Turkey: Rusya'nın Türkiye'ye Uyguladığı Yaptırımlar: İş Hayatına Yansımalar

Co-author: Yana Dianova (GRATA Uluslararası Hukuk Bürosu)


Orçun Çetinkaya, (Ortak Avukat, Moroğlu Arseven) ve Yana Dianova (GRATA Uluslararası Hukuk Bürosu, Moskova) Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları detaylandırarak bunların iş hayatına yansımalarını değerlendirdi.


Orçun Çetinkaya: 24 Kasım 2015 tarihinde Rusya'nın Su-24 tipi jetinin Türk F-16 uçakları tarafından vurularak Suriye kuzey sınırındaki Bayırbucak bölgesine düşürülmesi üzerine Rusya, Türkiye'ye karşı bir dizi ekonomik önlem ve yaptırım uygulamaya başladı. Bu yaptırımlar tam olarak neyi kapsamaktadır?

Yana Dianova: Yaptırımlar, Suriye ile Türkiye sınırı yakınlarında gerçekleşen ve Rusya Federasyonu Hükümet Kararlarında detaylarıyla anlatılan olayları takiben, Rusya Federasyonu Başkanı tarafından 28 Kasım 2015 tarihinde imzalanan 53 numaralı Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti'ne  karşı öngörülen bazı özel ekonomik ve idari önlemlerden oluşmaktadır.

İmza tarihinde yürürlüğe giren Kararname ile getirilen yasak ve kısıtlamalardan bazıları şöyledir;

 1. Türkiye menşeili ürünlerden Rusya Federasyonu Hükümeti (Rusya Hükümeti) tarafından onaylanan listede bulunanların Rusya'ya ithal edilmesiyle ilgili yasak;
 2. Türkiye'nin yargı yetkisi sınırları içerisinde kalan yahut Türkiye vatandaşları tarafından kontrol edilen kuruluşlar ile tüzel kişilerden Rusya Hükümeti tarafından onaylanan listede bulunan işlerle ilgilenenler ile ilgili yasak;
 3. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulamayla, Rusya'da yer alan işlerin (hizmetlerin) işveren ve müşterileri, işbu işlerin (hizmetlerin) işveren ve müşterileri ile 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla bir istihdam ve (veya) kamusal-yasal ilişkisi bulunmayan Türk vatandaşları ile istihdam ilişkisine girmeyecek, onlar ile çalışma performansı ve hizmet temini hususunda iştigal edemeyecektir ;
 4. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Rusya ile Türkiye arasındaki 12 Mayıs 2010 tarihli iki ülke vatandaşlarının karşılıklı vizesiz seyahatini mümkün kılan Sözleşme'nin , istisnai haller hariç tutularak, askıya alınması , ve

Bununla ilişkili olarak aşağıda belirtilen bazı diğer yaptırımlar;

 • Rusya ile Türkiye arasında tarifesiz özel uçuşların yasaklanması;
 • Güvenlik amaçlı olarak Rusya sınırları içerisinde Türk taşımacılar üzerindeki kontrolün güçlendirilmesi;
 • Azak Denizi- Karadeniz havzasında Rus liman ve karasularında yasadışı kalış ve deniz taşıtlarının geçişini önlemek üzere kontrolün güçlendirilmesi.

583 numaralı Kararname ile tur operatörlerine ve seyahat acentelerine Rus vatandaşlarına Türkiye turları satmaktan kaçınma talimatı verilmiştir.

Orçun Çetinkaya: Yaptırımlar Türk medyasında çok geniş olarak işlendi ve Rusya ile Türkiye arasında ticaretin sonuna gelinmesi olarak yorumlandı. Bu yaptırımlardan tam olarak kimler etkilenmektedir?

