Turkey: Şirketlerin yaşadığı sorunlar ve çıkış yolları - Halka arz iyi bir çözüm olabilir

Last Updated: 22 September 2016
Article by Mehmet Kalkınoğlu

Son dönemde şirketlerin özellikle kaynak sıkıntısı yaşadığını dile getiren Mazars-Denge Gaziantep Şirket Sorumlusu Yeminli Mali Müşavir Mehmet Kalkınoğlu, özellikle Gaziantepli şirketlerin borçlanma gibi yanlış bir strateji ile büyüme yoluna gittiğine dikkat çekti ve çözüm olarak halka arzı işaret etti.

Gaziantep borçlanma yapısı, patronların borçlanma gerekliliği, borca girme ve borç ile büyüme stratejisi yanlış doğmuş ve yanlış yön verilmiştir ve verilmektedir" diyen Mehmet Kalkınoğlu, bankaların piyasayı adeta paraya boğduğunu ve bir süre pazarlama-satış taktikleri ile sıcak para ile patronların cezbedildiğini kaydetti.

Sonuç olarak belirsizlikler ve riskler hissedilene kadar borç sarmalının büyüyerek devam ettiğini dile getiren Kalkınoğlu, "Bir dönem geldi ki, dünya, ülke ve bölge gelişmeleri doğrultusunda sıcak para-musluk birden kesildi, firmalar sıkıntıya girdi ve duvara çarptı. Bir anda patronlar birkaç noktadan hazırlıksız yakalandılar: Borçlanma maliyetleri yükseldi, kur nedeniyle tedarik maliyetleri arttı, piyasa şartları nedeniyle satış fiyatına hemen yansıtmalar yapılamadı, tahsilatlarda sıkıntılar oluşmaya başladı, vadeler uzadı, çekler döndü, kendi işine değil de arza-arazi-gayrimenkul gibi iş alanı dışına yatırım yapanların beklentileri askıda kaldı ve proje bazlı işlerde yönetsel sıkıntılar yaşandı. Patronların, firmaların finans ve para dengesi alt üst olmaya başladı ve sapıttı, sapıtmaya da devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu süreci patronların tersine çevirmek, zararı durdurmak veya karı artırmak zorunda olduğunu belirten Mazars-Denge Gaziantep Şirket Sorumlusu Yeminli Mali Müşavir Mehmet Kalkınoğlu, bölge şirketlerinin yaşadığı sorunları ve çözüm yollarını BOSS okurları için değerlendirdi.

"BÖLGE ADETA TUZAĞA DÜŞMÜŞ DURUMDA"

Öncelikle uygulamada Gaziantep merkezli bu bölgede solunan hava göstermektedir ki; bu bölge yönetsel, kayıtsal, vergisel, dış ticarette, markalaşmada, kurumsallaşmada, inovasyonda, AR-GE'de, katma değeri artırmada ve özellikle finansal yapıda tuzağa düşmüş durumda. Bu tuzak ve girdaptan çıkış ve çözüm yolu özellikle bu bölgeler için normalden daha fazla bir beyin emeğinin harcanmasından geçmektedir. Fikirlere, projelere ve bu fikirlerin ve projelerin temel performans kriterlerine dayanarak hayata geçirilmesine ihtiyaç var.

"MAKYAJLAR DOZUNDA YAPILMALI"

Dünya platformuna baktığımızda, karşımızda yıldızı parlayan bir Türkiye var ve Gaziantep açısından yıldızı parlak görünen bir Gaziantep var. Dünya Gelişen Piyasalar (emerging and developing economies) liginde, 1. Grup olan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin den sonraki, Güney Kore, Meksika, Endonezya, Suudi Arabistan ve İran'ın yer aldığı grupta yer almaktayız. Türkiye ve Gaziantep olarak yaşadığımız bazı olaylar ve bünyemizde barındırdığımız bazı özellikleri dikkate aldığımızda kendimizi ileri ekonomiler içerisinde görmekteyiz ve bunlar bizi heyecanlandırmakta ve bizi ileriye yönelik motive etmektedir. Makyajlar dozunda yapılmalı.

Ancak, mevcut özellikle uygulamaları, fiiliyatları dikkate aldığımızda sahip olduğumuz standartlarımız (kâğıt üzerinde-kanun maddelerinde sıkışmış olanlar değil; uygulamada, sokakta gördüğümüz yaşadığımız kanlı canlı olan standartlar) bizi ileri ekonomiye taşımakta yetersiz kalmaktadır. Mevcut standartlarımız, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kayıt açısından tek düzen bazlı olarak, iyilerin ve pozitiflerin sürekli uygulanabilmesine ve her açıdan değer yaratmaya dayanmasına bağlı olarak bizi ve Gaziantep'i ileriye taşıyabilecektir. Sonuçta, makyajlı giydirilmiş her şey insana güzel görünmektedir, ancak ve ancak güzel ve iyi olan şeyler makyajlı olsa da, olmasa da her zaman her yerde güzelliği bakidir.

"PAT RONLAR STRATE JİK ORTA KLIKLAR KURMAK ZORUNDA"

Bu bağlamda Gaziantep odaklı bu bölgelerdeki patronlara düşen görev çok büyüktür. Aile şehri olduğu için, gidişata yön veren her zaman için patronlar ya da aileler olmuştur ve yön vermeye devam edecektir. Patronlar stratejik ortaklıklar kurmak zorundadır veya bu tarz ortaklıklara açık ve hazır olması gerekmektedir. Ancak görüyoruz ki resmi beyanatlardan anlaşılacağı üzere, kayıtsızlık ve çelişkili sayısal beyanlarla piyasayı boğucu aşırı rakamlar üretilmektedir. Gerçek rakamlar her patronun elinde, patron sadece kendi gerçeğini bilmekte, diğer patronların elini bilmediği için masayı okuyamıyor veya büyük resmi göremiyor veya görmekte zorluk çekiyor. Bölgenin büyük bir proje ve fikir bütünlüğü ile hem içeriye hem dışarıya karşı cazip hale getirilmesi kaçınılmazdır. Bu bölgelerin müthiş bir sermaye ve beyin gücüne ihtiyacı vardır. Sermayeyi ve beyni bu bölgeye parayla çekip, cezbederseniz sonunda tuzağa düşersiniz, balon ve rakamlar patlar. Bölge sadece parasal açıdan değil, özellikle yaşam alanı açısından cazip hale getirilmesi gerekmektedir. Bölgenin yaşamı, bölgenin bir üretim üssü, eğitim üssü, beyin üssü merkezleri ile harmanlanıp iç içe olması gerekmektedir. Her patron, bu tür oluşumlara öncülük etmesi ve önündeki uygulamadaki hukuksal, vergisel, yorumsal, kurumsal engellerin kaldırılması ve sorunların çözülmesi için her nefes alışından pay vermesi gerekmektedir.

"KAT MADEĞERİN PA YLAŞILMASI ESAS OLMALIDIR"

2014 ve 2015 dönemleri birçok bilginin, teorinin, modelin ve sistemin tecrübe edildiği yıllar oldu. Önümüzdeki yılarda bu tecrübe etmeler dozunu artırarak devam edecektir. Her kurum her firma sürekli sayılar üretmektedir. Artık bu sayılar-veriler- datalar analiz edilip Gaziantep'in hayatına yön verici yol haritalarını belirlemede kullanma zamanı da gelmiştir. Stratejik düşünme, performans ölçme, bütçe yönetim anlayışı gibi konuları patronların; kurumlarına, firmalarına bir an önce damardan enjekte etmesi gerekmektedir.

