Mazars Denge Gaziantep Vergi Ortağımız Mehmet Kalkınoğlu'nun Boss Degisi okuyucuları için kaleme almış olduğu "Kriz ve Zor Anlar Yönetimi" başlıklı yazısına aşağıda yer alan dosyadan ulaşabilirsiniz.

Dünya ekonomisi, bölgesel ekonomiler, ülkesel ve yerel ekonomiler Kar veya daha geniş bir kavram olarak değer yaratmakta zorlanmaktadır. Bu zorluğu patronlar direkt kendi firmalarında iliğine kadar hissettikleri ve yaşadıkları gibi, dünya ve bölgesel gelişmelere baktıklarında bunu görmekteler ve somut kanıtlarına tanıklık etmekteler.

Bu zorluklar, patronların kurumsal standartlarını yükseltmelerini, kontrol ve denetim kalitelerini artırmaları gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Firma doğrudan finansal ve ekonomik krizle ve zorluklarla karşı karşıya kaldığında firmanın hayatta kalma mücadelesi başlayacaktır, bu süreçte standartlar, kurallar, kontroller ve denetim firma ve patron için anlamını yitirecektir ve sürekli yönetim standartlarında, kontrollerde ve denetimlerde kalite düşüklükleri kendini gösterecektir. Yönetimde ve işlerde sıkıntılar birbirini takip edebilecektir.

Bu süreç, patron, üst yönetim ve personel için İŞ YAPMA-DEĞER YARATMA noktasında bıkkınlık ve yorgunluk artışına sebep olacaktır. Bu süreçte yeni uygulamalar yapılırken çok hassas ve ince hesap yapılması gerekmektedir.

Patronun, firmanın çalışanlarıyla birlikte hayatta kalabilmesi ve gelecekte daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için krizle-zorluklarla bir anda karşı karşıya kalıp mücadeleye girişmesi yerine öngörüleri, senaryoları üreterek ,tedbirler alınarak krizlerin ve zorlukların adım adım üstesinden gelinmesi patron için daha az maliyetli ve hasarlı olacaktır. Bu bağlamda izlenecek yol, firma içerisinde harcama ve masraf yerlerinin tespit edilmesi ve azaltılması ve bazı masraf yerlerinin musluğu keser gibi kesilmesi gerekmektedir. Gelir tarafında, gelir artırma-gelir kalitesini artırma ve karlı işlere odaklanmak gerekmektedir. Bu yolda yürürken, yapılan keskin uygulamalar her hâlükârda bulunulan piyasayı, firmaya borç vereni(bankayıpatronu- özel sektörü, ortakları) ve devleti tatmin etmesi gerekmektedir.

Bu şartlar altında, patron olarak, aile olarak, ortak olarak, üst yönetim olarak ve personel olarak bu iyileştirme ve kurtarma uygulamalarından iyi bir sonuç alındığının, yaratılan değerlerin ve elde edilen avantajların görülecek, hissedilecek ve fark edilecek bir şekilde ortaya konulmasında fayda olacaktır. Çünkü, firmada alınan bu önlemlerin, tedbirlerin, yönetim eksikliklerinin, yeni ihtiyaçların ve uygulamaların tüm yükünü- maliyetini doğrudan, katıksız bir şekilde firmada patron, aile, üst yönetim ve çalışan personel sırtlanacak ve ağırlığını hissedecektir.

Zor günler veya açık fazla ve daha fazla artı değerler-kar yaratarak kapatılabilecektir. Bu noktada, gelecekte yüksek risklerle firmayı karşı karşıya bırakacak uygulamalardan-karlardan uzak durmakta veya ince hesap-mühendislik yapmakta fayda vardır.

Uygulamaların, tedbirlerin ve kurtulma eylemlerin sonuçlarının anlamlı olabilmesi için, elle tutulur- somut kanıtlara odaklanılması gerekmektedir; açık ve net olmayan hava yaratan, balona ve makyaja değil.

Gaziantep odaklı bu bölgemiz krizleri, zorlukları yaşadı ve önümüzdeki dönemlerde de benzer krizler, zorluklar ve sıkıntılar Patronların önüne çıkacaktır. Bu zorlu-sıkıntılı dönemlerde firmamıza bilimsel, bilinçli, tecrübe edilmiş bilgilerle- modellerle yaklaşmak, firmanın bu dönemleri daha az sancılı atlatmasına neden olacaktır. Bu süreçteki Patron için    en önemli araç BÜTÇE YAPILMASI-ÇIKARTILMASI VE ONAYLANMASI olacaktır.

Normal bir bütçe yönetim anlayışından farklı olarak, krizli ve zorlu günlerin beklediği gelecekte bütçe yapılması-çıkartılması- onaylanması firma için daha hassasiyet ve ince hesap-mühendislik gerektirecektir.

Bu ince hesapta; 4 temel unsur üzerinde dikkat etmek gerekmektedir:

1-Öncelikle, firmamız için krizi-zoru ve sıkıntıyı yaratan piyasa ve sektör şartların ve firmanın kendi yönetsel, aile ve personel yapısının dikkate alınması gerekmektedir.

2-Kriz- zor dönemin bütçesi Patronu/aileyi, üst yönetimi firmada değer yaratma ve daha fazla kar üretme noktasında (kar kalitesini artırmayan çok fazla gelir, ciroya odaklanmak değil) tatmin etmesi gerekmektedir.

3-Harcamaların, giderlerin, maliyetlerin ve masrafların iyileştirilmesi ve kısılması; gerektiğinde kesilmesi.

4-Gelir ayağında, gelir ve ciro artırırken karlı işler peşinde koşulması ve firmadaki kar kalitesinin artırılması gerekmektedir. Yukarıdaki 4 temel unsurları taşıyan bütçe çalışması yapılması, çıkartılması ve yönetime onaylatılması gerekmektedir.

Bütçe uygulamasına geçildiğinde, gerçekleşen rakamlar üzerinden zorluklarkriz ile nasıl mücadele edildiğinin ve sonuçta firmada fayda-kar arttığının veya zararın azaldığının, varlıkların arttığının, borçlarının azaldığının somut olarak ortaya konulması gerekmektedir. Bütçe yönetiminden alınan değerlendirilmiş sonuçların, hem patronlarla/aileyle hem de bu zorlukları sırtlanan sorumlu üst yöneticilerle paylaşılmasında fayda olacaktır. Aksi bir durum, onaydan geçmiş bütçe hayata geçtiğinde sakat/ sıkıntılı ve delik deşik olacaktır.

Kriz/zor şartlarda bütçe çıkarttırılırken bir diğer önemli husus ise: bütçenin değeridir.

Her sorumlu yönetim çıkaracağı bütçenin, firma için yaratacağı değer-kar noktasında bütçenin değerini ortaya koyması gerekmektedir. Aile/patron işin içinde olduğu zaman, her alt bütçelerin bir değerinin bütçe yapanlar tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, firma için esas olan, tek bütçe-tek bütçe ekip sorumluluğu (bu yönetimden biri veya birileri-genel müdür olabilir) önem arz etmektedir. Ayrıca, burada bütçe yönetiminde hesabın kime sorulacağı ve bütçe rakamlarına kimin sahip çıkacağı öne çıkmaktadır. Sonuçta ortaya çıkan bütçenin değeri ile Patron/aile-yönetim el sıkışmak zorundadır.

Firma kriz/zor günleri aştığında normal hayatına dönmesi ve normal bir bütçe yapması gerekmektedir. Hayatına normal sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için. Firmaların içerisine düştükleri tuzaklardan biri: krizi/zoru-sıkıntıları normal hale getirmeleridir. Gaziantep krizi/zorlukları normal hale getirmiş bir bölgededir, ancak sağlıklı-fit, kaslı bir bölge olabilmemiz için bu gidişatın bir an önce -patronların firmaları nezdindegözden geçirilip, yol haritası çizilmesi gerekmektedir. Bu süreç, bölgenin kökünün yayılması, istikrarı için şart, aksi bir durum süreklilik arz eden sürünme, memnuniyetsizlik ve acı çekmeler olacaktır. Önümüz kış, zorluklar geliyor (Yazı da kışa çevirmeyelim); her zaman için evde 50 kiloluk çuvallarda bulgur-simiti tutmakta fayda vardır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.