Yana Dianova: 583 numaralı Kararname ile getirilen yasak ve kısıtlamalar ve Rusya Hükümeti tarafından bunların icrasına ilişkin alınan kararlar aşağıda sayılanları etkilemektedir:

 1. Rusya'ya ithali yasaklanmış malların toptan tedarikçi ve alıcıları (ithalatçıları);
 2. Türkiye'nin yargı alanında Türk vatandaşları veya Türk kuruluşlar tarafından kontrol edilen tüzel kişiler, işbu kuruluşların Rusya'da yer alan, Rusya sınırları içerisinde yasaklama tahtında işleri/hizmetleri icra eden/sağlayan şube ve temsilcilik ofisleri dahil, Türkiye'nin yargı alanında yer alan (diğer bir deyişle, Türk kanunları tahtında kurulan ve var olan) kuruluşları;
 3. Rusya Hükümetinin 1 Ocak 2016'dan itibaren Türk vatandaşları üzerinde geçerli kararından özel olarak muaf tutulanlar hariç olmak üzere, tabiiyetlerine bakılmaksızın Rusya'daki işlerin(hizmetlerin) müşterileri ve işverenleri;
 4. Seyahat acenteleri, tur operatörleri ve Rusya ile Türkiye arasında tarifeli olmayan özel uçuşlar düzenlemekle ve Rusya vatandaşlarının tur ve gezi amaçlı Türkiye'ye seyahat etmelerinin düzenlenmesiyle iştigal eden diğer kuruluşlar ile bireysel girişimcileri;
 5. Türkiye ve Rusya arasında tarifeli olmayan özel uçuşlar düzenleyen havayolu şirketlerini1;
 6. Türkiye ve Rusya arasında çift taraflı taşıma temin eden otomotiv taşıyıcıları2;
 7. Aşağıda sayılanlar hariç, Rusya'ya iş veya diğer amaçlarla, varış tarihinden itibaren en fazla 30 güne kadar seyahatte bulunacak Türk vatandaşları:
 • Rusya'da geçici oturma izni veya oturma izni bulunanlar;
 • Kendi ve ailelerinin geçerli resmi ve özel pasaportlarının bulunması şartı ile Türkiye'ye ilişkin diplomatik veya konsoloslukla ilgili amaçlarla Rusya'da görevlendirilmiş kişiler.

Türk vatandaşlarının hakimiyetinde olan kuruluşlara ilişkin kriterler Rus Ulusal Savunma ve Devlet Güvenliği için Stratejik Önem Taşıyan Ticari İşletmelerde Yer Alan Yabancı Yatırımlara İlişkin Usullere dair Federe Kanun N57-FZ ile belirlenmektedir. Bir ticari işletme üzerindeki hâkimiyet, o ticari işletme tarafından alınacak kararları doğrudan veya üçüncü kişiler aracılığıyla, aşağıda belirtilen şekillerde, belirlemek anlamına gelmektedir:

 • ticari işletmenin oy imtiyazlı hisse senetlerini kontrolünde bulundurarak, veya
 • hissedarlar genel kurul toplantısına katılarak, veya
 • yönetim kurulu veya ticari işletmenin diğer yönetim birimine katılarak, veya
 • ticari işletme ile yöneticisinin görevinin icrasına ilişkin bir sözleşme (yönetici organizasyon) veya benzer bir sözleşme akdederek3

Orçun Çetinkaya: Yaptırımlar kapsamında alınan önlemleri, Türk işadamlarından Rusya'nın yaptırımları ve bu yaptırımların sonuçları ile ilgili endişe duyanlara açıklayabilmemiz adına detaylandırabilir misiniz?

Yana Dianova

Belirli ürünlerin Türkiye'den ithal edilmesi yasağı

Rusya Hükümeti'nin 1 Aralık 2015'te yürürlüğe giren 1296 numaralı Kararı ile onaylanan listede bulunan Türkiye menşeili tarımsal ürünler, hammaddeler ve gıda ürünlerinin Rusya'ya ithal edilmesi yasaklanmıştır.

Liste, özellikle, bazı sebze, meyve ve taneli ufak meyveleri, kümes hayvanlarının eti ve yan ürünlerini, tuzu ve sakızı kapsamaktadır.

Listedeki ürünler üzerindeki yasaklar Avrasya Ekonomik Topluluğu düzenlemelerinin izin verdiği ölçüde kişisel kullanım için ithal edilen ürünleri kapsamamaktadır.

Bazı işlerin (hizmetlerin) görülmesi yasağı

Rusya Hükümeti'nin 29 Aralık 2015 tarihli ve 1457 sayılı kararı ile 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren listede yer alan belirli işlerin (hizmetlerin) Rusya Federasyonu toprakları içerisinde Türkiye'nin yargı yetkisine tabii şirketlerce yahut Türkiye vatandaşları tarafından kontrol edilen kuruluşlarca yürütülmesi yasaklanmıştır.

Bu listede yer alan hizmetler;

 • Kamu ve özel inşaat işleri,
 • Mimarlık, mühendislik, tasarım, teknik test, araştırma ve analiz işleri;
 • Seyahat acenteleri ile turizm alanında hizmet veren diğer kuruluşların işleri;
 • otel ve diğer geçici konaklama alanlarının işletilmesi;
 • devlet ve belediyeler için gerçekleştirilen iş ve hizmetlerin ifası; ve
 • ağaç işçiliğidir.

Yasak listedeki işlerle (hizmetlerle) ilgili olarak getirilen yasak 1457 numaralı Karar'ın yürürlük tarihinden önce imzalanan sözleşmeler bakımından geçerli olmayacaktır ve bu sözleşmeler sözleşmede belirtilen yürürlük tarihleri boyunca geçerli olacaktır.

Türkiye vatandaşlarının istihdam edilmesi yasağı

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulamayla, Rusya'da yer alan işlerin (hizmetlerin) işveren ve müşterileri, işbu işlerin (hizmetlerin) işveren ve müşterileri ile 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla bir istihdam ve (veya) kamusal-yasal ilişkisi bulunmayan Türk vatandaşları ile istihdam ilişkisine girmeyecek, onlar ile çalışma performansı ve hizmet temini hususunda iştigal edemeyecektir.

Bu yasak Rusya Hükümeti'nin 1458 numaralı ve 29 Aralık 2015 tarihli Kararı ile onaylanan listede bulunan Rusya tüzel kişilerine ve Rusya tüzelkişisi olmayan kurumların Rusya şubelerine ve irtibat bürolarına uygulanmayacaktır.

Listede 46 Rus tüzel kişisi ile 6 adet Türk şirketinin şubesi ile 2 adet Türk şirketinin irtibat bürosu bulunmaktadır. Bunlardan Enka, IC Ictas, Renaissance Construction, Ant Yapı, Yamata, Monart gibi 26 tanesi inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olup büyük Türk inşaat şirketleri ve özel Türk yatırımcıları tarafından kontrol edilmektedirler.

Yine Rus Hükümeti'nin 1458 numaralı Kararı uyarınca listedeki işverenler tarafından ilgili işlerin (hizmetlerin) yürütülmesiyle ilişkili olarak istihdam edilen  Türkiye vatandaşı sayısı 31 Aralık 2015 itibariyle yine aynı alanlarda istihdam ettikleri Türkiye vatandaşı sayısını geçemeyecektir.

Rusya Hükümeti'nin 396 numaralı ve 6 Mayıs 2016 tarihli Kararı ile 1458 numaralı Kararında 24 Mayıs 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu doğrultuda söz konusu yasaktan muaf sayılan işverenlere ilişkin iki ayrı liste oluşmuştur:

 • 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 31 Aralık 2015 tarihinden önce imzalanan iş sözleşmesi kapsamında istihdam edilen Türk işçilerin istihdamı bakımından söz konusu yasaktan muaf olan Şirketlerin listesi ilk gruptur. Bu kapsamdaki Şirketler 31 Aralık 2015 tarihli kararnamedeki kotaları aşmaksızın Türk işçi istihdam edebileceklerdir.
 • 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 31 Aralık 2015 tarihinden önce imzalanan iş sözleşmesi kapsamında istihdam edilen Türk işçilerin istihdamı bakımından söz konusu yasaktan muaf olan Şirketlerin listesine eklenen yeni Şirketler gruptur.

Birinci listede 46 tane tane Rus Tüzel Kişisi, 6 Şube ve 2 tane Türk Şirketi'nin İrtibat Ofisi; pek çoğu inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir.( Renaissance, Delta, Enka, Yamata). Değişiklik kapsamında listeye dahil olan bankalar ise şu şekildedir: Ziraat Bankası, Yapı Kredi Moskova, İş Bank, Garanti Bank – Moscow, Prokommertsbank ve Credit Europe Bank.

Türkiye'ye tarifesiz özel uçuşların yasaklanması

Rusya Hükümeti'nin 1296 sayılı kararı, 1 Aralık 2015'ten itibaren geçerli şekilde Türkiye ve Rusya arasındaki tarifesiz özel uçuşları yasaklamıştır.

Rusya Federasyonu Turizm Ajansı (Rostourism), 24 Kasım 2015 tarihli yazısıyla Rus tur operatörlerine ve seyahat acentelerine, üçüncü ülkeler aracılığıyla yapılanlar dahil olmak üzere, Türkiye'ye seyahat içeren turizm hizmeti satılmamasını ve bunlara dair promosyon yapılmamasını  tavsiye etmiştir.

583 numaralı Kararın uygulanması kapsamında, Rostourism 30 Aralık 2015 tarihli ve 569-Pr-15 nuamralı talimatıyla 19 tur operatörünü 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Rusya Federal Tur Operatörleri Birliği'nden çıkararak Rusya'da tur satmalarını yasaklamıştır.

Pegas Toristic, Anex Tour, Coral Travel ve Sunmar Tour bu tur operatörlerindendir.

Orçun Çetinkaya: Yaptırımların özellikle Türkiye menşeli yiyecek ve tarım ürünlerini etkilediğini biliyoruz. Bize yaptırımların yiyecek ve tarım ürünleri açısından kapsamını, alınacak önlemleri ve bu ürünlerin Türkiye'den yaptırımlara rağmen gönderilmesi durumunda izlenecek prosedürünü açıklar mısınız?

Yana Dianova: Rusya Federasyonu Başkanı tarafından imzalanan (RF Başkanı) 560 Numaralı ve 6 Ağustos 2014 tarihli Kararname tahtında, Rusya'da ekonomik yaptırımların uygulandığı ülkelerden belirli tarımsal ürünlerin ithali yasaklanmıştır.

RF Hükümeti'nin 1458 No. ve 7 Ağustos 2014 tarihli Kararı (RF Hükümeti'nin 625 No. Ve 25 Haziran 2015 tarih ve 842 No. Ve 13 Ağustos 2015 tarihli Kararları ile tadil edilmiştir) aşağıda hususları içermektedir:

 1. Tarımsal ürünler, hammadde ve gıdaların menşei olan ülkeler: Arnavutluk, Avustralya, Kanada, İzlanda, Lichtenstein, Karadağ, AB üyesi ülkeler, Norveç Krallığı, Ukrayna4 ve Amerika Birleşik Devletleri;
 2. Yukarıda belirtilen ve Rusya'ya ithal yasağı olan ülkelerden gelen (Gümrük Birliği'nin Dış Ekonomi Faaliyet Mal Sınıflandırmasına istinaden) ve Rusya'ya ithali yasaklanan tarımsal ürün, hammadde ve besinlerin ("yasaklı ürünler") listesi aşağıda verilenleri kapsamaktadır:
 • sığır ve domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş);
 • belirli kümes hayvanlarının et ve tüketilebilen yan ürünleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş);
 • tuzlu, kurutulmuş, füme ve salamura et;
 • balık, kabuklu deniz ürünleri, midye ve diğer suda yaşayan omurgasız canlılar (birkaç istisnayla);
 • peynir ve süzme peynir gibi hazır ürünler de dahil olmak üzere süt ve süt ürünleri (birkaç istisnayla);
 • sebzeler, yenilebilir bitki kökleri ve yumru bitkiler;
 • meyve ve sert kabuklu meyveler;
 • sosis ve diğer et ürünleri, et yan ürünleri veya kan; ve bu ürünlerden elde edilen gıda maddeleri;
 • süt içeren gıda ürünleri ve sebze yağı içeren ürünler;
 • peynir üretim teknolojisi ile üretilmiş ve yüzde 1.5 veya daha fazla süt yağı içeren gıda veya hazır ürünler.

Belirtilen ürünlerin Rusya'ya ithal edilmesi yasağına uyumRusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi (Rusya FGS) tarafından denetlenmektedir.

Rusya FGS'nin 1496 sayı ve 7 Ağustos 2014 tarihli Karar'ı uyarınca, bölgesel gümrük ofis başkanları ve doğrudan Rusya FGS'ye bildirimde bulunan gümrükler özellikle aşağıda belirtilen önlemleri almaktadır:

 1. gerekli olması halinde risk yönetim sistemi içerisinde fiili hakimiyet dahil, Gümrük Birliği5 gümrük bölgesine yerleşik prosedürler uyarınca ithal edilen ürünlerin menşe ülkesinin belirlenmesinin sağlanması;
 2. yasaklı ürünlerin bildirisine ilişkin unsurların saptanması halinde, gümrük işlemleri uyarınca ilgili ürünlerin piyasaya sürülmesinin reddedilmesi ve bunların Gümrük Birliği gümrük bölgesinden gecikmeksizin ihracına ilişkin gerekli önlemlerin alınması.

RF Başkanı tarafından imzalanan 320 No. ve 24 Haziran 2015 tarihli Kararname ile yukarıda belirtilen yaptırımların uygulanma süresi 5 Ağustos 2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ayrıca, RF Başkanı tarafından imzalanan 391 No. Ve 29 Temmuz 2015 tarihli Kararname uyarınca, 6 Ağustos 2015 tarihi itibariyle Rusya'ya ithal edilen yasaklı ürünler imha edilecektir.

Kişisel tüketim amacıyla bireyler tarafından ithal edilen veya gümrük aktarmasının gümrük prosedürlerine tabi tutulan ve üçüncü ülkelere gönderilen ürünler aşağıda belirtilen koşulların sağlanması şartıyla 391 No.lu Kararname'ye tabi değildir:

 • İşbu ürünlere ilişkin veterinerlik ve bitki sağlığı dokümanların gerçek ve ürün ile uyumlu olması;
 • Resmi kontrol makamları, ürünlerin gümrük aktarmasının gümrük prosedürleri koşulları uyarınca gerçekten Rusya sınırları dışına teslim edileceğini dikkate alabilecektir.

RF Hükümeti'nin 1588 No.'lu Karar'ı ile listede yer alan, Arnavutluk, Avustralya, Kanada, İzlanda, Lichtenstein, Karadağ, AB üyesi ülkeler, Norveç Krallığı, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri menşeili ve Rusya Federasyonu sınırları içerisinde ithali yasaklanmış tarımsal ürün, hammadde ve besin ürünlerin imhasına ilişkin Yönetmelik onaylanmıştır (774 No. ve 31 Temmuz 2015 tarihli Karar).

Yönetmelik uyarınca, yasaklı ürünlerin el konması ve imhasına ilişkin karar Rusya FGS veya Veteriner ve Bitki Sağlığı Denetimine İlişkin Federe Hizmet veya Federal Servis Denetimi bünyesinde yer alan Tüketici Hakları ve İnsan Refahı Domaini yetkilileri tarafından, Rusya'da ithal edilecek yasaklı ürünlere dair dış ekonomik işlemlere ilişkin olgunun, işbu işlemleri gerçekleştiren kişi (kişilerin) tespit edilip edilmediğine bakılmaksızın, tespiti üzerine alınacaktır.

Orçun Çetinkaya: Yaptırımların hafifleyeceğine yahut kalkacağına dair herhangi bir belirti var mı?

Yana Dianova:  Türkiye'ye karşı uygulanan özel ekonomik yaptırımlar zaman sınırlaması olmaksızın 281-FZ numaralı ve 30 Aralık 2006 tarihli "Özel Ekonomik Yaptırımlar Yasası" ve Aralık 2010 tarihli 390-FZ "Güvenlik Yasası"nda yer almaktadır.

281-FZ numaralı Federal Kanun'un 5. maddesi uyarınca, Rusya Başkanı özel ekonomik önlemlerin yürürlük süresini belirleme ve bu önlemleri gerekli kılan sebeplerin ortadan kalkması halinde, önlemleri de kaldırma yetkisini haizdir.

Rusya Federasyonu Ekonomik Gelişim Bakanı Alexey Oulukaev6 göre ise Türkiye tarafından siyasi gerilimi tırmandıracak adımlar atılmadığı sürece Rusya ilave yaptırımlar öngörmeyecektir.

Rusya Başkanı'nın 669 numaralı ve 28 Aralık 2015 tarihli kararı doğrultusunda Rusya Hükümeti Türkiye tabiiyetinde bulunan işletmeler ile Türkiye vatandaşları yahut Türkiye tabiiyetindeki işletmeler tarafından kontrol edilen işletmelerden mal tedariki ve iş(hizmet) sağlanması hususunda yapılacak sözleşmeler için taslak kuralları ("Taslak Kurallar") belirlemiştir.

Taslak Kurallar uyarınca, Türkiye tabiiyetinde bulunan işletmeler ile Türkiye vatandaşları yahut Türkiye tabiiyetindeki işletmeler tarafından kontrol edilen işletmeler istisna listesinde yer alabilmek için aşağıdaki kriterlerden birini karşılamalıdır:

 • Yaptırım kapsamında yer alan ürün ve hizmetleri sunmakla birlikte Rus Hükümeti tarafından yaptırımlara istisnalarının gösterildiği listede bulunma
 • Sözleşmenin akdedilmemesi halinde Rusya Federasyonu'nun iç ve dış yükümlülüklerinin ifasının bundan etkilenecek olması ve sözleşme konusu mal, iş veya hizmetin başka şekilde ikame edilemez yahut başka kaynaklardan ikame edilse bile bunun orantısız şekilde daha yüksek masraflara sebep olacak olması; veya
 • Sözleşmenin Rusya Federasyonu'nun güvenlik hususundaki menfaatlerini yahut Rusya Federasyonu'nda önemli sayıda tüketicinin menfaatlerini etkiliyor olması ve sözleşme konusu mal, iş veya hizmetin başka şekilde ikame edilemez yahut başka kaynaklardan ikame edilse bile bunun orantısız şekilde daha yüksek masraflara sebep olacak olması; veya
 • Sözleşmenin akdedilememesinin Rusya Federasyonu veya Rusya'daki bir kurumun ekonomik, teknik, finansal ve inovasyon programlarının uygulanması açısından esaslı zorluklar yaratacak olması.

Listeye alınacak sözleşmelerden işlerin ifası ve hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili olanlar ise Ekonomik Gelişim Bakanlığı altında çalışan Kuruluşlar arası Komite tarafından belirlenecektir.

Taslak Kurallar uyarınca bir sözleşmenin yaptırımlardan muafiyet listesinde yer alabilmesi için, bir Rus kuruluşun, Rusya Federasyonu yürütme organı bileşeninin Ekonomik Gelişim Bakanlığı'na Taslak Kuralların ekinde öngörülen usule uygun olarak ve sözleşmenin akdedilmesinin neden gerekli olduğunu da açıklayarak başvurması gerekmektedir.

Taslak Kurallar şu anda gerekli tüm oturumlardan ve değerlendirmelerden geçmiş durumda ancak Rusya Hükümeti tarafından yürürlüğe giriş tarihi henüz belirlenmedi.

Orçun ÇetinkayaTüm bunlar göz önünde bulundurulunca, Türk şirketlerinin Rusya'daki gelecekleri ile ilgili olarak endişe duyup çıkış yapma ihtimallerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yana Dianova: Türkiye vatandaşları veya Türkiye tabiiyetinde bulunan tüzel kişilerin kontrol ettiği işletmelerden hiçbiri şu ana dek Rusya'dan çıkış yapacağına dair bir açıklamada bulunmadı. Genel eğilimin Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi uyuşmazlıklar çözümlenene dek beklemek ve mümkün olduğu ölçüde yaptırımların öngördüğü kısıtlamalara uymak yönünde olduğu anlaşılıyor.

Özellikle, büyük tur operatörlerinden 1 Ocak 2016 itibariyle Federal Tur Operatörleri Birliği'nden çıkarılan Pegas Toristic, Anex Tour, Coral Travel ve Sunmar Tour isimli tur operatörleri resmi duyurular yaparak Rusya'daki faaliyetlerine iş ortakları ve bağlı ortaklıkları aracılığıyla devam ettiklerini duyurdular7


Orçun Çetinkaya: Orçun Çetinkaya uyuşmazlık çözümü, şirketler hukuku ve iş hukukunun her alanında faaliyet yürütmektedir. Yerel ve yabancı müvekkillere, çoğu zaman yüksek meblağlar veya karmaşık sorumluluk ilişkileri içeren sınır ötesi uyuşmazlıklar ve alacak davalarında destek olmaktadır. Danışmanlık alanları sözleşmelerden doğan talepler, hissedarlar ve ortaklar arasındaki ihtilâflar, ortak girişimler, inşaat, gayrimenkul, acentelik, mesleki sorumluluk ve iş hukuku, idari konular, vergi uyuşmazlıkları, gümrük, uluslararası ticaret ve ticari suçlar dâhil çok geniş bir alanı kapsamaktadır.

Yana Dianova: Yana Dianova 2002 senesinden beri Rusya'da avukatlık yapmaktadır ve GRATA Uluslararası Hukuk Bürosu'na katılmadan önce Nissan Motor Rus Vergi ve Hukuk Departmanı'nda ve uluslararası hukuk bürosu Squiare Sanders'de avukat olarak çalışmıştır.  Yana yerel ve uluslararası müvekkillere şirketler, ticaret, antitröst ve veri koruma hukukunun çok çeşitli alanlarında Rusya'daki mevzuat kapsamında danışmanlık hizmeti vermekte ve bu müvekkillere yatırım projeleri ile birleşme & devralma konularında da destek sağlamaktadır.


1. Rusya Hükümeti'nin 1 Aralık 2015 tarihinde yürürlüğe giren 1296 numaralı kararında yer alan uçuşlara  ilişkin yasak.
2. 1296 No.'lu RF Hükümeti Kararı ile Türk otomotiv taşımacılarına 2016 yılı için belirtilen taşıma için verilecek izin sayıları 2000 ile sınırlandırılmıştır.
3. Not: Federal Kontrol kapsamında olan tali bölgelerdeki Rus Ulusal Savunma ve Devlet Güvenliği için Stratejik Önem Taşıyan Ticari İşletmeler, söz konusu işletmelerde yabancı yatırımcıların veya kişilerin dolaylı veya doğrudan %10'dan veya daha fazla oy hakkına sahip olduğu, veya yabancı yatırımcıların veya kişilerin tek yönetim organını belirleme yetkisine sahip olduğu ve (veya) eşit oranda yetkiye sahip yönetim organındaki üyelerin %10'dan veya daha fazlasını atama hakkına sahip olmalarını, veya yabancı yatırımcıların veya kişilerin söz konusu işletmede yönetim kurulu (yada mütevelli heyeti)  veya sair yönetim organindaki üyelerin %10'unu veya daha fazlasini kesin seçme yetkisini ifade eder.
4. Ukrayna'ya ilişkin olarak söz konusu yaptırımlar 1 Ocak 2016 tarihinden beri uygulanmaktadır.
5. Gümrük Birliği'nin Gümrük Kodu'nun ikinci maddesi uyarınca, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya (Gümrük Birliği üye devletleri) ile bu üye devletlerin nüfuzunda olan ve sınırları dışında kalan yapay adalar, tesisatlar, donatmalar ve diğer tesisler Gümrük Birliği dâhilindeki bölgeler kapsamındadır.
6. http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/32988
7. http://profi.travel/news/21159/details

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions