Haksız Ticari Uygulamalara Karşı Tüketicinin Korunmasını Amaçlayan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği 10.01.2015 tarihli 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

10.01.2015 tarihinde yürürlüğe giren işbu yönetmelik ile, reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile ticari uygulamada bulunanların uyması gereken ilkeler düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 5. maddesinde aslında bir nevi genel hüküm niteliğinde reklamların içeriğinde yer verilmemesi gerekenler düzenlenmiştir. Buna göre reklamlar; genel ahlak kurallarına aykırı, kamu sağlığını ve düzenini bozan, hasta, çocuk, yaşlı ve engellileri istismar edici ve din dil ırk ayrımcılığı yapan içerikte düzenlenemez. Özel hayata ve kişilik haklarına aykırı olamaz. Tüketicilerin korkularını ve batıl inançlarını istismar edemez; hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait ifade ya da görüntüler içeremez; toplumu endişeye sevk edici veya yanıltıcı biçimde; hastalık, yaralanma ve benzeri bir durumla ilgili ifade ya da görüntüler içeremez; güvenlik kurallarının gözetilmediği ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek uygulama ve durumlarla ilgili hiçbir sunum ya da tanımlama içeremez.

Reklamların tüketicinin ayırt edebileceği şekilde yapılması gerekmekte, örtülü reklam yasaklanmaktadır.

Yeni düzenleme ile, fiyat bilgisine yer verilen reklamlarda, tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yayınlanması zorunluluğu ve fiyat geçerliliği ile ilgili süre veya stok sınırlaması varsa bu hususlarında reklamlarda açıkça belirtilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Karşılaştırmalı reklamın şartları belirtilmiştir. Reklamlarda yer alan doğrulanabilir olgularla ilgili tanımlamalar, iddialar ya da örnekli anlatımlar üniversitelerden veya akredite olmuş kuruluşlarından veya bağımsız araştırma kuruluşlarından alınmış raporlarla kanıtlanmak zorundadır.

Reklamlar kötüleyici ve aşağılayıcı olamaz. Başka bir kişi, kurum veya kuruluşun kurumsal kimlik unsurlarını tüketicinin yanıltılmasına yol açacak şekilde kullanamaz veya itibarından yararlanamaz, taklit edemez.

Reklamlarda yer alan alt yazı, durağan yazı ve dipnotlar okunabilir ve hız büyüklükte olacaktır ve alt yazıda saniye başına 4 kelime yer alması öngörülmüştür.

Çocuklara yönelik reklamlar ve finansal hizmetlere ilişkin reklamlar ayrıca düzenlenmiştir.

Doğrudan satış ve tele- alışveriş reklamlarında; "ilk kez, son, sadece, tek bir sefer, sınırlı satış, hepsi satılmak üzere, satıldı, satılacak" gibi ifadelerle tüketicinin teşvik edilmesi yasaklanmıştır.

Yönetmelik ile, 14.06.2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Karşılaştırmalı Reklamlara ilişkin 8. Maddesi yürürlük tarihinden bir sene sonra diğer yükümlülükler yayımı tarihinde yani 10.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Originally published in Gürpınar Law Bulletin January - February 2015

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.