Contributor Page
LBF Partners
 
Email  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 90 212 234 32 00-01
Fax: +90 90 212 266 00 04
Büyükdere Caddesi No: 108/1
Kat: 7 34394 Esentepe-Şişli/
Istanbul
Turkey
By LBF Partners
Bilindiği üzere, 13 Eylül 2018 tarih ve 30534 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 85 sayılı Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile, ...
By LBF Partners
Söz konusu müdahalenin ihlal oluşturup oluşturmadığı, Anayasa'nın 13 üncü maddesi çerçevesinde incelenmiştir.
By LBF Partners
Data Controllers Exempt from the Obligation to Register to Data Controllers Registry.
By LBF Partners
15 Eylül 2018 tarihli Resmî Gazetede Tebliğ yayımlanmış ve Türk Ticaret Kanunu'nun 376.
By LBF Partners
Anayasa Mahkemesi 27 Haziran 2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 17.05.2018 tarih ve 2015/19616 sayılı bireysel başvuruya ilişkin kararında masumiyet karinesinin ihlal edildiği ...
By LBF Partners
After the amendments to the Decree No. 32 on Protection of the Value of Turkish Currency by the President's Decree No. 85, published on the Official Gazette on 13 September 2018, it is no longer possible to denominate ...