kullanıma açılmadan önce sorunların tespit edilip giderilmesi gerektiği görüşü, Kurul'un, incelemelerinde, Avrupa Veri Koruma Genel Tüzüğü'nde (GDPR) öngörülen tasarımda gizlilik (privacy by design) yükümlülüğünü benimsediğini gösteriyor. Bunun ilkesel olarak bu kararda tanımlanmış olmasını önemsiyoruz. Nitekim bu husus, Kurul'un yayınları ve rehberleri vasıtasıyla da sık sık dile getirdiği duruşuyla da uyumlu.

3 Güvenlik açığının uzun süre boyunca devam etmesi denetim ve kontrol eksikliğini gösterir!

Erişim jetonlarının Facebook kodunda meydana gelmesi Temmuz 2017 tarihine ait. Bununla birlikte bu erişim jetonlarının saldırganlar tarafından kullanılarak, kullanıcıların profillerinin görüntülenmesi suretiyle gerçekleşen saldırı, 14-28 Eylül 2019 tarihlerinde söz konusu olmuştur. Dolayısıyla bu açık 14 ay boyunca devam etmiş ve aslında her ne kadar güvenlik açığı, Facebook'un kendi bünyesinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesine neden olsa da, hukuka aykırı erişim, çok uzun bir süre sonra meydana gelmiştir. Facebook'un, bu süre içerisinde gerekli denetim ve kontrolleri yapmış olması halinde ilgili hukuka aykırı erişimi engellemesinin mümkün olduğuna işaret ediliyor. Kurul, bu açıdan da Facebook'u "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek" ve "kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek" ile ilgili teknik ve idari tedbirleri alma noktasında kusurlu bulmuştur.

Belli periyotlar halinde veya belirlenen tarih gelmemiş olmakla birlikte herhangi bir şüphe veya trafiğin fark edilebileceği bir mekanizmanın kurulması ve buna göre gerekli denetim ve kontrollerin yapılması da başlı başına bir veri güvenliği yükümlülüğüdür.

Öyleyse, veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerinin, sadece güvenlik açığının meydana gelmemesinden ibaret olmadığı, aynı zamanda olası bir açığa dair ön denetim ve kontrolleri de kapsadığı anlaşılmaktadır. Aksi takdirde veri sorumlusu kusurlu bulunabilir.

4 İhlalin tespit tarihi ve veri sorumlusunun ihlale ilişkin aksiyon alma tarihi arasındaki ilişki ne kadar önemli?

Bu soru, veri sorumlusunun, veri koruma hukuku bilinciyle üzerine düşen teknik ve idari tedbirleri alma konusundaki samimiyet ve ciddiyetinin belki de en iyi tespit edilebileceği noktalardan biridir.

İhlal, buradaki anlamıyla saldırı, kaç gün boyunca devam etti? Veri sorumlusu bunu ne zaman tespit etti? Tespit edildikten sonra hangi süre içerisinde aksiyon almaya başladı? Son olarak, saldırıyı ne zaman bertaraf etti? Bu soruların hepsinin, Kurul'un olası bir idari para cezası kararında son derece önemli olduğunu anlıyoruz.

Olayda, saldırı 14-28 Eylül 2018 tarihleri arasında olmak üzere 13 gün boyunca gerçekleşmiştir. Daha da önemlisi saldırı, Facebook tarafından 25 Eylül 2018 tarihinde tespit edilmiş olmasına rağmen 2 gün daha devam etmiştir. Nihayet 27 Eylül 2018 tarihinde açığa yönelik bir aksiyon geliştirilmiş ve 28 Eylül tarihinde Başkasının Gözünden Gör özelliği bütünüyle devre dışı bırakılmıştır. Kurul, bu süreleri, gerçekleşen ihlale zamanında müdahale edilmediğinin bir göstergesi olarak yorumlamıştır. Bu süreler esasında kısa olarak değerlendirilebilecekse de Facebook'un teknolojik imkanları, bünyesindeki veri miktarı ve Kurul'un da belirttiği gibi profillemeye elverişli olması sebebiyle zaman kıstasının daha dar değerlendirildiği söylenebilir. Bu bağlamda bakıldığında, tedbirlerin gerçekleştirilmesinde risk ve imkân değerlendirilmesinin önemli bir kriter olduğu sonucuna varılabilir.

Buradan veri sorumlusunun, kendisine yönelik gerçekleşen bir saldırı karşısında, kendi imkanları ve veri ihlalin oluşturacağı riski değerlendirerek ne derecede ve ciddiyette, gerekli aksiyonları, hangi sürelerle aldığının Kurul tarafından ne kadar önemsendiğini çok açık bir şekilde görebiliyoruz.

5 İhlale konu olan kişiler, sayıları ve veri kategorileri birçok açıdan önemli.

