Φορολογικά κίνητρα για φυσικά πρόσωπα / Έλληνες οι οποίοι έχουν σκοπό να μεταφέρουν τον τόπο διαμονής «κατοικία» τους στην Κύπρο – Επεξηγηματικά παραδείγματα

Η Κύπρος είναι τώρα σε θέση να ενθαρρύνει τους ξένους ιδιώτες (συμπεριλαμβάνονται και οι Έλληνες) να μεταφέρουν τον τόπο της φυσικής τους διαμονής «κατοικία» στην Κύπρο δίνοντας τους φορολογικά κίνητρα.

1.            Μεταφοράς τόπου φυσικής διαμονής «κατοικίας» στην Κύπρο (Cyprus  domicile)

Η εισαγωγή της μεταφοράς του τόπου φυσικής διαμονής «κατοικία» (domicile) στην Κύπρο έχει ως στόχο να απαλλάξει τους ξένους ιδιώτες / Έλληνες που έχουν σκοπό να καταστήσουν την Κύπρο ως τόπο φυσικής διαμονής τους από προσωπικές φορολογίες (έκτακτη αμυντική εισφορά). Ξένοι ιδιώτες που έχουν ως τόπο φυσικής διαμονής τους άλλες χώρες όπως π.χ. την Ελλάδα, θα πρέπει να δηλώσουν την Κύπρο ως την φορολογική τους έδρα και να λάβουν απαλλαγή από προσωπικές φορολογίες όπως προσωπικές φορολογίες στα ενοίκια (3% σε 75% επί του εισοδήματος ενοικίου), τόκους (30%) και μερισμάτων (17%), οι οποίες εφαρμόζονται σε Κύπριους. Η απαλλαγή αυτή θα ισχύει για 17 έτη από την ημερομηνία μεταφοράς του τόπου της φυσικής διαμονής «κατοικία» του ατόμου στην Κύπρο.

2.            Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες στην Κύπρο που ξεπερνά τα € 100.000 ετησίως απαλλάσσεται από τις προσωπικές φορολογίες που εφαρμόζονται στην Κύπρο κατά 50%

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που ξεπερνά τα € 100.000 ετησίως, από οποιοδήποτε άτομο του οποίου η κατοικία ήταν εκτός Κύπρου πριν από την έναρξη της απασχόλησης του στην Κύπρο όπως η Ελλάδα, θα δίδεται απαλλαγή από τις προσωπικές φορολογίες που εφαρμόζονται στην Κύπρο κατά 50%. Η εξαίρεση ισχύει για τα πρώτα 5 έτη της απασχόλησης. Υπολογίζεται ότι η απαλλαγή αυτή θα επεκταθεί στα 10 έτη με την ψήφιση του νέου σχετικού νόμου. Λαμβάνοντας υπόψη τους προσωπικούς συντελεστές φορολογίας που ισχύουν στην Κύπρο σήμερα, η τελική φορολογία του ξένου ιδιώτη / Έλληνα υπολογίζεται στο 12,44%.

Επεξηγηματικό παράδειγμα 1 (Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες € 100.000 ετησίως)

Φορολογητέο εισόδημα

Φόρο

Φόρος

Σύνολο

Φόρo 50%

Σύνολ 50%

Από

Μέχρι

Συντλ

Φόρος

Φόρος

%

 €

 €

0

19,500

0

0

0

0

0

19,501

28,000

20

1,700

1,700

850

850

28,001

36,300

25

2,075

3,775

1,038

1,888

36,301

60,000

30

7,110

10,885

3,555

5,443

60,001

100,000

35

14,000

24,885

7,000

12,443

Ο Έλληνας  ο οποίος λαμβάνει μισθωτές υπηρεσίες στην Κύπρο € 100.000 ετησίως θα φορολογείται με φόρο €12,443 ή 12,44%

Επεξηγηματικό παράδειγμα 2 (Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες € 150.000 ετησίως)

Φορολογητέο εισόδημα

Φόρ

Φόρος

Σύνολο

Φόρος 50%

Σύνολο 50%

Από

Μέχρι

Συντ

Φόρος

Φόρος

%

 €

 €

0

19,500

0

0

0

0

0

19,501

28,000

20

1,700

1,700

850

850

28,001

36,300

25

2,075

3,775

1,038

1,888

36,301

60,000

30

7,110

10,885

3,555

5,443

60,001

150,000

35

31,500

42,385

15,750

21,192

Ο Έλληνας  ο οποίος λαμβάνει μισθωτές υπηρεσίες στην Κύπρο € 150.000 ετησίως θα φορολογείται με φόρο €21,192 ή 21,19%

Καταληκτικά

Συνοψίζοντας, ξένος / Έλληνας ο οποίος μεταφέρει τον τόπο διαμονής του στην Κύπρο, 

+ απαλλάσσεται από προσωπικές φορολογίες όταν λαμβάνει τόκους στην Κύπρο

+ απαλλάσσεται από προσωπικές φορολογίες όταν λαμβάνει μερίσματα στην Κύπρο

+ Όταν λαμβάνει μισθωτές υπηρεσίες στην Κύπρο ύψους € 100.000 θα φορολογείται €12,443 ή 12,44%

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε

+ να μεταφέρεται τον τόπο διαμονή σας στην Κύπρο αναλαμβάνοντας όλες τις σχετικές διαδικασίες

+ να κάνετε τις σχετικές δηλώσεις ώστε να φορολογείστε με τους συντελεστές και τις νομοθεσίες που ισχύουν στην Κύπρο

www.pkf.com.cy

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.