Turkey: Konkordato Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Last Updated: 9 October 2018
Article by Alp Cal and Zeynep Akalin

22 Mayıs 2018 tarihli yazımız ile iflas erteleme kurumunun kaldırılması ve İcra ve İflâs Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7101 sayılı Kanun ile konkordatoya ilişkin yapılan önemli değişikliklere değinmiştik (7101 Sayılı Kanunla Gelen Değişiklikler Kapsamında Konkordato Süreci). Anılan kanun değişikliğinin geçerli olduğu 15 Mart 2018 tarihinden bu yana, iflas ertelemenin de hukuken imkânsız hale gelmesi ile borçlarını ödeyemez duruma düşen yaklaşık 200 şirket konkordato başvurusunda bulunmuştur. Bunların arasında gıda, ayakkabı, tekstil, akaryakıt, mücevher, araç kiralama gibi birçok farklı sektörün önde gelen firmaları da bulunmaktadır. Konkordato; borçlu şirketlere bir yandan işletmesel faaliyetlerini devam ettirmek, bir yandan da yaşadıkları nakit sıkışıklığı karşısında ödemelerini uzun vadelere yaymak imkânı tanıması dolayısıyla cazip hale gelmiştir.

Konkordatonun bu denli kısa bir süre içerisinde çokça uygulama alanı bulduğu göz önünde bulundurulduğunda ilerleyen zamanlarda adını daha sık duyacağımız şüphesizdir. Biz de konkordato müessesesi ile ilgili bazı konuları aşağıdaki başlıklar altında inceledik:

İflasa tabi olan- olmayan borçlular

Konkordatoya başvuru için iflasa tabi olmak zorunluluğu aranmamakta olup basında çıkan bazı haberler bu hususta yanıltıcı olabilmektedir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca tacir sayılan gerçek kişiler, ticaret şirketleri ve kamu tüzel kişilikleri iflasa tabi olan kişilerdendir. Bununla birlikte tacir olsun veya olmasın tüm gerçek kişiler ile tüzel kişiler konkordatoya başvurma hakkına sahiptir.

İflas- konkordato ayrımı

İflas ile konkordato arasındaki ilişkinin de yanlış aktarıldığı haberlere rastlanmaktadır. Örneğin kaldırılan iflasın ertelenmesi ile konkordato kurumunun karıştırıldığı, konkordato talep edilebilmesi için iflas halinde olmak gerektiği veya konkordato talebinin "konkordato ilanı" olarak yansıtıldığı ve bu talep ile derhal konkordatonun hüküm ifade etmeye başladığı gibi yanıltıcı bilgilere yer verilmektedir.

Borçlunun konkordato talebi; konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılması veya borçlunun komiserin talimatlarına uymaması gibi nedenlerle komiserin raporu üzerine kesin mühlet içinde reddedilir ise mahkemece borçlunun iflasına karar verilir. Yine verilen kesin mühlet içinde İcra İflas Kanunu'nun 305. maddesinde düzenlenen şartlar gerçekleşmediği için konkordato tasdik edilmez ise ve borçlu iflasa tabi şahıslardan ise ve doğrudan doğruya iflas sebeplerinden birisi mevcut olduğu takdirde (örneğin borçlu borca batık ise) mahkeme kendiliğinden borçlunun iflasına karar verir.

Konkordatonun devam eden sözleşmelere etkisi

Birçok şirketin konkordato başvurusunda bulunması ile birlikte bu şirketlerin taraf olduğu sözleşmelerin akıbetinin ne olacağı hususu da gündeme gelmektedir. İcra ve İflas Kanunu'nun 296/I maddesi; sözleşmede taraflardan birinin konkordatoya başvurması halinin sözleşmeyi hükümsüz kılacağına veya karşı tarafa haklı nedenle fesih hakkı vereceğine veya borcu muaccel hale getireceğine dair bir hüküm olması halinde bu hükümlerin geçersiz olacağını düzenlemektedir. 7101 sayılı Kanun'un gerekçesine göre de Kanun koyucu gerçekten konkordato başvurusu akabinde sözleşmelerin devamını sağlamayı öngörmüş ve dolayısıyla sözleşmelerin konkordato talebinden önceki şartlarla devam ettirilmesine ilişkin şartları düzenlemiştir. Böylece günlük hayatta tacirlerin ve avukatların karşısına sıklıkla çıkan "konkordato talebi ya da konkordato ilan edilmesi" durumlarının sözleşmenin diğer tarafı açısından otomatik ve derhal fesih sebebi teşkil ediyor hükmü geçersiz olacak ve sözleşmenin ilgili maddesi kısmi hükümsüz olarak kabul edilecektir.

Konkordato komiserliği

Bilindiği üzere borcunu ödemekte güçlük çeken veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında olan borçlu, mahkemeye bir konkordato ön projesi sunar ve bu proje mahkemece kabul edilir ise geçici mühlet kararı verilir. Bu karar üzerine mahkemece bir de konkordato komiseri tayin edilir. Alacak miktarı ile alacaklı sayısının gerektirdiği durumlarda mahkemece üç konkordato komiseri atanması da mümkündür. Konkordato komiseri, İcra ve İflas Kanunu'nun çerçevesini çizdiği usul ve kurallara göre işlemlerini gerçekleştirecek olan bir kamu görevlisidir.

Konkordato komiserinin belli başlı görevleri aşağıdaki gibidir:

  1. Borçlunun faaliyetlerini denetlemek,
  2. Malvarlığı defterlerini tutarak değerlendirmek ve bu hususlara ilişkin alacaklıları bilgilendirmek,
  3. Mahkemeye ilgili raporu hazırlamak ve gerekirse alacaklılar ile proje müzakereleri yapmak.

Dolayısıyla görevlerinin kapsam ve niteliği gözetildiğinde komiserin tüm bu süreci iyi yönetebilmesi için işinin ehli olması ve borçlunun faaliyet gösterdiği sektöre ilişkin bilgi sahibi olması büyük önem taşımaktadır.

2 Haziran 2018 tarihinde yayımlanıp yürürlüğe giren Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") uyarınca aranan niteliklerden birisi, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmaktır. Öte yandan anılan Yönetmelik ile bir kişinin eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamayacağı da hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla konkordatonun uygulama alanı genişledikçe bu alanda uzmanlaşmış kişilere, özellikle de konkordato ilan eden şirketin faaliyetlerini denetleyerek mahkemeye rapor sunmakla yükümlü, işinde uzman konkordato komiserlerine olan ihtiyacın artacağı tartışmasızdır. Doğacak ihtiyacı öngören bazı yüksek eğitim kurumlarının da güncel gelişmelere ayak uydurduğu ve konkordato komiserliği hususunda sertifika programları düzenlediği de ayrıca göze çarpmaktadır.

Aynı tarihte yayımlanan ve 15 Mart 2018 tarihinden sonra yapılan konkordato taleplerine uygulanacak olan Konkordato Gider Avansı Tarifesi uyarınca konkordato talep eden borçlu; her türlü tebligat, posta, bilirkişi, ilan ve komiser ücretlerini ödemelidir. Buna göre Mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere, konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.000,00 Türk Lirası üzerinden hesaplanan beş aylık ücret tutarının avans olarak ödenmesi gerekmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions