Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin 18.12.2014 tarihli 2013/26869 E. ve 2014/36042 K. sayılı kararında; "Davacının fazla çalışma yaptığı şahit beyanlarıyla ispatlanmasına rağmen takdiri indirim yapılmamıştır. Fazla çalışmanın yazılı delille ispat edilmemesi durumunda takdiri indirim yapılması gerekliliği Yargıtay'ın yerleşik uygulamasıdır. Karar bu sebeple bozulmalıdır.

Davalı şirket alt işverendir ancak son alt işveren değildir. Davacı çalışmasına kesintisiz devam etmiş ve değişen alt işverenler nezdinde çalışmıştır.

Kullandırılmayan izinler iş sözleşmesinin sona ermesiyle yıllık izin ücretine dönüşmekte olup, davacının yıllık izin ücretine hak kazandığı tarihte son alt işveren davalı şirket değildir. Değişen alt işverenler arasındaki ilişki de işyeri devri olduğuna göre davalı şirket yıllık izin ücretinden sorumlu tutulamaz." şeklinde karar vermiştir.

Originally published in Gürpınar Law Bulletin January - February 2015

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.