İhlalden 300 bine yakın Facebook'u "Türkçe kullanan kullanıcının" etkilendiği belirtilmiştir. Kurul'un, özet kararında, Türkiye'de bulunan kullanıcıları değil de; Türkçe kullanan kullanıcıları esas alması ise dikkat çekicidir. Karar özetinden bunun nedeni net olarak anlaşılmamakla birlikte, ihlal bildiriminde yapılan bildirimin bu dil kıstası esas alınarak yapılmış olabileceğini düşünüyoruz. Ancak, Kanun'un yersel kapsamının (diğer bir deyişle, extra-territorial/ülke dışı uygulamasının) nasıl yorumlanması gerektiği doktrinde ve uygulamacılar arasında en çok tartışılan konulardan biri. Bu nedenle özet kararda kapsamın dil seçeneği dikkate alınarak belirlenmesinin, olayla sınırlı bir durum mu olduğu yoksa devam eden tartışmalar açısından yabancı veri sorumluları açısından genel olarak dikkate alınması gerekecek bir kriter mi olduğunun Kurul tarafından açıklığa kavuşturulması faydalı olacaktır.

Elbette ki, ihlale konu kişi sayısı de ihlal kararında bir ölçüt. Bunu, Kurul'un vermiş olduğu her kararında, tespit edilebildiği ölçüde, ihlalden etkilenen kişi sayısına ve veri kategorisine yer vermesinden çok net bir şekilde anlıyoruz.

Veri kategorisi açısından ise, daha ziyade ihlalden etkilenen kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri de barındırıp barındırmadığının önemi zaten Kurul kararıyla daha öncesinde somutlaştırılmıştı. Bu noktada Kurul'un 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 sayılı "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" kararını hatırlatmakta fayda var. Zira ihlalden özel nitelikli kişisel verilerin de etkilenmiş olması, söz konusu kararda belirtilen yeterli önemlerin de alınıp alınmadığı incelemesi bağlamında olası bir ihlal anlamına gelmektedir.

Facebook kararında da ihlalden etkilenen kimlik, iletişim, eğitim gibi bilgilerinin yanı sıra din bilgisi gibi özel nitelikli kişisel veriler de söz konusudur ve Kurul tarafından yukarıda belirtilen karara da atıf yapılmıştır. Ayrıca etkilenen veri kategorilerine baktığımızda gidilen yerlerin bilgisi ve Facebook'ta son zamanlarda yapılan arama bilgisi gibi, başka verilerle ilişkilendirilerek (aradığı veya gittiği yerin özel bir klinik olması, aramaların özel bir ilaca yönelik olması gibi) kullanıcılara ait özel nitelikli kişisel veri meydana getirebilecek veriler de mevcut.

Nitekim Kurul da; ihlalden etkilenen kişisel verilerin çokluğunu, bu veriler üzerinde yapılabilecek olası bir profilleme tehlikesine değindirmiştir. Profilleme, temel olarak kişisel verilerden yola çıkarak kişinin sevdiği, ilgilendiği şeyleri, hatta kimi durumlarda ırkına, siyasi, felsefi görüşüne ve dinine kadar tahmin etme, değerlendirme ve analiz etme faaliyetlerine dayanmaktadır. GDPR'da yapılan açık tanım uyarınca, "gerçek bir kişiye ilişkin belirli kişisel verilerin değerlendirilmesi için kişisel verilerin kullanımı anlamına gelen otomatik bir kişisel veri işleme biçimi" olarak tanımlanabilir.

Profillemenin de ayrımcılıktan özel hayatın gizliliğinin ihlaline kadar pek çok riske sebep olacak bir işleme faaliyeti olması da; GDPR'da özel düzenlemeye tabi olmasının sebeplerinden biri.

Kurul tarafından yapılacak olası bir ihlal tespiti ve yorumlaması, mevzuatın lafzi bir yorumuyla değil, kişisel verilerin korunması ile ilgili uluslararası ve güncel standartları göz önünde bulundurarak yapılmaktadır.

Kurul'un yerel mevzuatta yer almayan fakat uluslararası kişisel verilerin korunması standartları bakımından en önem arz eden konulardan biri olan profilleme tehlikesine değinmesini, Kurul'un daha önce de açıkça ifade ettiği gibi GDPR'a uyumlu ve paralel uygulamalarda bulunma hedefini net bir şekilde desteklemesi bakımından önemli buluyoruz. Kurul'un yine açık rızanın hizmet şartına bağlanmaması gerektiği, diğer hukuka uygunluk sebepleri varken açık rızanın alınmasının dürüstlük kuralına aykırı olduğuna yönelik verdiği kararlar da Kurul'un bu yaklaşımını gösteriyor. İlerleyen zamanlarda da bu şekilde kararların devam edeceğini tahmin ediyoruz.