Her şey kâğıt üzerinde çok iyi gözükmekte ve teşhisle-tespitler yapılmaktadır. Çözümleri hayata geçirmede ne oluyorsa, sorunlar sorunları ve engeller engelleri kovalamaktadır. Büyük resim, herkesin daha fazla pay alması unutulup küçük de olsa bireysel çıkar her zaman galip gelmektedir. 2015 yılında çok önemli bir husus tekrar tecrübe edildi ve tecrübe edilmeye devam edilmektedir; Para politikası ağırlıklı bir ekonomi, işletme, finans, hukuk, muhasebe yönetim anlayışı ve bu doğrultuda ekonomiye- piyasaya yön verilmesi her zaman için daha büyük yan etkiler, hasarlar ve zararlar ortaya çıkarmaktadır ve çıkarmaya devam edecektir. Para, mal ve üretim hareketleri dengeli gitmesi ve piyasadaekonomide yaratılan katma değerin paylaşılması esas olması gerekmektedir. Artı değer katmadan ve yaratmadan, yaratılan değerden daha fazlasını temsil eden para veya değer paylaşıldığında, o balon patlar. Patron da sıkıntıdan patlar.

"GAZİANTEP'İN BORÇLANARAK BÜYÜME STRATE JİSİ YANLIŞ OLMUŞTUR"

Bu bağlamda Gaziantep borçlanma yapısı, patronların borçlanma gerekliliği, borca girme ve borç ile büyüme stratejisi yanlış doğmuş ve yanlış yön verilmiştir ve verilmektedir. Tüm bankalar piyasayı paraya boğdu. Pazarlama-satış taktikleri ile sıcak para ile patron cezbedildi. Sonuçta her patronun özellikle sermayeye oranla borç ile büyüyen firmalar sıkıntılar, belirsizlikler ve riskler hissedilene kadar bu sarmal borç tarafında büyümeye devam etti. Bir dönem geldi ki, dünya, ülke ve bölge gelişmeleri doğrultusunda sıcak para-musluk birden kesildi, firmalar sıkıntıya girdi ve duvara çarptı. Patronların, firmaların finans ve para dengesi alt üst olmaya başladı ve sapıttı, sapıtmaya da devam etmektedir.

Bu sürecin sonunda patronun cebinde kalacak olan değer veya kar azalmaya başladı, azalıyor veya zarar etme ve zararlarda artışlar başladı. Maliyetler, masraflar, faizler artıkça satışlar ve fiyatlar geride kalmaya başladı. Sonuç, firmanın değer yaratması, kar makası daralmaya ve patron için sıkıntılar sıkıntıları doğurmaya başladı. Yaratılan az değer veya az kar ancak bunu paylaşacak ortaklar-yerler çoğalmaya başladı. Çorap söküğü gibi sökülme başladı, bu süreci patron tersine çevirmek, zararı durdurmak veya karı artırmak zorundadır.

"HALKA AÇILMAK ÇÖZÜM OLABİLİR"

Bu bölgede bu tür sıkıntıları 2015 yılı başında Gaziantep ofisi olarak hissettik ve patronlar için nasıl bir çözüm önerebileceğimizi araştırdık. Çözüm ortağı ekiplerle, Gaziantep'te firmalara halka açılma süreçleri konusunda bilgilendirme yapmaya başladık.

Gaziantep patronları bu kavrama uzak durmaktalar, ancak bir taraftan ise büyük bir heyecan duymaktalar. Halka açılma sürecinin, her işte olduğu gibi doğru bir şekilde hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bir işletmede Patron iş-proje yapmak istediğinde, bu iş için sermayeyi-parayı nasıl bulacağım ve bu sermaye-para yapısı nasıl olacak sorusu iş ve proje için hayati önem arz etmektedir. Patron kendi cebinden koyabilir, ortak bulabilir veya borç (banka- özel sektör-tedarikçiler-eş-dost) alabilir veya bunların bir karışımı olabilir. Bu yapı işletmenin varlık karşılığında, pasif yapısını ifade etmektedir. Şu günlerde kendi öz sermayesine göre borçlanma ile büyümeyi tercih eden firmalar-patronlar için bu pasif yapı işletmeye değer katma açısından sapıtmış durumdadır. İşletmeyi aşağıya doğru çekmektedir. Her zaman için işletmenin, doğru bir uygulama ile sermaye yapısının güçlendirilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda işletmenin pasif dengesinin iyileştirilmesi ve öz kaynaklarının desteklenmesi açısından bir çözüm olarak karşımıza: işletmelerin halka açılması veya arzı (borsada işlem görmesi) çıkmaktadır.

