İşkolu, birbirine benzeyen veya aynı nitelikte olan çalışma alanlarını ifade etmektedir.