6 Veri sorumlusunun ihlali Kurum'a bildirme yükümlülüğü hafife alınmamalıdır.

Veri sorumlusu, bir ihlal karşısında ihlali bertaraf etmek üzere alacağı aksiyonlar ile söz konusu ihlali Kurum'a bildirme ve gerekirse Kurum'la işbirliği yapma süreçlerini eş zamanlı olarak gerçekleştirmelidir. Tabi ki Kurum, bu konuda değerlendirmesini yaparken, veri sorumlusunun faaliyetlerini, ölçeğini, tecrübesini, bu çerçevede ihlali tespit ve önleme bakımından imkanlarını, GDPR'da olduğu gibi, her bir olay ve veri sorumlusu özelinde değerlendirmelidir.

Olayda, Facebook temsilcisi tarafından Kurum'a e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Kararda bildirim yapılmadığı ifadesi kullanılmış olmakla birlikte, bu kanaate aradan geçen sürenin uzun olması nedeniyle mi; yoksa bildirimin tam olarak yapılmamış olması nedeniyle mi varıldığı özet karar içeriğinden tam olarak anlaşılamamaktadır.

Burada yeri gelmişken, Kurul'un Kişisel Veri İhlal Bildirim Usul ve Esaslarına İlişkin 24.01.2019 tarihli ve 2019/10 sayılı kararına ilişkin duyurusunu hatırlamak iyi olabilir. Her ne kadar bahsi geçen ihlal bildirimi açısından zamansal olarak uygulama alanı bulmamış olabilir ise de, Kurul'un kararı uyarınca veri ihlal bildirimlerinin, veri sorumlusunun öğrenme anından itibaren "gecikmeksizin ve en geç 72 saat içerisinde" Kurum'un kendi internet sitesinde yer alan "Veri İhlal Bildirim Formu" aracılığıyla yapılması gerektiğini unutmamak gerekir.

7 Facebook, iki temel ihlalden ciddi idari para cezasına çarptırılmıştır.

Kurul, söz konusu veri ihlali kapsamında Kanun'un 12. maddesi uyarınca alınması gereken idari ve teknik tedbirlerin alınmaması bakımından idari para cezası kararı vermiş olup; kendisine yapılması gereken ihlal bildiriminin yapılmamasını da Kanun'un 12. maddesinin 5. fıkrası uyarınca ayrıca para cezasına tabi tutmuştur.

Sonuç ve Öneriler

Her şeyden önce değerlendirme konusu kararın, teknik boyutu da büyük önem arz etmekle beraber, özellikle veri sorumlusunun yapması ve dikkat etmesi gereken noktalarla birlikte okunmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu noktada özellikle aşağıdaki hususları not etmek isteriz:

 • Veri sorumlularının veri güvenliğine dair yükümlülükleri kapsamından, Madde 12 çerçevesinde tasarımda gizlilik (privacy by design) yükümlülükleri de olduğunu unutmamaları çok önemlidir.
 • Güvenlik/gizlilik açığının yapılacak ön testlerle giderilebilecek nitelikte olması halinde, veri sorumluları bunu gerçekleştirmemiş oldukları oranda kusurlu sayılabileceklerdir.
 • Açığın devam ettiği sürenin uzunluğunun, (veriye izinsiz erişim daha sonraki bir tarihte meydana gelse de) veri güvenliği anlamında veri sorumlusunun kusurunu arttıracağının
 • ve bu süre zarfında denetim ve kontrollerin yapılmamış olmasının veri sorumlusunun yükümlülüğünün ihlali olarak nitelendirilebileceğinin göz önünde bulundurulması gereklidir.

Tespit edilen bir ihlalin bertaraf edilmesi amacıyla veri sorumlusunun imkanları ve riskin boyutu da değerlendirilerek derhal somut ve ciddi adımlar attığını gösterebilir olması, kusur sorumluluğunu azaltabilir.

 • İhlalden etkilenen kişi sayısının fazlalığı idari para cezasının üst limitten verilmesine yol açan faktörlerden biridir.
 • İhlalden etkilenen kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel veriler olması halinde Kurul kararında özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine dair belirlenen önlemlerin alınmamış olması, veri sorumlusunun sorumluğunu ağırlaştıran bir faktör olur.

Kanun'da açıkça tanımlanmamış olsa dahi uluslararası standartlarda riskli sayılacak bir veri işleme faaliyetinin gerçekleşme ihtimali riskler değerlendirilirken dikkate alınmalıdır. Tespit edilen bir ihlalin hangi sürede ve ne şekilde Kuruma bildirildiğine dair Kurul'un Kişisel Veri İhlal Bildirim Usul ve Esaslarına İlişkin 24.01.2019 tarihli ve 2019/10 sayılı kararına ilişkin kararına uyulmalıdır. Veri ihlal bildirimlerinin, veri sorumlusunun öğrenme anından itibaren "gecikmeksizin ve en geç 72 saat içerisinde" Kurumun kendi internet sitesinde yer alan "Veri İhlal Bildirim Formu" aracılığıyla yapılması gerekir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions