Gazeteci Alain Vicky'nin dediği gibi, "Türkiye'nin hareketli bölgesel ve küresel politikasını anlamak için, ticaret sektörünün hareketliliğini gözlemlemek gerekecektir"1. Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında çoktandır devam eden ekonomik ve siyasi bağlar, Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun, Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünde hissedilen varlığı, bu iki ekonomik güç arasında ortak bir tarih ve kültür oluşmasına yol açmış ve bu ortak geçmiş, Türkiye Cumhuriyeti ile Afrika kıtası arasındaki ticari ilişkileri de güçlendirmiştir. Ancak, bu iki piyasa oyuncusu arasındaki ticari bağların her zaman bugün olduğu kadar güçlü olmadığını belirtmek gerekir.

I.Türk Dış Politikası: Türkiye ile Afrika Ülkeleri Arasındaki Ticari İlişkilerin Öncüsü

Afrika kıtası, yakın zamana kadar, Türk dış politikasının ana odak noktalarından biri olarak öngörülmemekteydi. Ancak, bu bakış açısı Afrika ülkelerinin ekonomik ve politik gelişimleriyle birlikte zaman içinde kademeli olarak değişmiştir. 1998 yılında Türkiye'nin dış politikası, "Afrika Açılımı Politikası" olarak bilinen yeni bir çerçeve politika ile yeni bir boyut kazanmış ve bu politika Türkiye'nin Afrika ile ticari ilişkilerini derinleştirecek bir sürecin başlangıcı olmuştur. Bu politika doğrultusunda, Dışm Ticaret Müsteşarlığı tarafından Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için bir strateji hazırlanmış, bunu takiben ise, 2005 yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından "Afrika Yılı" ilan edilmiştir. Bu politik girişimleri takiben, Türkiye-Afrika ilişkileri, Afrika Birliği'nin onuncu zirvesi esnasında "2008 Türkiye-Afrika Ortaklığına İlişkin İstanbul Bildirgesi" ("Bildirge") ile önemli bir ivme kazanmıştır2. Bildirge'nin ana amacı taraflar arasındaki ekonomik iş birliği ve dayanışmayı teşvik etmek ve taraflar arasındaki ticaret ve yatırım hacmini ulaştırma, altyapı, enerji ve inşaat sektörlerindeki potansiyel fırsatlara odaklanarak, artırmaktı. Böyle bir ekonomik ortaklık, Türk ve Afrikalı girişimcileri, bu iki ekonomik güç tarafından açılan yolu takip etmeye teşvik etmiştir.

To view the full article please click here.

Footnotes

1 A. Vicky, "Turkey Moves into Africa" (2011) Le Monde Diplomatique.

2 Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden elde edilen veriler

© Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law 2017

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.