Bu Yönetmelik iş güvenliği uzmanlarının çalışma esaslarını, yetkilendirilmelerini, eğitim ve çalışma sürelerini belirleyen 29/12/2012 tarihli İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'te değişiklikler getiriyor. Bu Yönetmelik 2013 yılında da iki kez değiştirilmişti. Yönetmeliğin 3,4,7,8,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,28,29, 30,33,34,35. maddelerinde değişiklikler yapılmış, aynı Yönetmeliğin; 5, 6, 13, 26, ve 27 inci maddeleri, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri, 32 nci maddesinin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları ile geçici birinci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Bazı geçici maddeler eklenmiştir. Spesifik hükümler olması sebebiyle bu bültenimizde ayrıntılı olarak değişikliklere yer vermiyoruz ancak işverenlerin, iş güvenliği uzmanı görevlendirrnesi yapabilmesi sebebiyle Yönetmeliğin değişikliklerin işlendiği son halinin incelenmesi ve gerekli uyarlamaların yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Originally published in Gürpınar Law Bulletin March - April 2015

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.