Turkey: Avrupa Birliği Mevzuatı Uyarınca Marka Tescili Süreci

Last Updated: 19 October 2017
Article by Abdulkadir Guzeloglu and Tarik Kurban

Marka oluşturduğu değer ile şirketlerin en önemli varlığını oluşturabilme yeteneğini haizdir. Markanın şirketler için bu kadar değerli olması hasbiyle şirketler, markalarını ve değerlerini koruyabilmek için yoğun ar-ge yatırımları yapmakta ve bu durum şirketleri sürekli olarak bir yenilik ve gelişim içerisinde olmaya itmektedir. Bu süreç aynı zamanda kendi sektörünü ve ekonomisini oluşturarak ülkelere her açıdan değer katmaktadır.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (The European Union Intellectual Property Office) (Office de l'Union européenne de la propriété intellectuelle) Avrupa Birliğin Marka tescilinden ve Tescilli Topluluk Tasarımlarından sorumlu Avrupa Birliği Ajansıdır. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi dahilinde yapılan tesciller 28 Avrupa Birliği ülkesinde geçerli olan marka korumasına sahip olmaktadırlar.

Avrupa Birliği Mevzuatı Uyarınca Markanın Tescili: İkili Koruma Sistemi

Avrupa Birliği sınırları içerisinde bir markanın tescilinin yapılabilmesinin iki temel yolu bulunmaktadır. Birinci yol her ülkenin kendi ulusal mevzuatları çerçevesinde faaliyet gösteren marka-patent ofislerinde marka tescili yapılmasını öngören klasik usuldür. Bu usul uyarınca marka, eğer uluslararası koruma için başka bir işlem yapılmaz ise, sadece ulusal mevzuat kapsamında tescil yapılan ülke dahilinde koruma altına girmiş olmaktadır.

Avrupa Birliği seviyesinde korumaya sahip olabilmek için ise "Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi" tarafından marka tescilinin yapılmış olması gerekmektedir.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi Dahilinde Marka Tescili

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisinde 4 farklı koruma seviyesine sahip marka tescili yapılabilmektedir. Bunlar ulusal seviyede tescil, bölgesel seviyede tescil, Avrupa Birliği genelinde korumayı haiz tescil ve Uluslararası korumayı haiz tescildir.

Ulusal seviyede yapılan tescil, her ne kadar Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından yapılıyor olsa da nitelik olarak ülkelerin kendi ulusal ofislerinde yapılan tescil ile aynı koruma özelliklerini haizdir. Bu olanağın getirilmiş olmasının nedeni Avrupa Birliğinin konfedere bir birlik olarak hareket etme gayesi ve bir ülkenin vatandaşının, başka bir Avrupa Birliği ülkesinde o ülkeye gitmeden kolay ve hızlı bir şekilde marka tescilini yapabilmesinin sağlanmasıdır.

Bölgesel seviyede tescil şu an için sadece Benelux ülkeleri olarak adlandırılan, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg ülkelerini kapsamaktadır. Buna göre bu seviyede bir korumanın seçilmesiyle bu ülkelerin hepsi tarafından sağlanacak bir marka koruması elde edilmektedir. Buna ilişkin başvurunun Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisinde yapılabileceği gibi, Benelux Fikri Mülkiyet Ofisi (BOIP)'de de yapılabilmektedir.

Avrupa Birliği Genelinde Koruma ile, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisine yapılacak tek bir başvuru dahilinde, Avrupa Birliğine üye ülkelerin hepsinde tescili yapılmış olan markanın korunması sağlanmış olmaktadır.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi aynı zamanda uluslararası fikri mülkiyet tescili hizmeti de vermektedir. Buna göre bu seviyede yapılacak olan bir fikri mülkiyet koruma başvurusu ofis tarafından, Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmakta olan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütüne (WIPO) gönderilmekte ve böylece dünya genelinde marka koruması sağlanmış olmaktadır.

Avrupa Birliği Ticari Markası tek bir tescil sistemi ile şu anda Avrupa Birliği üyesi olan ve gelecekte üye olacak olan ülkelerde fikri koruma sağlamaktadır. Bu koruma 10 yıllık süreler ile sağlanmakta, her 10 yılın sonunda tekrar 10 yıl uzatmak suretiyle süresiz koruma elde edilebilmektedir.

Başvuru Süreci

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisine yapılan marka tescili başvurusu, üç farklı aşamadan geçtikten sonra sonuçlanmaktadır. Bunlar inceleme dönemi, itiraz süreci ve tescil olarak adlandırılmaktadır.

  1. İnceleme Dönemi

İnceleme dönemi marka tescil başvurusunun ofise ulaşması ile başlamaktadır. Başvuru, inceleme döneminde şu aşamalardan geçmektedir.

Ofis öncelikli olarak marka tescil başvurusunun zorunlu şartları sağlayıp sağlamadığı hakkında incele yapmaktadır. Buna göre başvuru talebinin varlığı, kimliği doğrulanmış bir hak sahibinin varlığı, markayı teşkil edecek olan ayırt edici işaretlerin sarih bir temsili, marka dahilinde sunulacak olan mal ve hizmetlerin listesi, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde gerekli başvuru ücretinin yatırılıp yatırılmadığı ofis tarafından öncelikli olarak incelenmektedir.

Bu geçerlilik Şartlarının incelenmesi sonrasında, tescil başvurusu sınıflandırma aşaması dahilinde incelenmektedir. Bu aşamada, korunması talep edilen mal ve hizmetlerin başvurucu tarafından sınıflandırmasının doğru yapılıp yapılmadığı, mal ve hizmetlerin özünün açıkça belirtilip belirtilmediği incelenmektedir. Bu bağlamda Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından hizmete sunulmuş olan "Uyumlu Veri tabanı" (The Harmonised Database) adı verilen ve 70.000'den daha fazla hizmet ve malın ayrıntılı açıklamasının yapıldığı sistemin kullanılması halinde başvuru, sınıflandırma aşamasını otomatik olarak geçmektedir. Başvurucular bu sistem dahilinde ardışık adımları izleyerek tescilini gerçekleştirmek istedikleri mal ve hizmetin doğru sınıfını tespit edebilmektedirler.

Bu aşamadan sonra ofis başvurunun ihtiva ettiği bilgilerin formaliteye uygunluğu hakkında bir denetim gerçekleştirmektedir. Buna göre imzaların, başvuruda kullanılmış olan dilin, hak sahibi veya temsilci bilgilerinin ve rüçhan iddialarının incelenmesi gerçekleştirilmektedir.

Bu aşamalardan sonra ilgili tescil başvurusunun Avrupa Birliği ülkelerinde ilan edilebilmesi için ilgili dillere çevrilmesi işlemi gerçekleştirilmektedir.

İnceleme aşamasında son olarak, başvuru yapılırken bu konu hakkında talepte bulunmuş olmak kaydı ile Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından benzer veya özdeş başka markaların varlığı araştırılmaktadır. Buna ilişkin sonuç, başvurunun yayınlanmasından önce başvurucuya iletilmektedir.

Bu aşamaların herhangi bir tanesinde eksiklik veya bir hatanın bulunması halinde yahut başvuruya karşı bir itirazın yapılmış olması halinde başvurucunun bulunduğu kullanıcı alanı ile resmi iletişim kurularak ilgili kusur hakkında tebligat yapılmaktadır. Bu tebligattan itibaren 2 ay içerisinde başvurucunun, bu kusurun giderilmesi için ürettiği çözümü iletmesi ya da eksiklikleri tamamlaması yahut itirazlara cevap vermesi gerekmektedir.

Başvurucu tarafından verilen cevabın ofisi tatmin etmemesi ya da cevabın hiç verilmemiş olması durumunda ofis tarafından başvurunun reddedilmesi ile ilgili kesin ve son bir hüküm verilmektedir. Bu karara Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi bünyesinde bulunan temyiz kurulları nezdinde itiraz yoluna gidilebilmektedir. Bu temyiz kurullarının kararları da genel mahkemelerde açılacak olan iptal davalarına konu edilebilmektedir.

Reddedilen başvuruların ulusal marka tescil ofislerinde tescil edilebilmesi, ulusal ofisler nezdinde geçerlilik şartlarını haiz olmaları kaydıyla, mümkündür. Buna göre reddedilen başvurunun, hiç olmazsa belli ülkelerde tescilinin gerçekleştirilebilmesi ve tescilin gerçekleştirildiği ülkelerde korumanın sağlanması imkân dahilindedir.

Bu aşamaların olumlu şekilde tamamlanması ile birlikte ilgili başvuru 23 tane Avrupa Birliği resmi diline çevrilmekte ve ilana çıkartılmaktadır. Bu ilan ile birlikte itiraz süreci başlamış olmaktadır.

  1. İtiraz Süreci

Başvurunun yayınlanmasından itibaren 3 ay içerisinde, marka tescilinin yapılmaması gerektiğini düşünen 3. kişiler süreç hakkındaki itirazlarını ofise iletebilmektedirler.

Üçüncü kişilerin itirazları genel itibariyle 2 ana neden dahilinde gerçekleştirilmektedir. Bunlar önceki hak iddiası ve Mutlak itiraz sebebinin varlığıdır.

Önceki hak iddiasında bulunan kişiler buna ilişkin bir başvuruyu, ilgili marka başvurusunun ilanından itibaren 3 ay içinde yapabilmektedirler.

Mutlak itiraz ise, tescili istenen markanın gerekli tescil koşullarını ihtiva etmediğine ilişkin yapılan itirazdır. Bu itiraz tescilin gerçekleşmesinden önce herhangi bir zamanda yapılabilmektedir. Ayrıca önceki hak iddiasının aksine herhangi bir ücrete de tabii değildir. Üçüncü kişinin gözlemi adı verilen yöntemde itiraz edene, süreçle ilgili herhangi bir bilgi verilmemektedir. Ancak gözlemci arzu ederse buna ilişkin sonucu internet üzerinden sorgu yaparak öğrenebilmektedir.

  1. Tescil

İtiraz sürecindeki itirazların bertaraf edilmesiyle yahut süresi içinde kimsenin itiraz talebinde bulunmaması üzerine tescil gerçekleştirilmekte ve gerekli mercilerde yayımlanmaktadır. Ayrıca markaya ilişkin bir sertifika düzenlenmekte ve bu ilgili hak sahiplerine internet üzerinden gönderilmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions