Contributor Page
Gurpinar Law Firm
 
Email  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 216 510 53 28
Fax: +90 216 510 53 29
Barbaros Mah. Mor Sumbul Sok.
No: 5A Deluxia Palace
Atasehir,
Istanbul
K:7 D:207 34746
Turkey
By Gurpinar Law Firm
Bu Yönetmelik iş güvenliği uzmanlarının çalışma esaslarını, yetkilendirilmelerini, eğitim ve çalışma sürelerini belirleyen 29/12/2012...
By Gurpinar Law Firm
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun kısmi dava açılmasında engel teşkil eden 109. maddesinin 2.
By Gurpinar Law Firm
"Davacının, davasından feragat etmesi halinde uyuşmazlık sona erer ve feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekir."
By Gurpinar Law Firm
"…Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı ile ulusal bayram genel tatil ve hafta tatili ile fazla çalışma alacaklarının tahsilini talep etmiştir…"
By Gurpinar Law Firm
Bu yönetmelik yayımından altı ay sonra yürürlüğe girecektir ve geçici 1. Maddede geçiş hükmü düzenlenmiştir.
By Gurpinar Law Firm
Bültenimizde; Yönetmeliğin spesifik bilgiler içermesi sebebiyle ayrıntısına girilmeden madde başlıkları ve düzenlenen hususlar belirtilmiştir.
By Gurpinar Law Firm
Yönetmelik, sigorta ödemelerinin zamanlaması, bilgi formu düzenlenmesi, sigorta sözleşme süreleri, yenileme gibi konularda ayrıntılı düzenlemeler getirmektedir.
By Gurpinar Law Firm
Yeraltı maden ocaklarında, yeraltında çalışacakların giriş-çıkışlarının ve bulundukları yerlerin her an doğru bir şekilde yerüstünde takip edilebileceği bir sistem kurulacaktır.
By Gurpinar Law Firm
Yönetmeliğin 15. maddesi denetimi düzenlemekle beraber, 16. maddesine göre; yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda, bin ile 75 bin lira arasında değişen idari para cezaları verilecek olup...
By Gurpinar Law Firm
Yapılan bu düzenleme ile, taşınmazın gerçek ve tüzel kişiyle ilişkilendirilmesi, üzerindeki hakların gösterilmesine ilişkin bilgileri içeren TAKPAS verileri, elektronik tapu siciline geçilinceye kadar bilgilendirme amaçlı kullanılabilecektir.
By Gurpinar Law Firm
Bilindiği üzere, ev hizmetlerinde çalıştırılanların sigortalı çalıştırılmalarına ilişkin torba yasa 10.09.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
By Gurpinar Law Firm
20.03.2015 tarihinde yayınlanan işbu Tebliğ ile tasfiye halinde bulunan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin...
By Gurpinar Law Firm
Tebliğe göre verilecek ücretler yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.
By Gurpinar Law Firm
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin 18.12.2014 tarihli 2013/26869 E. ve 2014/36042 K. sayılı kararında; "Davacının fazla çalışma yaptığı şahit beyanlarıyla ispatlanmasına rağmen takdiri indirim yapılmamıştır.
By Gurpinar Law Firm
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi'nin 17.02.2015 tarihli 2015/1710 E. ve 2015/2269 K. sayılı kararında; "tapu sicil tüzüğünün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 17.8.2013 tarihinden itibaren...