With Darren Abrahams
On 22 May 2008, the European Court of Justice ("ECJ") delivered its judgment in case C-361/06, Feinchemie Schwebda and Bayer CropScience v College voor detoelating van bestrijdingsmiddelen.