By Nilgün Mercan İşler
4857 Sayılı İş Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya ...