Turkey: Şirketlerin yaşadığı sorunlar ve çıkış yolları - Halka arz iyi bir çözüm olabilir

Last Updated: 22 September 2016
Article by Mehmet Kalkınoğlu

Son dönemde şirketlerin özellikle kaynak sıkıntısı yaşadığını dile getiren Mazars-Denge Gaziantep Şirket Sorumlusu Yeminli Mali Müşavir Mehmet Kalkınoğlu, özellikle Gaziantepli şirketlerin borçlanma gibi yanlış bir strateji ile büyüme yoluna gittiğine dikkat çekti ve çözüm olarak halka arzı işaret etti.

Gaziantep borçlanma yapısı, patronların borçlanma gerekliliği, borca girme ve borç ile büyüme stratejisi yanlış doğmuş ve yanlış yön verilmiştir ve verilmektedir" diyen Mehmet Kalkınoğlu, bankaların piyasayı adeta paraya boğduğunu ve bir süre pazarlama-satış taktikleri ile sıcak para ile patronların cezbedildiğini kaydetti.

Sonuç olarak belirsizlikler ve riskler hissedilene kadar borç sarmalının büyüyerek devam ettiğini dile getiren Kalkınoğlu, "Bir dönem geldi ki, dünya, ülke ve bölge gelişmeleri doğrultusunda sıcak para-musluk birden kesildi, firmalar sıkıntıya girdi ve duvara çarptı. Bir anda patronlar birkaç noktadan hazırlıksız yakalandılar: Borçlanma maliyetleri yükseldi, kur nedeniyle tedarik maliyetleri arttı, piyasa şartları nedeniyle satış fiyatına hemen yansıtmalar yapılamadı, tahsilatlarda sıkıntılar oluşmaya başladı, vadeler uzadı, çekler döndü, kendi işine değil de arza-arazi-gayrimenkul gibi iş alanı dışına yatırım yapanların beklentileri askıda kaldı ve proje bazlı işlerde yönetsel sıkıntılar yaşandı. Patronların, firmaların finans ve para dengesi alt üst olmaya başladı ve sapıttı, sapıtmaya da devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu süreci patronların tersine çevirmek, zararı durdurmak veya karı artırmak zorunda olduğunu belirten Mazars-Denge Gaziantep Şirket Sorumlusu Yeminli Mali Müşavir Mehmet Kalkınoğlu, bölge şirketlerinin yaşadığı sorunları ve çözüm yollarını BOSS okurları için değerlendirdi.

"BÖLGE ADETA TUZAĞA DÜŞMÜŞ DURUMDA"

Öncelikle uygulamada Gaziantep merkezli bu bölgede solunan hava göstermektedir ki; bu bölge yönetsel, kayıtsal, vergisel, dış ticarette, markalaşmada, kurumsallaşmada, inovasyonda, AR-GE'de, katma değeri artırmada ve özellikle finansal yapıda tuzağa düşmüş durumda. Bu tuzak ve girdaptan çıkış ve çözüm yolu özellikle bu bölgeler için normalden daha fazla bir beyin emeğinin harcanmasından geçmektedir. Fikirlere, projelere ve bu fikirlerin ve projelerin temel performans kriterlerine dayanarak hayata geçirilmesine ihtiyaç var.

"MAKYAJLAR DOZUNDA YAPILMALI"

Dünya platformuna baktığımızda, karşımızda yıldızı parlayan bir Türkiye var ve Gaziantep açısından yıldızı parlak görünen bir Gaziantep var. Dünya Gelişen Piyasalar (emerging and developing economies) liginde, 1. Grup olan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin den sonraki, Güney Kore, Meksika, Endonezya, Suudi Arabistan ve İran'ın yer aldığı grupta yer almaktayız. Türkiye ve Gaziantep olarak yaşadığımız bazı olaylar ve bünyemizde barındırdığımız bazı özellikleri dikkate aldığımızda kendimizi ileri ekonomiler içerisinde görmekteyiz ve bunlar bizi heyecanlandırmakta ve bizi ileriye yönelik motive etmektedir. Makyajlar dozunda yapılmalı.

Ancak, mevcut özellikle uygulamaları, fiiliyatları dikkate aldığımızda sahip olduğumuz standartlarımız (kâğıt üzerinde-kanun maddelerinde sıkışmış olanlar değil; uygulamada, sokakta gördüğümüz yaşadığımız kanlı canlı olan standartlar) bizi ileri ekonomiye taşımakta yetersiz kalmaktadır. Mevcut standartlarımız, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kayıt açısından tek düzen bazlı olarak, iyilerin ve pozitiflerin sürekli uygulanabilmesine ve her açıdan değer yaratmaya dayanmasına bağlı olarak bizi ve Gaziantep'i ileriye taşıyabilecektir. Sonuçta, makyajlı giydirilmiş her şey insana güzel görünmektedir, ancak ve ancak güzel ve iyi olan şeyler makyajlı olsa da, olmasa da her zaman her yerde güzelliği bakidir.

"PAT RONLAR STRATE JİK ORTA KLIKLAR KURMAK ZORUNDA"

Bu bağlamda Gaziantep odaklı bu bölgelerdeki patronlara düşen görev çok büyüktür. Aile şehri olduğu için, gidişata yön veren her zaman için patronlar ya da aileler olmuştur ve yön vermeye devam edecektir. Patronlar stratejik ortaklıklar kurmak zorundadır veya bu tarz ortaklıklara açık ve hazır olması gerekmektedir. Ancak görüyoruz ki resmi beyanatlardan anlaşılacağı üzere, kayıtsızlık ve çelişkili sayısal beyanlarla piyasayı boğucu aşırı rakamlar üretilmektedir. Gerçek rakamlar her patronun elinde, patron sadece kendi gerçeğini bilmekte, diğer patronların elini bilmediği için masayı okuyamıyor veya büyük resmi göremiyor veya görmekte zorluk çekiyor. Bölgenin büyük bir proje ve fikir bütünlüğü ile hem içeriye hem dışarıya karşı cazip hale getirilmesi kaçınılmazdır. Bu bölgelerin müthiş bir sermaye ve beyin gücüne ihtiyacı vardır. Sermayeyi ve beyni bu bölgeye parayla çekip, cezbederseniz sonunda tuzağa düşersiniz, balon ve rakamlar patlar. Bölge sadece parasal açıdan değil, özellikle yaşam alanı açısından cazip hale getirilmesi gerekmektedir. Bölgenin yaşamı, bölgenin bir üretim üssü, eğitim üssü, beyin üssü merkezleri ile harmanlanıp iç içe olması gerekmektedir. Her patron, bu tür oluşumlara öncülük etmesi ve önündeki uygulamadaki hukuksal, vergisel, yorumsal, kurumsal engellerin kaldırılması ve sorunların çözülmesi için her nefes alışından pay vermesi gerekmektedir.

"KAT MADEĞERİN PA YLAŞILMASI ESAS OLMALIDIR"

2014 ve 2015 dönemleri birçok bilginin, teorinin, modelin ve sistemin tecrübe edildiği yıllar oldu. Önümüzdeki yılarda bu tecrübe etmeler dozunu artırarak devam edecektir. Her kurum her firma sürekli sayılar üretmektedir. Artık bu sayılar-veriler- datalar analiz edilip Gaziantep'in hayatına yön verici yol haritalarını belirlemede kullanma zamanı da gelmiştir. Stratejik düşünme, performans ölçme, bütçe yönetim anlayışı gibi konuları patronların; kurumlarına, firmalarına bir an önce damardan enjekte etmesi gerekmektedir.

Her şey kâğıt üzerinde çok iyi gözükmekte ve teşhisle-tespitler yapılmaktadır. Çözümleri hayata geçirmede ne oluyorsa, sorunlar sorunları ve engeller engelleri kovalamaktadır. Büyük resim, herkesin daha fazla pay alması unutulup küçük de olsa bireysel çıkar her zaman galip gelmektedir. 2015 yılında çok önemli bir husus tekrar tecrübe edildi ve tecrübe edilmeye devam edilmektedir; Para politikası ağırlıklı bir ekonomi, işletme, finans, hukuk, muhasebe yönetim anlayışı ve bu doğrultuda ekonomiye- piyasaya yön verilmesi her zaman için daha büyük yan etkiler, hasarlar ve zararlar ortaya çıkarmaktadır ve çıkarmaya devam edecektir. Para, mal ve üretim hareketleri dengeli gitmesi ve piyasadaekonomide yaratılan katma değerin paylaşılması esas olması gerekmektedir. Artı değer katmadan ve yaratmadan, yaratılan değerden daha fazlasını temsil eden para veya değer paylaşıldığında, o balon patlar. Patron da sıkıntıdan patlar.

"GAZİANTEP'İN BORÇLANARAK BÜYÜME STRATE JİSİ YANLIŞ OLMUŞTUR"

Bu bağlamda Gaziantep borçlanma yapısı, patronların borçlanma gerekliliği, borca girme ve borç ile büyüme stratejisi yanlış doğmuş ve yanlış yön verilmiştir ve verilmektedir. Tüm bankalar piyasayı paraya boğdu. Pazarlama-satış taktikleri ile sıcak para ile patron cezbedildi. Sonuçta her patronun özellikle sermayeye oranla borç ile büyüyen firmalar sıkıntılar, belirsizlikler ve riskler hissedilene kadar bu sarmal borç tarafında büyümeye devam etti. Bir dönem geldi ki, dünya, ülke ve bölge gelişmeleri doğrultusunda sıcak para-musluk birden kesildi, firmalar sıkıntıya girdi ve duvara çarptı. Patronların, firmaların finans ve para dengesi alt üst olmaya başladı ve sapıttı, sapıtmaya da devam etmektedir.

Bu sürecin sonunda patronun cebinde kalacak olan değer veya kar azalmaya başladı, azalıyor veya zarar etme ve zararlarda artışlar başladı. Maliyetler, masraflar, faizler artıkça satışlar ve fiyatlar geride kalmaya başladı. Sonuç, firmanın değer yaratması, kar makası daralmaya ve patron için sıkıntılar sıkıntıları doğurmaya başladı. Yaratılan az değer veya az kar ancak bunu paylaşacak ortaklar-yerler çoğalmaya başladı. Çorap söküğü gibi sökülme başladı, bu süreci patron tersine çevirmek, zararı durdurmak veya karı artırmak zorundadır.

"HALKA AÇILMAK ÇÖZÜM OLABİLİR"

Bu bölgede bu tür sıkıntıları 2015 yılı başında Gaziantep ofisi olarak hissettik ve patronlar için nasıl bir çözüm önerebileceğimizi araştırdık. Çözüm ortağı ekiplerle, Gaziantep'te firmalara halka açılma süreçleri konusunda bilgilendirme yapmaya başladık.

Gaziantep patronları bu kavrama uzak durmaktalar, ancak bir taraftan ise büyük bir heyecan duymaktalar. Halka açılma sürecinin, her işte olduğu gibi doğru bir şekilde hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bir işletmede Patron iş-proje yapmak istediğinde, bu iş için sermayeyi-parayı nasıl bulacağım ve bu sermaye-para yapısı nasıl olacak sorusu iş ve proje için hayati önem arz etmektedir. Patron kendi cebinden koyabilir, ortak bulabilir veya borç (banka- özel sektör-tedarikçiler-eş-dost) alabilir veya bunların bir karışımı olabilir. Bu yapı işletmenin varlık karşılığında, pasif yapısını ifade etmektedir. Şu günlerde kendi öz sermayesine göre borçlanma ile büyümeyi tercih eden firmalar-patronlar için bu pasif yapı işletmeye değer katma açısından sapıtmış durumdadır. İşletmeyi aşağıya doğru çekmektedir. Her zaman için işletmenin, doğru bir uygulama ile sermaye yapısının güçlendirilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda işletmenin pasif dengesinin iyileştirilmesi ve öz kaynaklarının desteklenmesi açısından bir çözüm olarak karşımıza: işletmelerin halka açılması veya arzı (borsada işlem görmesi) çıkmaktadır.

"GAZİANTEPLİ SANAYİCİ KAYNAK ARAYIŞI İÇERİSİNDE" "HALKA ARZ, ÖZSERMAYE/KAYNAK ARAYIŞINI ÇÖZECEKTİR"

Gaziantep firmaları-patronları için işletmelerin kurumsal bütünlüğünün ve aile şirketlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi esas ve şart olmak zorundadır. Halka arzlar-açılmalar da bu sürecin kesinlikle bir tamamlayıcısı olmaktadır. Halka arzların- açılmaların da bu sürecin kesinlikle bir tamamlayıcısı olduğuna inanarak, Gaziantep'te oluşturduğumuz çözüm ortaklarımızla çalışmalara başladık. Bu çalışmalar bize göstermektedir ki;

Gaziantep sanayisi inovatif sıçrama konusunda ciddi bir kaynak arayışı içerisinde, borç tuzağı-girdabı ile boğuşmakta ve bu Türkiye genelinde olduğu gibi yörede de tıkanma noktasına gelmiş durumdadır.

Son beş yıldır bölgedeki finansal borçlanma ve borçlanma ile büyüme anlayışı ciddi oranda artmış durumda. Suriye başta olmak üzere diğer yakın pazarlardaki siyasi riskler içeriyi farklı pazarlara yönlendiriyor. Bunun için yeni ürün, markalaşma ve yatırım gerekli olmaktadır. Tüm bunlar bir maliyet-masraf unsuru ve şimdiye kadar bu tür markalaşma, kurumsallaşma, reklam ve benzeri gibi somut olmayan ancak uzun vadede getiri sağlayan alanlara para harcanmamış, sadece ilgi duyulmuştur. Halka arz süreci de bu işin öz kaynak desteği kısmını çözecektir. Süreç parasal olarak bir sonuca gidecektir.

"HALKA ARZDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR"

Halka arz konusunda ilk toplantıdaki çekinceler her bölge için duyduğumuz argümanlar karşımıza çıkmaktadır. Ancak doğru iş ve iyi niyet her zaman kazanmıştır. Yeter ki patronlar kendilerini değil şirketlerini zenginleştirme ve şirketten ortak olarak zenginleşme kararını verebilsinler.

Halka açılma süreci doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Halka arz sürecinde:

  • Şirketin mevcut durumunun uygun olup olmadığı, hangi yöntem ve koşullar ile temin edilecek kaynağın şirketin ve ortakların menfaatine olacağına,
  • Başarılı bir kaynak temin süreci için yerine getirilmesi gereken hususların belirlenmesine,
  • Kaynak temin sürecinin bir proje olarak ele alınmasına,
  • süreçte yer alacak kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanmasına,
  • bilgilenme ve karar aşamasından kaynağın- paranın elde edilmesine kadar tüm süreçte ihtiyaç duyabilecek danışmanlık hizmetlerine, dikkat edilmesi gerekmektedir.

"ŞİRKETLERE NE KAZANDIRIR"

Halka arz süreci doğru ve iyi niyetli olarak tamamlandığında, firmaya geri ödemesiz finansman kaynağı sağlanmış olacaktır. Yatırımcı veya isteyen vatandaş açısından yastık altındakileri piyasaya sokmuş olacaktır. Fiyat oluşumu ve nakitlikidite temin etmiş olacaktır.

Özellikle zor günlerde yapılan bazı hataya/ lara düşülmeyecektir. Zor günlerde, firma haklı sebeplere dayanarak tüm yatırımlar-harcamalar ve benzeri maliyetlerden kaçınmakta, tasarrufa gitmektedir. Unutulmaktadır ki, sürdürülebilirlik ve kurumsal hayatı devam ettirmenin esası, firmanın sürekli sağlıklı bir büyüme arz eden yatırımlarda yatmaktadır. Yatırım yaparak, kendimi yenileyerek, gelişim ve dönüşümümü sağlıklı tamamlayarak rekabet gücümü artırabilirim, güçlenebilirim.

Halka arz süreci ulusal ve uluslararası arenada patronun veya firmanın prestijini artırarak kolay bir şekilde stratejik ortaklıklar ve birliktelikler kurulmasına ve ortaklıkların daha kolay bir şekilde kaynaşarak sinerji yaratılmasına imkan tanıyacaktır. Payları satıp çıkma, hissedarlara nakit sağlama imkanı doğacaktır. Vergi avantajı sağlayacaktır. Teşvik, tanınırlık ve kredibilite sağlayacaktır (borsada işlem görecek). Kurumsallaşma gerçekleşecek, Devlet otoriteleri nezdinde güven sağlanacaktır. Uluslararası iş yapan firmalar açısından karşı taraf nezdinde ciddi bir itibar artışı yaratacaktır. Halka açık olma mal satışında, ihalelerde, finans kurumları ve kamu kurumlar nezdinde çok farklı ve olumlu bir intiba yaratacaktır. Vergi odaklı ve fiili temel muhasebe kullanan firmalar, bu süreçte eksiklerini tamamlayıp, disiplin içerisinde temizlenmiş, hatta maliye ile ibralaşılmış bir ortam sağlayacaktır. Patron-firma gerçek durumunu daha net gören, anlık veya periyodik kar zarar ve likidite durumunu takip edebilen bir yapıya kavuşmuş olacaktır. Bağımsız denetimden geçmiş şirketlerin halka arzın dışında da hisselerinin tamamını ya da bir kısmını satışa hazır hale bu yolla getirebilmiş olacaklardır.

Aile anayasasının olmaması ve hisselerin resmi olarak ayrılmaması nedeniyle birinci, ikinci veya sonraki kuşaklardaki ortaya çıkan kuşaklar arası hisse bölüşümleri ve kavgaları ortadan kaldırılmış olunacaktır. Kuşaklar arası yönetim devir tesliminde daha kolay-sancısız ve kısa zamanda gerçekleşmesine zemin olacaktır. Gaziantep'te son zamanlarda aile bölünmelerine ve şirketlerin paylaşılması ve şirket değerlemesi, hisse alımı için likidite sağlanması konularındaki sıkıntılar ve sorunlar çözülmüş olunacaktır.

"HALKA ARZ NE KADAR SÜRER"

Halka arz süreci ortalama 9-12 ayda sonuçlanmaktadır. Bu süreci makro ekonomik durumlar ve genel konjonktürel gelişmeler olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Bir takvim yılı SPK pay tebliğinde 135'er günlük dilimlere ayrılmıştır. İzahname ve halka arz onayı ile pay tebliğ takvimi kullanılmaktadır.

"HALKA ARZ SÜRECİNDEKİ RİSKLER NELERDİR"

Şirket halka arz hazırlığı ve masrafları yapmasına rağmen halka arzı tamamlayamayabilir. Şirket kendi isteği ile vazgeçebilir. SPK ve BİST'(borsa) ten gerekli izinleri alamayabilir. Piyasaların genel durumuna göre halka arz ertelenebilir. Aracı kurum piyasa şartları ve şirketin halka arz tarihindeki durumunu öne sürerek halka arzdan çekilebilir. Halka arz fiyatı doğru tespit edilemeyebilir, yatırımcı arz edilen hisselere itibar etmeyebilir ve satın alma yapmayabilir. Halka arzdan sonra işlem gören hisselere yönelik gerçek değeri yansıtmayan, hisse fiyatının kontrolsüz bir şekilde yukarı aşağı hareket etmesini sağlayan işlemler olabilir.

Originally published by Boss Dergisi, Kasım 2015.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions