Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı'na Sunuldu

Tasarıyla, Nüfus Hizmetleri Kanununda bulunan tanımlar güncellenmiştir. Tanımlar kısmına, "Veri Paylaşımı Kurulu" ve "yetkili idare" tanımları eklenmiştir.

Tasarının öngördüğü düzenlemeye göre elektronik ortamda tutulan aile kütüklerinde kişiye ait tek bir kayıt tutulacak, kişi ve olay kayıtları Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile ilişkilendirilecek. Bu konuda İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.

Aile kütüklerinde yer alacak bilgilere velayete ve vesayete ilişkin bilgiler ilave edilecek. Velayet ve vesayeti gerektiren hallere ilişkin bilgiler sadece elektronik ortamda tutulacak.

İkamet izni verilen yabancılar, İçişleri Bakanlığınca kimlik numarası verilerek yabancılar kütüğüne kaydedilecek. Türkiye'de bulunan yabancılara ikamet izni şartı aranmaksızın kimlik numarası vermeye Bakanlık yetkili olacak, ancak diplomatik misyon mensupları bu hükmün dışında olacak.

Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun doğum bildirimleri artık, nüfus müdürlükleri ve dış temsilciliklerin yanı sıra doğumu gerçekleştiren sağlık kuruluşlarına da yapılabilecek.

Doğum bildirimi; veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından yapılacak.

Çocuğa konulan ad, üç adı geçmemek üzere ve kısaltma yapılmadan yazılacak.

Tasarıya göre, il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına ekleniyor.

Tanınan veya babalığa hüküm kararı ile soybağı kurulan çocuklar, babalarının hanesine baba adı ve soyadı ile nakledilecek.

Düzenlemeyle, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Buna göre, sonradan Türk vatandaşlığının kazanılmasında uygulanacak temel ilke ve esaslar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığınca belirlenecek.

Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunan bir yabancı başvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam 9 ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilecek.

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması şartları arasına, genel ahlak bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartı da getirildi.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.