Turkey: Rusya'nın Türkiye'ye Uyguladığı Yaptırımlar: İş Hayatına Yansımalar

Co-author: Yana Dianova (GRATA Uluslararası Hukuk Bürosu)


Orçun Çetinkaya, (Ortak Avukat, Moroğlu Arseven) ve Yana Dianova (GRATA Uluslararası Hukuk Bürosu, Moskova) Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları detaylandırarak bunların iş hayatına yansımalarını değerlendirdi.


Orçun Çetinkaya: 24 Kasım 2015 tarihinde Rusya'nın Su-24 tipi jetinin Türk F-16 uçakları tarafından vurularak Suriye kuzey sınırındaki Bayırbucak bölgesine düşürülmesi üzerine Rusya, Türkiye'ye karşı bir dizi ekonomik önlem ve yaptırım uygulamaya başladı. Bu yaptırımlar tam olarak neyi kapsamaktadır?

Yana Dianova: Yaptırımlar, Suriye ile Türkiye sınırı yakınlarında gerçekleşen ve Rusya Federasyonu Hükümet Kararlarında detaylarıyla anlatılan olayları takiben, Rusya Federasyonu Başkanı tarafından 28 Kasım 2015 tarihinde imzalanan 53 numaralı Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti'ne  karşı öngörülen bazı özel ekonomik ve idari önlemlerden oluşmaktadır.

İmza tarihinde yürürlüğe giren Kararname ile getirilen yasak ve kısıtlamalardan bazıları şöyledir;

 1. Türkiye menşeili ürünlerden Rusya Federasyonu Hükümeti (Rusya Hükümeti) tarafından onaylanan listede bulunanların Rusya'ya ithal edilmesiyle ilgili yasak;
 2. Türkiye'nin yargı yetkisi sınırları içerisinde kalan yahut Türkiye vatandaşları tarafından kontrol edilen kuruluşlar ile tüzel kişilerden Rusya Hükümeti tarafından onaylanan listede bulunan işlerle ilgilenenler ile ilgili yasak;
 3. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulamayla, Rusya'da yer alan işlerin (hizmetlerin) işveren ve müşterileri, işbu işlerin (hizmetlerin) işveren ve müşterileri ile 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla bir istihdam ve (veya) kamusal-yasal ilişkisi bulunmayan Türk vatandaşları ile istihdam ilişkisine girmeyecek, onlar ile çalışma performansı ve hizmet temini hususunda iştigal edemeyecektir ;
 4. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Rusya ile Türkiye arasındaki 12 Mayıs 2010 tarihli iki ülke vatandaşlarının karşılıklı vizesiz seyahatini mümkün kılan Sözleşme'nin , istisnai haller hariç tutularak, askıya alınması , ve

Bununla ilişkili olarak aşağıda belirtilen bazı diğer yaptırımlar;

 • Rusya ile Türkiye arasında tarifesiz özel uçuşların yasaklanması;
 • Güvenlik amaçlı olarak Rusya sınırları içerisinde Türk taşımacılar üzerindeki kontrolün güçlendirilmesi;
 • Azak Denizi- Karadeniz havzasında Rus liman ve karasularında yasadışı kalış ve deniz taşıtlarının geçişini önlemek üzere kontrolün güçlendirilmesi.

583 numaralı Kararname ile tur operatörlerine ve seyahat acentelerine Rus vatandaşlarına Türkiye turları satmaktan kaçınma talimatı verilmiştir.

Orçun Çetinkaya: Yaptırımlar Türk medyasında çok geniş olarak işlendi ve Rusya ile Türkiye arasında ticaretin sonuna gelinmesi olarak yorumlandı. Bu yaptırımlardan tam olarak kimler etkilenmektedir?

Yana Dianova: 583 numaralı Kararname ile getirilen yasak ve kısıtlamalar ve Rusya Hükümeti tarafından bunların icrasına ilişkin alınan kararlar aşağıda sayılanları etkilemektedir:

 1. Rusya'ya ithali yasaklanmış malların toptan tedarikçi ve alıcıları (ithalatçıları);
 2. Türkiye'nin yargı alanında Türk vatandaşları veya Türk kuruluşlar tarafından kontrol edilen tüzel kişiler, işbu kuruluşların Rusya'da yer alan, Rusya sınırları içerisinde yasaklama tahtında işleri/hizmetleri icra eden/sağlayan şube ve temsilcilik ofisleri dahil, Türkiye'nin yargı alanında yer alan (diğer bir deyişle, Türk kanunları tahtında kurulan ve var olan) kuruluşları;
 3. Rusya Hükümetinin 1 Ocak 2016'dan itibaren Türk vatandaşları üzerinde geçerli kararından özel olarak muaf tutulanlar hariç olmak üzere, tabiiyetlerine bakılmaksızın Rusya'daki işlerin(hizmetlerin) müşterileri ve işverenleri;
 4. Seyahat acenteleri, tur operatörleri ve Rusya ile Türkiye arasında tarifeli olmayan özel uçuşlar düzenlemekle ve Rusya vatandaşlarının tur ve gezi amaçlı Türkiye'ye seyahat etmelerinin düzenlenmesiyle iştigal eden diğer kuruluşlar ile bireysel girişimcileri;
 5. Türkiye ve Rusya arasında tarifeli olmayan özel uçuşlar düzenleyen havayolu şirketlerini1;
 6. Türkiye ve Rusya arasında çift taraflı taşıma temin eden otomotiv taşıyıcıları2;
 7. Aşağıda sayılanlar hariç, Rusya'ya iş veya diğer amaçlarla, varış tarihinden itibaren en fazla 30 güne kadar seyahatte bulunacak Türk vatandaşları:
 • Rusya'da geçici oturma izni veya oturma izni bulunanlar;
 • Kendi ve ailelerinin geçerli resmi ve özel pasaportlarının bulunması şartı ile Türkiye'ye ilişkin diplomatik veya konsoloslukla ilgili amaçlarla Rusya'da görevlendirilmiş kişiler.

Türk vatandaşlarının hakimiyetinde olan kuruluşlara ilişkin kriterler Rus Ulusal Savunma ve Devlet Güvenliği için Stratejik Önem Taşıyan Ticari İşletmelerde Yer Alan Yabancı Yatırımlara İlişkin Usullere dair Federe Kanun N57-FZ ile belirlenmektedir. Bir ticari işletme üzerindeki hâkimiyet, o ticari işletme tarafından alınacak kararları doğrudan veya üçüncü kişiler aracılığıyla, aşağıda belirtilen şekillerde, belirlemek anlamına gelmektedir:

 • ticari işletmenin oy imtiyazlı hisse senetlerini kontrolünde bulundurarak, veya
 • hissedarlar genel kurul toplantısına katılarak, veya
 • yönetim kurulu veya ticari işletmenin diğer yönetim birimine katılarak, veya
 • ticari işletme ile yöneticisinin görevinin icrasına ilişkin bir sözleşme (yönetici organizasyon) veya benzer bir sözleşme akdederek3

Orçun Çetinkaya: Yaptırımlar kapsamında alınan önlemleri, Türk işadamlarından Rusya'nın yaptırımları ve bu yaptırımların sonuçları ile ilgili endişe duyanlara açıklayabilmemiz adına detaylandırabilir misiniz?

Yana Dianova

Belirli ürünlerin Türkiye'den ithal edilmesi yasağı

Rusya Hükümeti'nin 1 Aralık 2015'te yürürlüğe giren 1296 numaralı Kararı ile onaylanan listede bulunan Türkiye menşeili tarımsal ürünler, hammaddeler ve gıda ürünlerinin Rusya'ya ithal edilmesi yasaklanmıştır.

Liste, özellikle, bazı sebze, meyve ve taneli ufak meyveleri, kümes hayvanlarının eti ve yan ürünlerini, tuzu ve sakızı kapsamaktadır.

Listedeki ürünler üzerindeki yasaklar Avrasya Ekonomik Topluluğu düzenlemelerinin izin verdiği ölçüde kişisel kullanım için ithal edilen ürünleri kapsamamaktadır.

Bazı işlerin (hizmetlerin) görülmesi yasağı

Rusya Hükümeti'nin 29 Aralık 2015 tarihli ve 1457 sayılı kararı ile 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren listede yer alan belirli işlerin (hizmetlerin) Rusya Federasyonu toprakları içerisinde Türkiye'nin yargı yetkisine tabii şirketlerce yahut Türkiye vatandaşları tarafından kontrol edilen kuruluşlarca yürütülmesi yasaklanmıştır.

Bu listede yer alan hizmetler;

 • Kamu ve özel inşaat işleri,
 • Mimarlık, mühendislik, tasarım, teknik test, araştırma ve analiz işleri;
 • Seyahat acenteleri ile turizm alanında hizmet veren diğer kuruluşların işleri;
 • otel ve diğer geçici konaklama alanlarının işletilmesi;
 • devlet ve belediyeler için gerçekleştirilen iş ve hizmetlerin ifası; ve
 • ağaç işçiliğidir.

Yasak listedeki işlerle (hizmetlerle) ilgili olarak getirilen yasak 1457 numaralı Karar'ın yürürlük tarihinden önce imzalanan sözleşmeler bakımından geçerli olmayacaktır ve bu sözleşmeler sözleşmede belirtilen yürürlük tarihleri boyunca geçerli olacaktır.

Türkiye vatandaşlarının istihdam edilmesi yasağı

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulamayla, Rusya'da yer alan işlerin (hizmetlerin) işveren ve müşterileri, işbu işlerin (hizmetlerin) işveren ve müşterileri ile 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla bir istihdam ve (veya) kamusal-yasal ilişkisi bulunmayan Türk vatandaşları ile istihdam ilişkisine girmeyecek, onlar ile çalışma performansı ve hizmet temini hususunda iştigal edemeyecektir.

Bu yasak Rusya Hükümeti'nin 1458 numaralı ve 29 Aralık 2015 tarihli Kararı ile onaylanan listede bulunan Rusya tüzel kişilerine ve Rusya tüzelkişisi olmayan kurumların Rusya şubelerine ve irtibat bürolarına uygulanmayacaktır.

Listede 46 Rus tüzel kişisi ile 6 adet Türk şirketinin şubesi ile 2 adet Türk şirketinin irtibat bürosu bulunmaktadır. Bunlardan Enka, IC Ictas, Renaissance Construction, Ant Yapı, Yamata, Monart gibi 26 tanesi inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olup büyük Türk inşaat şirketleri ve özel Türk yatırımcıları tarafından kontrol edilmektedirler.

Yine Rus Hükümeti'nin 1458 numaralı Kararı uyarınca listedeki işverenler tarafından ilgili işlerin (hizmetlerin) yürütülmesiyle ilişkili olarak istihdam edilen  Türkiye vatandaşı sayısı 31 Aralık 2015 itibariyle yine aynı alanlarda istihdam ettikleri Türkiye vatandaşı sayısını geçemeyecektir.

Rusya Hükümeti'nin 396 numaralı ve 6 Mayıs 2016 tarihli Kararı ile 1458 numaralı Kararında 24 Mayıs 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu doğrultuda söz konusu yasaktan muaf sayılan işverenlere ilişkin iki ayrı liste oluşmuştur:

 • 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 31 Aralık 2015 tarihinden önce imzalanan iş sözleşmesi kapsamında istihdam edilen Türk işçilerin istihdamı bakımından söz konusu yasaktan muaf olan Şirketlerin listesi ilk gruptur. Bu kapsamdaki Şirketler 31 Aralık 2015 tarihli kararnamedeki kotaları aşmaksızın Türk işçi istihdam edebileceklerdir.
 • 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 31 Aralık 2015 tarihinden önce imzalanan iş sözleşmesi kapsamında istihdam edilen Türk işçilerin istihdamı bakımından söz konusu yasaktan muaf olan Şirketlerin listesine eklenen yeni Şirketler gruptur.

Birinci listede 46 tane tane Rus Tüzel Kişisi, 6 Şube ve 2 tane Türk Şirketi'nin İrtibat Ofisi; pek çoğu inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir.( Renaissance, Delta, Enka, Yamata). Değişiklik kapsamında listeye dahil olan bankalar ise şu şekildedir: Ziraat Bankası, Yapı Kredi Moskova, İş Bank, Garanti Bank – Moscow, Prokommertsbank ve Credit Europe Bank.

Türkiye'ye tarifesiz özel uçuşların yasaklanması

Rusya Hükümeti'nin 1296 sayılı kararı, 1 Aralık 2015'ten itibaren geçerli şekilde Türkiye ve Rusya arasındaki tarifesiz özel uçuşları yasaklamıştır.

Rusya Federasyonu Turizm Ajansı (Rostourism), 24 Kasım 2015 tarihli yazısıyla Rus tur operatörlerine ve seyahat acentelerine, üçüncü ülkeler aracılığıyla yapılanlar dahil olmak üzere, Türkiye'ye seyahat içeren turizm hizmeti satılmamasını ve bunlara dair promosyon yapılmamasını  tavsiye etmiştir.

583 numaralı Kararın uygulanması kapsamında, Rostourism 30 Aralık 2015 tarihli ve 569-Pr-15 nuamralı talimatıyla 19 tur operatörünü 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Rusya Federal Tur Operatörleri Birliği'nden çıkararak Rusya'da tur satmalarını yasaklamıştır.

Pegas Toristic, Anex Tour, Coral Travel ve Sunmar Tour bu tur operatörlerindendir.

Orçun Çetinkaya: Yaptırımların özellikle Türkiye menşeli yiyecek ve tarım ürünlerini etkilediğini biliyoruz. Bize yaptırımların yiyecek ve tarım ürünleri açısından kapsamını, alınacak önlemleri ve bu ürünlerin Türkiye'den yaptırımlara rağmen gönderilmesi durumunda izlenecek prosedürünü açıklar mısınız?

Yana Dianova: Rusya Federasyonu Başkanı tarafından imzalanan (RF Başkanı) 560 Numaralı ve 6 Ağustos 2014 tarihli Kararname tahtında, Rusya'da ekonomik yaptırımların uygulandığı ülkelerden belirli tarımsal ürünlerin ithali yasaklanmıştır.

RF Hükümeti'nin 1458 No. ve 7 Ağustos 2014 tarihli Kararı (RF Hükümeti'nin 625 No. Ve 25 Haziran 2015 tarih ve 842 No. Ve 13 Ağustos 2015 tarihli Kararları ile tadil edilmiştir) aşağıda hususları içermektedir:

 1. Tarımsal ürünler, hammadde ve gıdaların menşei olan ülkeler: Arnavutluk, Avustralya, Kanada, İzlanda, Lichtenstein, Karadağ, AB üyesi ülkeler, Norveç Krallığı, Ukrayna4 ve Amerika Birleşik Devletleri;
 2. Yukarıda belirtilen ve Rusya'ya ithal yasağı olan ülkelerden gelen (Gümrük Birliği'nin Dış Ekonomi Faaliyet Mal Sınıflandırmasına istinaden) ve Rusya'ya ithali yasaklanan tarımsal ürün, hammadde ve besinlerin ("yasaklı ürünler") listesi aşağıda verilenleri kapsamaktadır:
 • sığır ve domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş);
 • belirli kümes hayvanlarının et ve tüketilebilen yan ürünleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş);
 • tuzlu, kurutulmuş, füme ve salamura et;
 • balık, kabuklu deniz ürünleri, midye ve diğer suda yaşayan omurgasız canlılar (birkaç istisnayla);
 • peynir ve süzme peynir gibi hazır ürünler de dahil olmak üzere süt ve süt ürünleri (birkaç istisnayla);
 • sebzeler, yenilebilir bitki kökleri ve yumru bitkiler;
 • meyve ve sert kabuklu meyveler;
 • sosis ve diğer et ürünleri, et yan ürünleri veya kan; ve bu ürünlerden elde edilen gıda maddeleri;
 • süt içeren gıda ürünleri ve sebze yağı içeren ürünler;
 • peynir üretim teknolojisi ile üretilmiş ve yüzde 1.5 veya daha fazla süt yağı içeren gıda veya hazır ürünler.

Belirtilen ürünlerin Rusya'ya ithal edilmesi yasağına uyumRusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi (Rusya FGS) tarafından denetlenmektedir.

Rusya FGS'nin 1496 sayı ve 7 Ağustos 2014 tarihli Karar'ı uyarınca, bölgesel gümrük ofis başkanları ve doğrudan Rusya FGS'ye bildirimde bulunan gümrükler özellikle aşağıda belirtilen önlemleri almaktadır:

 1. gerekli olması halinde risk yönetim sistemi içerisinde fiili hakimiyet dahil, Gümrük Birliği5 gümrük bölgesine yerleşik prosedürler uyarınca ithal edilen ürünlerin menşe ülkesinin belirlenmesinin sağlanması;
 2. yasaklı ürünlerin bildirisine ilişkin unsurların saptanması halinde, gümrük işlemleri uyarınca ilgili ürünlerin piyasaya sürülmesinin reddedilmesi ve bunların Gümrük Birliği gümrük bölgesinden gecikmeksizin ihracına ilişkin gerekli önlemlerin alınması.

RF Başkanı tarafından imzalanan 320 No. ve 24 Haziran 2015 tarihli Kararname ile yukarıda belirtilen yaptırımların uygulanma süresi 5 Ağustos 2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ayrıca, RF Başkanı tarafından imzalanan 391 No. Ve 29 Temmuz 2015 tarihli Kararname uyarınca, 6 Ağustos 2015 tarihi itibariyle Rusya'ya ithal edilen yasaklı ürünler imha edilecektir.

Kişisel tüketim amacıyla bireyler tarafından ithal edilen veya gümrük aktarmasının gümrük prosedürlerine tabi tutulan ve üçüncü ülkelere gönderilen ürünler aşağıda belirtilen koşulların sağlanması şartıyla 391 No.lu Kararname'ye tabi değildir:

 • İşbu ürünlere ilişkin veterinerlik ve bitki sağlığı dokümanların gerçek ve ürün ile uyumlu olması;
 • Resmi kontrol makamları, ürünlerin gümrük aktarmasının gümrük prosedürleri koşulları uyarınca gerçekten Rusya sınırları dışına teslim edileceğini dikkate alabilecektir.

RF Hükümeti'nin 1588 No.'lu Karar'ı ile listede yer alan, Arnavutluk, Avustralya, Kanada, İzlanda, Lichtenstein, Karadağ, AB üyesi ülkeler, Norveç Krallığı, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri menşeili ve Rusya Federasyonu sınırları içerisinde ithali yasaklanmış tarımsal ürün, hammadde ve besin ürünlerin imhasına ilişkin Yönetmelik onaylanmıştır (774 No. ve 31 Temmuz 2015 tarihli Karar).

Yönetmelik uyarınca, yasaklı ürünlerin el konması ve imhasına ilişkin karar Rusya FGS veya Veteriner ve Bitki Sağlığı Denetimine İlişkin Federe Hizmet veya Federal Servis Denetimi bünyesinde yer alan Tüketici Hakları ve İnsan Refahı Domaini yetkilileri tarafından, Rusya'da ithal edilecek yasaklı ürünlere dair dış ekonomik işlemlere ilişkin olgunun, işbu işlemleri gerçekleştiren kişi (kişilerin) tespit edilip edilmediğine bakılmaksızın, tespiti üzerine alınacaktır.

Orçun Çetinkaya: Yaptırımların hafifleyeceğine yahut kalkacağına dair herhangi bir belirti var mı?

Yana Dianova:  Türkiye'ye karşı uygulanan özel ekonomik yaptırımlar zaman sınırlaması olmaksızın 281-FZ numaralı ve 30 Aralık 2006 tarihli "Özel Ekonomik Yaptırımlar Yasası" ve Aralık 2010 tarihli 390-FZ "Güvenlik Yasası"nda yer almaktadır.

281-FZ numaralı Federal Kanun'un 5. maddesi uyarınca, Rusya Başkanı özel ekonomik önlemlerin yürürlük süresini belirleme ve bu önlemleri gerekli kılan sebeplerin ortadan kalkması halinde, önlemleri de kaldırma yetkisini haizdir.

Rusya Federasyonu Ekonomik Gelişim Bakanı Alexey Oulukaev6 göre ise Türkiye tarafından siyasi gerilimi tırmandıracak adımlar atılmadığı sürece Rusya ilave yaptırımlar öngörmeyecektir.

Rusya Başkanı'nın 669 numaralı ve 28 Aralık 2015 tarihli kararı doğrultusunda Rusya Hükümeti Türkiye tabiiyetinde bulunan işletmeler ile Türkiye vatandaşları yahut Türkiye tabiiyetindeki işletmeler tarafından kontrol edilen işletmelerden mal tedariki ve iş(hizmet) sağlanması hususunda yapılacak sözleşmeler için taslak kuralları ("Taslak Kurallar") belirlemiştir.

Taslak Kurallar uyarınca, Türkiye tabiiyetinde bulunan işletmeler ile Türkiye vatandaşları yahut Türkiye tabiiyetindeki işletmeler tarafından kontrol edilen işletmeler istisna listesinde yer alabilmek için aşağıdaki kriterlerden birini karşılamalıdır:

 • Yaptırım kapsamında yer alan ürün ve hizmetleri sunmakla birlikte Rus Hükümeti tarafından yaptırımlara istisnalarının gösterildiği listede bulunma
 • Sözleşmenin akdedilmemesi halinde Rusya Federasyonu'nun iç ve dış yükümlülüklerinin ifasının bundan etkilenecek olması ve sözleşme konusu mal, iş veya hizmetin başka şekilde ikame edilemez yahut başka kaynaklardan ikame edilse bile bunun orantısız şekilde daha yüksek masraflara sebep olacak olması; veya
 • Sözleşmenin Rusya Federasyonu'nun güvenlik hususundaki menfaatlerini yahut Rusya Federasyonu'nda önemli sayıda tüketicinin menfaatlerini etkiliyor olması ve sözleşme konusu mal, iş veya hizmetin başka şekilde ikame edilemez yahut başka kaynaklardan ikame edilse bile bunun orantısız şekilde daha yüksek masraflara sebep olacak olması; veya
 • Sözleşmenin akdedilememesinin Rusya Federasyonu veya Rusya'daki bir kurumun ekonomik, teknik, finansal ve inovasyon programlarının uygulanması açısından esaslı zorluklar yaratacak olması.

Listeye alınacak sözleşmelerden işlerin ifası ve hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili olanlar ise Ekonomik Gelişim Bakanlığı altında çalışan Kuruluşlar arası Komite tarafından belirlenecektir.

Taslak Kurallar uyarınca bir sözleşmenin yaptırımlardan muafiyet listesinde yer alabilmesi için, bir Rus kuruluşun, Rusya Federasyonu yürütme organı bileşeninin Ekonomik Gelişim Bakanlığı'na Taslak Kuralların ekinde öngörülen usule uygun olarak ve sözleşmenin akdedilmesinin neden gerekli olduğunu da açıklayarak başvurması gerekmektedir.

Taslak Kurallar şu anda gerekli tüm oturumlardan ve değerlendirmelerden geçmiş durumda ancak Rusya Hükümeti tarafından yürürlüğe giriş tarihi henüz belirlenmedi.

Orçun ÇetinkayaTüm bunlar göz önünde bulundurulunca, Türk şirketlerinin Rusya'daki gelecekleri ile ilgili olarak endişe duyup çıkış yapma ihtimallerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yana Dianova: Türkiye vatandaşları veya Türkiye tabiiyetinde bulunan tüzel kişilerin kontrol ettiği işletmelerden hiçbiri şu ana dek Rusya'dan çıkış yapacağına dair bir açıklamada bulunmadı. Genel eğilimin Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi uyuşmazlıklar çözümlenene dek beklemek ve mümkün olduğu ölçüde yaptırımların öngördüğü kısıtlamalara uymak yönünde olduğu anlaşılıyor.

Özellikle, büyük tur operatörlerinden 1 Ocak 2016 itibariyle Federal Tur Operatörleri Birliği'nden çıkarılan Pegas Toristic, Anex Tour, Coral Travel ve Sunmar Tour isimli tur operatörleri resmi duyurular yaparak Rusya'daki faaliyetlerine iş ortakları ve bağlı ortaklıkları aracılığıyla devam ettiklerini duyurdular7


Orçun Çetinkaya: Orçun Çetinkaya uyuşmazlık çözümü, şirketler hukuku ve iş hukukunun her alanında faaliyet yürütmektedir. Yerel ve yabancı müvekkillere, çoğu zaman yüksek meblağlar veya karmaşık sorumluluk ilişkileri içeren sınır ötesi uyuşmazlıklar ve alacak davalarında destek olmaktadır. Danışmanlık alanları sözleşmelerden doğan talepler, hissedarlar ve ortaklar arasındaki ihtilâflar, ortak girişimler, inşaat, gayrimenkul, acentelik, mesleki sorumluluk ve iş hukuku, idari konular, vergi uyuşmazlıkları, gümrük, uluslararası ticaret ve ticari suçlar dâhil çok geniş bir alanı kapsamaktadır.

Yana Dianova: Yana Dianova 2002 senesinden beri Rusya'da avukatlık yapmaktadır ve GRATA Uluslararası Hukuk Bürosu'na katılmadan önce Nissan Motor Rus Vergi ve Hukuk Departmanı'nda ve uluslararası hukuk bürosu Squiare Sanders'de avukat olarak çalışmıştır.  Yana yerel ve uluslararası müvekkillere şirketler, ticaret, antitröst ve veri koruma hukukunun çok çeşitli alanlarında Rusya'daki mevzuat kapsamında danışmanlık hizmeti vermekte ve bu müvekkillere yatırım projeleri ile birleşme & devralma konularında da destek sağlamaktadır.


1. Rusya Hükümeti'nin 1 Aralık 2015 tarihinde yürürlüğe giren 1296 numaralı kararında yer alan uçuşlara  ilişkin yasak.
2. 1296 No.'lu RF Hükümeti Kararı ile Türk otomotiv taşımacılarına 2016 yılı için belirtilen taşıma için verilecek izin sayıları 2000 ile sınırlandırılmıştır.
3. Not: Federal Kontrol kapsamında olan tali bölgelerdeki Rus Ulusal Savunma ve Devlet Güvenliği için Stratejik Önem Taşıyan Ticari İşletmeler, söz konusu işletmelerde yabancı yatırımcıların veya kişilerin dolaylı veya doğrudan %10'dan veya daha fazla oy hakkına sahip olduğu, veya yabancı yatırımcıların veya kişilerin tek yönetim organını belirleme yetkisine sahip olduğu ve (veya) eşit oranda yetkiye sahip yönetim organındaki üyelerin %10'dan veya daha fazlasını atama hakkına sahip olmalarını, veya yabancı yatırımcıların veya kişilerin söz konusu işletmede yönetim kurulu (yada mütevelli heyeti)  veya sair yönetim organindaki üyelerin %10'unu veya daha fazlasini kesin seçme yetkisini ifade eder.
4. Ukrayna'ya ilişkin olarak söz konusu yaptırımlar 1 Ocak 2016 tarihinden beri uygulanmaktadır.
5. Gümrük Birliği'nin Gümrük Kodu'nun ikinci maddesi uyarınca, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya (Gümrük Birliği üye devletleri) ile bu üye devletlerin nüfuzunda olan ve sınırları dışında kalan yapay adalar, tesisatlar, donatmalar ve diğer tesisler Gümrük Birliği dâhilindeki bölgeler kapsamındadır.
6. http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/32988
7. http://profi.travel/news/21159/details

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions