11 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kismi dava açılmasına engel teşkil eden 6100 sayılı HMK’nın 109. Maddesinin 2. Fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun kısmi dava açılmasında engel teşkil eden 109. maddesinin 2. fıkrası yürürlükten kaldırıldı. Kaldırılan düzenleme şu şekildedir: "Talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava açılamaz." Böylelikle, dava konusunun, taraflar arasında tartışmasız olması ve dava konusunun açıkça belli olması halinde de kısmi dava açılabilmesinin önü açılmıştır. Bölünebilir bir alacak söz konusu olması durumunda, bunun bir kısmı dava konusu edilebilecektir. Böylece, HMUK döneminde, gerek doktrin gerekse içtihatlarla benimsenen hale uyumluluk sağlanmıştır.

Originally published in Gürpınar Law Bulletin March - April 2015

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.