"GAZİANTEPLİ SANAYİCİ KAYNAK ARAYIŞI İÇERİSİNDE" "HALKA ARZ, ÖZSERMAYE/KAYNAK ARAYIŞINI ÇÖZECEKTİR"

Gaziantep firmaları-patronları için işletmelerin kurumsal bütünlüğünün ve aile şirketlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi esas ve şart olmak zorundadır. Halka arzlar-açılmalar da bu sürecin kesinlikle bir tamamlayıcısı olmaktadır. Halka arzların- açılmaların da bu sürecin kesinlikle bir tamamlayıcısı olduğuna inanarak, Gaziantep'te oluşturduğumuz çözüm ortaklarımızla çalışmalara başladık. Bu çalışmalar bize göstermektedir ki;

Gaziantep sanayisi inovatif sıçrama konusunda ciddi bir kaynak arayışı içerisinde, borç tuzağı-girdabı ile boğuşmakta ve bu Türkiye genelinde olduğu gibi yörede de tıkanma noktasına gelmiş durumdadır.

Son beş yıldır bölgedeki finansal borçlanma ve borçlanma ile büyüme anlayışı ciddi oranda artmış durumda. Suriye başta olmak üzere diğer yakın pazarlardaki siyasi riskler içeriyi farklı pazarlara yönlendiriyor. Bunun için yeni ürün, markalaşma ve yatırım gerekli olmaktadır. Tüm bunlar bir maliyet-masraf unsuru ve şimdiye kadar bu tür markalaşma, kurumsallaşma, reklam ve benzeri gibi somut olmayan ancak uzun vadede getiri sağlayan alanlara para harcanmamış, sadece ilgi duyulmuştur. Halka arz süreci de bu işin öz kaynak desteği kısmını çözecektir. Süreç parasal olarak bir sonuca gidecektir.

"HALKA ARZDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR"

Halka arz konusunda ilk toplantıdaki çekinceler her bölge için duyduğumuz argümanlar karşımıza çıkmaktadır. Ancak doğru iş ve iyi niyet her zaman kazanmıştır. Yeter ki patronlar kendilerini değil şirketlerini zenginleştirme ve şirketten ortak olarak zenginleşme kararını verebilsinler.

Halka açılma süreci doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Halka arz sürecinde:

 • Şirketin mevcut durumunun uygun olup olmadığı, hangi yöntem ve koşullar ile temin edilecek kaynağın şirketin ve ortakların menfaatine olacağına,
 • Başarılı bir kaynak temin süreci için yerine getirilmesi gereken hususların belirlenmesine,
 • Kaynak temin sürecinin bir proje olarak ele alınmasına,
 • süreçte yer alacak kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanmasına,
 • bilgilenme ve karar aşamasından kaynağın- paranın elde edilmesine kadar tüm süreçte ihtiyaç duyabilecek danışmanlık hizmetlerine, dikkat edilmesi gerekmektedir.

"ŞİRKETLERE NE KAZANDIRIR"

Halka arz süreci doğru ve iyi niyetli olarak tamamlandığında, firmaya geri ödemesiz finansman kaynağı sağlanmış olacaktır. Yatırımcı veya isteyen vatandaş açısından yastık altındakileri piyasaya sokmuş olacaktır. Fiyat oluşumu ve nakitlikidite temin etmiş olacaktır.

Özellikle zor günlerde yapılan bazı hataya/ lara düşülmeyecektir. Zor günlerde, firma haklı sebeplere dayanarak tüm yatırımlar-harcamalar ve benzeri maliyetlerden kaçınmakta, tasarrufa gitmektedir. Unutulmaktadır ki, sürdürülebilirlik ve kurumsal hayatı devam ettirmenin esası, firmanın sürekli sağlıklı bir büyüme arz eden yatırımlarda yatmaktadır. Yatırım yaparak, kendimi yenileyerek, gelişim ve dönüşümümü sağlıklı tamamlayarak rekabet gücümü artırabilirim, güçlenebilirim.

Halka arz süreci ulusal ve uluslararası arenada patronun veya firmanın prestijini artırarak kolay bir şekilde stratejik ortaklıklar ve birliktelikler kurulmasına ve ortaklıkların daha kolay bir şekilde kaynaşarak sinerji yaratılmasına imkan tanıyacaktır. Payları satıp çıkma, hissedarlara nakit sağlama imkanı doğacaktır. Vergi avantajı sağlayacaktır. Teşvik, tanınırlık ve kredibilite sağlayacaktır (borsada işlem görecek). Kurumsallaşma gerçekleşecek, Devlet otoriteleri nezdinde güven sağlanacaktır. Uluslararası iş yapan firmalar açısından karşı taraf nezdinde ciddi bir itibar artışı yaratacaktır. Halka açık olma mal satışında, ihalelerde, finans kurumları ve kamu kurumlar nezdinde çok farklı ve olumlu bir intiba yaratacaktır. Vergi odaklı ve fiili temel muhasebe kullanan firmalar, bu süreçte eksiklerini tamamlayıp, disiplin içerisinde temizlenmiş, hatta maliye ile ibralaşılmış bir ortam sağlayacaktır. Patron-firma gerçek durumunu daha net gören, anlık veya periyodik kar zarar ve likidite durumunu takip edebilen bir yapıya kavuşmuş olacaktır. Bağımsız denetimden geçmiş şirketlerin halka arzın dışında da hisselerinin tamamını ya da bir kısmını satışa hazır hale bu yolla getirebilmiş olacaklardır.

Aile anayasasının olmaması ve hisselerin resmi olarak ayrılmaması nedeniyle birinci, ikinci veya sonraki kuşaklardaki ortaya çıkan kuşaklar arası hisse bölüşümleri ve kavgaları ortadan kaldırılmış olunacaktır. Kuşaklar arası yönetim devir tesliminde daha kolay-sancısız ve kısa zamanda gerçekleşmesine zemin olacaktır. Gaziantep'te son zamanlarda aile bölünmelerine ve şirketlerin paylaşılması ve şirket değerlemesi, hisse alımı için likidite sağlanması konularındaki sıkıntılar ve sorunlar çözülmüş olunacaktır.

"HALKA ARZ NE KADAR SÜRER"

Halka arz süreci ortalama 9-12 ayda sonuçlanmaktadır. Bu süreci makro ekonomik durumlar ve genel konjonktürel gelişmeler olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Bir takvim yılı SPK pay tebliğinde 135'er günlük dilimlere ayrılmıştır. İzahname ve halka arz onayı ile pay tebliğ takvimi kullanılmaktadır.

"HALKA ARZ SÜRECİNDEKİ RİSKLER NELERDİR"

Şirket halka arz hazırlığı ve masrafları yapmasına rağmen halka arzı tamamlayamayabilir. Şirket kendi isteği ile vazgeçebilir. SPK ve BİST'(borsa) ten gerekli izinleri alamayabilir. Piyasaların genel durumuna göre halka arz ertelenebilir. Aracı kurum piyasa şartları ve şirketin halka arz tarihindeki durumunu öne sürerek halka arzdan çekilebilir. Halka arz fiyatı doğru tespit edilemeyebilir, yatırımcı arz edilen hisselere itibar etmeyebilir ve satın alma yapmayabilir. Halka arzdan sonra işlem gören hisselere yönelik gerçek değeri yansıtmayan, hisse fiyatının kontrolsüz bir şekilde yukarı aşağı hareket etmesini sağlayan işlemler olabilir.

Originally published by Boss Dergisi, Kasım 2015.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions